חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים

חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים

חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס״ח–2008

1.
הגדרות
בחוק זה –
”מכשיר החייאה“ – דפיברילטור חיצוני אוטומטי המיועד להסדיר פעילות חשמלית של הלב באמצעות העברת זרם חשמלי ללב, במצבים של הפרעה בתפקוד הלב כתוצאה משיבוש פעילותו, העומד בדרישות שקבע השר, בהסכמת שר הבריאות, ואושר על ידי היחידה לאבזרים ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות;
”מקום ציבורי“ – מקום ציבורי המנוי בתוספת;
”מחזיק מקום ציבורי“ – מי שמחזיק או מפעיל את המקום הציבורי;
”השר“ – שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
2.
הצבת מכשירי החייאה
(א)
מחזיק מקום ציבורי יציב במקום הציבורי, במקום מרכזי ונגיש, מכשיר החייאה אחד לפחות, וידאג לתקינותו, והכל בהתאם להוראות שקבע השר.
(ב)
השר יקבע הוראות לעניין מיקום מכשיר ההחייאה ושילוט במקום הציבורי המפנה למכשיר ההחייאה, והוא רשאי לקבוע לעניין זה הוראות שונות למקומות ציבוריים שונים; כמו כן רשאי השר לקבוע מקומות ציבוריים שלגביהם תהיה חובה להציב יותר ממכשיר החייאה אחד.
3.
עונשין
מחזיק מקום ציבורי שלא הציב מכשיר החייאה או שלא דאג לתקינותו, בניגוד להוראות לפי סעיף 2, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
4.
דין המדינה
הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה, למעט על כוחות הביטחון כמפורט להלן, ואולם הוראות לפי חוק זה ייקבעו בשינויים המחויבים, לעניין –
(1)
צבא הגנה לישראל – בפקודות הצבא, כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
(2)
משטרת ישראל – בפקודות משטרת ישראל, כהגדרתן בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971;
(3)
שירות בתי הסוהר – בפקודות השירות, כהגדרתן בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב–1971;
(4)
יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה – בהוראות פנימיות;
(5)
מפעלים הנכללים בצו שהוציא שר הביטחון לפי פרט 3 לתוספת הראשונה בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ״ח–1998 – בהוראות פנימיות.
5.
שינוי התוספת
השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
6.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו וכן רשאי הוא למנות מפקחים שיפקחו על ביצועו של חוק זה.
7.
תחילה ותקנות ראשונות
(א)
תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום תחילתן של התקנות שיותקנו לפי סעיפים 1 ו־2.
(ב)
תקנות ראשונות לפי סעיפים 1 ו־2 יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך שישים ימים מיום פרסומו.
תוספת
(סעיף 1)
ההגדרה ”מקום ציבורי“
1.
קניונים הטעונים רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968.
2.
משרדי ממשלה ורשויות מקומיות שביום שבו מתקיימת בהם קבלת קהל, מבקרים בהם, כרגיל, 500 איש לפחות.
3.
שדות תעופה ונמלים.
4.
אוניות המיועדות להשטת 100 נוסעים לפחות ומטוסים שיש בהם 100 מושבים לפחות.
5.
תחנות מרכזיות כהגדרתן בפקודת התעבורה.
6.
תחנות רכבת שמבקרים בהן, כרגיל, 500 איש לפחות ביום.
7.
מקומות עבודה שמועסקים בהם, כרגיל, 500 עובדים לפחות.
8.
אצטדיוני ספורט שיש בהם 500 מושבים לפחות.
9.
מכון כושר כהגדרתו בחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ״ד–1994, שאליו התקבלו 500 מתאמנים קבועים לפחות.
10.
[תיקון: תשע״ב]
בתי אבות, וכן בתי דיור מוגן כהגדרתם בחוק הדיור המוגן, התשע״ב–2012.
11.
בתי סוהר ובתי מעצר.
12.
בתי מלון שיש בהם 250 חדרי אירוח לפחות.
13.
מקומות רחצה מוכרזים כמשמעותם בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד–1964, ובריכות שחייה ציבוריות.
14.
מוסדות להשכלה על־תיכונית שלומדים בהם 500 איש לפחות.
15.
אולמות שמחה, גני אירועים ומרכזי כנסים, המיועדים לאירוח של 500 איש לפחות.

התקבל בכנסת ביום י״ח בתמוז התשס״ח (21 ביולי 2008).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • אליהו ישי
  שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
צו מניעה בעקבות פרסומים משמיצים בפייסבוק וביוטיוב ביטול כתב אישום וסגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהואשם באיומים ברצח סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בעבירות אלימות במשפחה חזרה מכתב אישום בעבירה של מכירת משקה משכר לקטין שחרור חשוד במעשה מגונה בקטינה ממעצר בית בשל היעדר עילת מעצר והתיישנות סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע מעשים מגונים ומעשי סדום בקטין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017