חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה)

חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה)

חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), תש״ם–1980

ס״ח תש״ם, 104, 125; תשנ״ה, 20.

ק״ת תשמ״ב, 1335; תשנ״ח, 708; תשנ״ט, 524; תשנ״ו, 576, 765; תשמ״ז, 1078; תשס״ח, 1144, 1383.


1.
פרשנות [תיקון: תשנ״ה]
בחוק זה –
(1)
יהא לכל מונח המשמעות שיש לו בחוק רשות שדות התעופה, תשל״ז–1977 (להלן – החוק העיקרי), ושני החוקים יתפרשו כאחד;
(2)
”מסופי מעבר“ – מסופי מעבר יבשתיים לתנועת בני אדם, טובין וכלי רכב, המפורטים בתוספת.
2.
סמכויות זמניות [תיקון: תשנ״ה]
(א)
עד יום שיקבע שר התחבורה בהודעה ברשומות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יהא זה מתפקידה של הרשות, בנוסף לתפקידיה האחרים לפי סעיף 5 לחוק העיקרי
(1)
להחזיק, להפעיל, לפתח ולנהל את מסופי המעבר המפורטים בתוספת (להלן – מסופי המעבר של הרשות), בין שהם בישראל ובין שהם מחוצה לה, לבצע בהם פעולות תכנון ובניה ולתת בהם שירותים נלווים לכל הפעולות האלה;
(2)
לנקוט אמצעים לבטחונם של מסופי המעבר של הרשות ושל בני האדם, הטובין, כלי הרכב, המבנים והציוד שבהם, בהתאם להוראות שר התחבורה.
(ב)
בנוסף על שירות שהרשות תתן על פי סעיף קטן (א) רשאית היא לתת שירותים אחרים במסופי המעבר של הרשות או בקשר אתם שניתן לתתם אגב מילוי תפקידיה כאמור.
(ג)
במלאה את תפקידיה ובמתן שירותים לפי סעיף זה תונחה הרשות בעקרונות מתן שירות יעיל לרווחת המשתמשים במסופי המעבר של הרשות ובהבטחת תנאי תפעול ברמה נאותה לרשויות המוסמכות שיפעלו במסופי המעבר של הרשות.
(ד)
(1)
החוק העיקרי, למעט סעיפים 25, 26, 27, 28, 32, 40א ו־41 שבו, יחול על מילוי תפקידיה של הרשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(2)
לענין מסופי המעבר של הרשות, ייקרא סעיף 55(א) לחוק העיקרי כאילו נאמר בו:
”(א) שר התחבורה רשאי בצו, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להוסיף מסוף מעבר לרשימה שבתוספת או לגרוע ממנה.“
(3)
לענין מסופי המעבר המפורטים בחלק ב׳ בתוספת, סעיף 30(א) לחוק העיקרי ייקרא כאילו נאמר בו:
”(א) הרשות רשאית לקבוע, באישור שר התחבורה, לאחר שהתייעץ עם שר הבטחון ועם שר החוץ, כללים להחזקת מסופי מעבר המפורטים בחלק ב׳ בתוספת, ניהולם, הפעלתם והפיקוח עליהם ולביצועם היעיל של תפקידיה ושל סמכויותיה לפי חוק זה.“
(ה)
סעיף 22(א)(2) לחוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), תשל״ז–1977, יחול גם על מסוף מעבר כאילו היה מיתקן תעופתי שחל עליו הסעיף האמור, וכאילו הרשות היא מפעילו, הכל בשינויים המחוייבים לפי הענין.
3.
מימון מסופי המעבר [תיקון: תשנ״ה]
הקמת מסופי המעבר, אחזקתם, תפעולם ופיתוחם וכל הוצאה של הרשות למילוי תפקידיה וביצוע סמכויותיה לפי חוק זה, ימומנו מהאגרות שייגבו במסופי המעבר ומהכנסות אחרות שתפיק הרשות בהם, וממקורות אחרים שיועמדו לרשותה.
[תיקון: תש״ם]
תוספת (סעיף 2(א)(1))
[תיקון: תשנ״ה]
חלק א׳
[תיקון: ק״ת תשמ״ב]
מסוף ניצנה;
[תיקון: ק״ת תשמ״ב]
מסוף טבה;
[תיקון: ק״ת תשמ״ב]
מסוף נטפים;
[תיקון: תשנ״ה]
חלק ב׳
[תיקון: תשנ״ה]
מסוף אלנבי
[תיקון: תשנ״ה]
מסוף נהר הירדן
[תיקון: תשנ״ה, תשנ״ו]
מסוף יצחק רבין

נתקבל בכנסת ביום ט׳ בניסן תש״ם (26 במרס 1980).
  • יצחק נבון
    נשיא המדינה
  • מנחם בגין
    ראש הממשלה
  • חיים לנדאו
    שר התחבורה
תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה ופציעה שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות והטרדה מינית בתוך המשפחה שחרור חשוד ממעצר בעבירות אלימות במשפחה סגירת תיק פלילי לקטין שנחשד בביצוע מעשה סדום בקטינה סגירת תיק פלילי לאיש מחשבים שנחשד בחדירה לחומר מחשב וקבלת דבר במרמה סגירת תיק ללקוח שייבא סמים באינטרנט

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017