חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים

חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים

חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע״ז–2017

1.
הגדרות
בחוק זה –
”התליית רישיון“ – התליית רישיון לתקופה קצובה, לרבות בדרך של הפסקה זמנית של רישום בפנקס בעלי מקצוע מוסדר, השעיה מעיסוק במקצוע מוסדר וכיוצא באלה;
”חיקוק מסדיר“ – חיקוק מהחיקוקים המפורטים בתוספת;
”מקצוע מוסדר“ – מקצוע המוסדר לפי חיקוק מסדיר;
”רישיון“ – רישיון לעסוק במקצוע מוסדר, לרבות רישום בפנקס בעלי המקצוע המוסדר, הרשאה לשמש בעל מקצוע מוסדר וכיוצא באלה.
2.
סמכות נשיא המדינה להקל באמצעי משמעת
(א)
הוטל על בעל מקצוע מוסדר, בתום הליך משמעתי בהתאם להוראות החיקוק המסדיר, אמצעי משמעת של התליית רישיון, רשאי נשיא המדינה לבקשת בעל המקצוע המוסדר, לקצר את תקופת תוקפה של התליית הרישיון כאמור או להמיר את אמצעי המשמעת כאמור באמצעי משמעת אחר הקבוע בחיקוק המסדיר; לעניין זה, ”התליית רישיון“ – לרבות הפעלה של אמצעי משמעת של התליית רישיון על תנאי שהוטל על בעל המקצוע המוסדר בהליך משמעתי קודם.
(ב)
הוטל על בעל מקצוע מוסדר, בתום הליך משמעתי בהתאם להוראות החיקוק המסדיר, אמצעי משמעת של ביטול רישיון, ונקבעה בחיקוק המסדיר הוראה המתנה את הליכי חידוש הרישיון לאחר הטלת אמצעי משמעת כאמור בחלוף תקופה מסוימת, רשאי נשיא המדינה לבקשת בעל המקצוע המוסדר, לקצר את התקופה האמורה.
3.
בקשה לנשיא המדינה ובחינתה
(א)
בקשה לנשיא המדינה לפי סעיף 2 תוגש רק בהתקיים שניים אלה:
(1)
חלפו עשרה חודשים לפחות מיום כניסתם לתוקף של התליית הרישיון או של ביטול הרישיון, לפי העניין;
(2)
ההחלטה בהליך המשמעתי שבה הותלה הרישיון או בוטל הרישיון, הפכה סופית.
(ב)
לצורך בחינת בקשה להקלה כאמור בסעיף קטן (א) תובא לפני נשיא המדינה, חוות דעת מאת מי שהוסמך לכך בידי השר הממונה על ביצוע החיקוק המסדיר מבין גורמי המקצוע הממלאים תפקיד בהליכי הרישוי או השיפוט המשמעתי במסגרת החיקוק המסדיר, ולעניין אמצעי משמעת שהוטל על עורך דין לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א–1961 – מאת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין; חוות דעת כאמור תובא לפני הנשיא בתוך פרק זמן סביר בנסיבות העניין ולא יאוחר מ־30 ימים מיום שנתבקשה.
4.
תיקון התוספת
שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת.
5.
ביצוע ותקנות
(א)
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
(ב)
תקנות לפי חוק זה טעונות אישור של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
6.
תחילה
תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו.
7.
תחולה
הוראות סעיפים 1 עד 3 ו־5 יחולו גם על אמצעי משמעת של התליית רישיון או של ביטול רישיון שהוטלו לפני יום תחילתו של חוק זה.
(סעיף 1, להגדרה ”חיקוק מסדיר“)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

התקבל בכנסת ביום כ״ה בסיוון התשע״ז (19 ביוני 2017).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • איילת שקד
  שרת המשפטים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
עו"ד אסף דוק הביא לזיכוי תקדימי לנאשם בעבירות מעשה מגונה והטרדה מינית סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בגניבה והיזק לרכוש במזיד סגירת תיק בהיעדר אשמה להורים שנחשדו בתקיפה והתעללות בילדיהם הקטינים סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע מעשים מגונים ומעשי סדום בקטין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015