חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק איסור גידול חזיר

חוק איסור גידול חזיר

חוק איסור גידול חזיר, תשכ״ב–1962

ס״ח תשכ״ב, 106.

ק״ת תשמ״ח, 924.


1.
האיסור
לא יגדל אדם חזירים, לא יחזיקם ולא ינחרם.
2.
אי תחולת האיסור
הוראות סעיף 1 לא יחולו –
(1)
בתחומי הישובים המפורטים בתוספת לחוק זה;
(2)
על גידול, החזקה ונחירה של חזירים במוסדות מדע ומחקר ובגני חיות ציבוריים.
3.
ענשין
העובר על הוראות סעיף 1, דינו – קנס 10,000 לירות.
4.
אחריות בעלי המקום
בעליו של מבנה או של מקום אחר המשכיר אותו מבנה או מקום או מחדש השכרתו או נותן הרשאה להשתמש בו או מחדש הרשאה כזאת ביודעו שהמבנה או המקום משמש או ישמש לגידול חזירים, החזקתם או נחירתם, דינו – קנס 5,000 לירות.
5.
כניסה, חיפוש ותפיסה
שוטר ומי שהוסמך לכך בכתב על ידי שר המשטרה רשאי –
(1)
להיכנס לכל מקום שיש לו יסוד סביר להניח שמגדלים, מחזיקים או נוחרים בו חזירים בניגוד להוראות חוק זה, ולערוך בו חיפוש;
(2)
לתפוס חזירים שיש לו יסוד סביר להניח שמגדלים, מחזיקים או נוחרים אותם בניגוד להוראות חוק זה, וכן חזירים שביחס אליהם הורשע אדם בשל עבירה על חוק זה;
על חיפוש ותפיסה לפי סעיף זה יחולו הוראות הסעיפים 19 עד 21 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (מאסר וחיפושים), בשינויים המחוייבים, ולענין סעיף 21 לאותה פקודה, ”מחזיק במקום“ – לרבות מחזיק בחזיר שנתפס.
6.
החרמה והשמדה
חזירים שנתפסו לפי סעיף 5(2) יוחרמו ויושמדו בדרך שתיקבע בתקנות; אין החרמתם או השמדתם תלויה בהליכים לפי סעיף 7 או בהליכים משפטיים אחרים.
7.
זכויות הבעלים והמחזיקים
הבעלים והמחזיקים של חזירים שנתפסו לפי סעיף 5(2) רשאים, תוך שבועיים מיום התפיסה, לפנות לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נתפסו החזירים, ואם לא הוכח שהיה יסוד סביר לתפיסת החזירים או שהוכח שלא נעברה בהם עבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לצוות על תשלום שוויים למבקש או לאדם אחר הזכאי לכך, או – במקרה שהחזירים טרם הושמדו – על החזרתם למבקש או לאדם אחר הזכאי לכך, הכל כפי שייראה לבית המשפט. צו לפי סעיף זה ניתן לערעור כמו פסק דין של בית משפט שלום בענין פלילי.
8.
הגדרה
בחוק זה ”נחירה“ – כל המתה לשם אכילה.
9.
ביצוע ותקנות
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו; שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין בבקשות לפי סעיף 7.
10.
הנוסח שולב בחוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי״ז–1957.
11.
מחיקה מן התוספת
שר הפנים ימחוק, בצו, את שמו של ישוב מן התוספת לחוק זה אם אותו ישוב הוא רשות מקומית ומועצת הרשות המקומית החליטה לבקש מחיקת שם הישוב.
12.
תחילה
חוק זה תחילתו כעבור שנה מיום קבלתו בכנסת.
[תיקון: ק״ת תשמ״ח]
התוספת
(סעיף 2(1))
איעבליןתחום הרשות המקומית
כפר יסיף
מעיליה
נצרת
ראמה
גוש חלב (ג׳יש)התחום המסומן לענין חוק זה על מפה, חתומה ביד שר הפנים, שהעתקים ממנה הונחו במשרדי הממונים על המחוזות שבהם נמצאים ישובים אלה.
עילבון
פסוטה

נתקבל בכנסת ביום כ״א בתמוז תשכ״ב (23 ביולי 1962).
 • דוד בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • חיים משה שפירא
  שר הפנים
 • קדיש לוז
  יושב ראש הכנסת
  ממלא מקום נשיא המדינה

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק במסגרת הליך שימוע בעבירות איומים והיזק לרכוש שחרור ממעצר חשוד בעבירות חבלה או פציעה כשהעבריין מזויין סגירת תיק משטרתי לקטין שנחשד בהחזקת סכין במסגרת הליך טיפול מותנה חזרה מכתב אישום בעבירה של מכירת משקה משכר לקטין סיום הליך פלילי ללא הרשעה ללקוח שהואשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית בית המשפט העליון דוחה ערר המדינה על שחרור נאשם בעבירות מין חמורות בילדים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017