חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט)

חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט)

חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע״ז–2017

1.
הגדרות
בחוק זה –
”חוק מסדיר“ – הוראת חיקוק המנויה בתוספת בעניין תוכן השלט המפורט לצידה;
”עסק“ – מקום שחלה חובה להציג בו שלט לפי חוק מסדיר, אף אם אינו טעון רישוי לפי חוק או שאינו פועל לשם הפקת רווחים;
”שלט“ – לרבות הודעה, מודעה וכיוצא באלה, שמטרתו אזהרה, הכוונה או מסירת מידע;
”שר ממונה“ – השר הממונה על קביעת הוראות לעניין שלט לפי חוק מסדיר;
”השר“ – שר הכלכלה והתעשייה.
2.
הוראות לעניין שלט מאוחד
(א)
השר, לאחר התייעצות עם השרים הממונים הנוגעים בדבר, רשאי לקבוע הוראות שלפיהן יהיה אפשר להציג בעסק שלט אחד הכולל את העניינים שבשלטים שחלה החובה להציגם בעסק לפי החוקים המסדירים, כולם או חלקם (בחוק זה – שלט מאוחד).
(ב)
בתקנות כאמור בסעיף קטן (א) יקבע השר הוראות לעניין גודל השלט המאוחד, נוסחו ועיצובו, וכן רשאי הוא לקבוע בתקנות כאמור הוראות נוספות הנוגעות לשלט המאוחד, ובכלל זה הוראות לעניין מקום הצגת השלט בעסק ואופן הצגתו.
3.
הצגת שלט מאוחד בעסק
מי שחלה עליו החובה להציג שלט בעסק לפי חוק מסדיר רשאי להציג שלט מאוחד, ואם עשה כן, יראו אותו כאילו מילא אחר החובה להציג שלט לפי כל אחד מהחוקים המסדירים את העניינים שבשלטים הנכללים בשלט המאוחד.
4.
שינוי התוספת
השר, לאחר התייעצות עם השר הממונה הנוגע בדבר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
5.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
תוספת
(סעיף 1, להגדרה ”חוק מסדיר“)
(1)חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968
(א)סעיף 2(ג)(1)איסור מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר בשעות הקבועות בסעיף
(ב)סעיף 2(ג)(3)אזהרה בדבר הנזקים האפשריים של צריכת משקאות משכרים
(ג)תקנות רישוי עסקים (התקן מד־רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס״ו–2006שלט בדבר התקנה והפעלה של מד רעש
(ד)תקנות רישוי עסקים (התקן מד־רעש בדיסקוטק), התשע״ד–2014שלט בדבר התקנה והפעלה של מד־רעש
(2)חוק העונשין, התשל״ז–1977סעיף 193א(ד)איסור מכירת משקאות משכרים לקטין או לשיכור
(3)חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ״ג–1983סעיף 8אאיסור מכירה, השכרה או השאלה של מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק לקטין
(4)תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ״ד–1984 – לעניין פרטים 10, ו־17 לתוספת השלישית לאותן תקנותאיסור עישון

התקבל בכנסת ביום א׳ באב התשע״ז (24 ביולי 2017).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אלי כהן
  שר הכלכלה והתעשייה
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד במעשה מגונה בקטינה בית המשפט המחוזי ביטל הרשעתו של אדם שתקף ופצע שתי נשים בהתקף פסיכוטי ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד ללקוח שתקף ופצע את אשתו במספר רב של הזדמנויות הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה למסיע שוהים בלתי חוקיים בפעם השנייה עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש ביטול מניעת העסקתו של מורה במשרד החינוך שהורשע בעברו במעשה מגונה בקטין

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017