חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018

חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018

תבנית חוק שהתקבל


חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 11), התשע"ח–2018*


תיקון סעיף 2

1.

בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –(1) בהגדרה "המועד הקובע" –
(א) בפסקה (1), במקום "י"ז בסיוון התשע"ח (31 במאי 2018)" יבוא "ב' בכסלו התש"ף (30 בנובמבר 2019)";
(ב) בפסקה (2), במקום "י"ח בסיוון התשע"ח (1 ביוני 2018)" יבוא "ג' בכסלו התש"ף (1 בדצמבר 2019)";
(ג) בפסקה (3), במקום "י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017) – כ"ז באייר התשע"ט (1 ביוני 2019)" יבוא "כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019) – ט"ו בכסלו התשפ"א (1 בדצמבר 2020)";(2) בהגדרה "רשות מקומית בלא חברה", במקום "י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017)" יבוא "כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019)".

תיקון סעיף 6א

2.

בסעיף 6א(ב) לחוק העיקרי, במקום "י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017)" יבוא "כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019)" ובסופו יבוא "ואולם, בלי לגרוע מהוראות חוק זה, לא יראו רשות מקומית שערב תחילתו של חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 11), התשע"ח–20182, לא הפעילה את שירותי המים והביוב שלה באמצעות חברה כמפרה את הוראות סעיף קטן זה.".

תיקון סעיף 6ז

3.

בסעיף 6ז(ב) לחוק העיקרי, במקום "י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017)" יבוא "כ"ח בסיוון התשע"ט (1 ביולי 2019)", במקום "ט"ו בשבט התשע"ח (31 בינואר 2018)" יבוא "כ"ח בתמוז התשע"ט (31 ביולי 2019)", ובמקום "כ"ה בשבט התשע"ט (31 בינואר 2019)" יבוא "י' באב התש"ף (31 ביולי 2020)".

תיקון חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) – מס' 8

4.

בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013‏3, בסעיף 63 –(1) בסעיף קטן (ג) –
(א) בפסקה (1), במקום "לשנת 2015" יבוא "לשנה שקדמה למועד הקובע", והסיפה החל במילים "הוראות פסקה זו" – תימחק;
(ב) בפסקה (2), במקום "דוח כספי שנתי לשנת 2014" יבוא "את הדוח הכספי השנתי האחרון שהיה עליה לערוך" והסיפה החל במילים "עד יום י"א בניסן התשע"ה (31 במרס 2015)" – תימחק;(2) בסעיף קטן (ט), המילים "כנוסחו בחוק זה" – יימחקו.

תחילה

5.

תחילתו של חוק זה ביום י"ב בטבת התשע"ח (30 בדצמבר 2017).


בנימין נתניהו

ראש הממשלה


יובל שטייניץ

שר האנרגיהראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

** התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 747, מיום כ"ה בכסלו התשע"ח (13 בדצמבר 2017), עמ' 52.

1 ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ז, עמ' 82.

2 ס"ח התשע"ח, עמ' ...

3 ס"ח התשע"ג, עמ' 116; התשע"ז, עמ' 95.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
נער שנחשד בביצוע מעשים מגונים והטרדות מיניות כלפי תלמידות בית ספר לא יועמד לדין סגירת תיק פלילי למנהל בית ספר שנחשד בהטרדה מינית של מורה הכפופה לו ביטול מניעת העסקתו של מורה במשרד החינוך שהורשע בעברו במעשה מגונה בקטין ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בתקיפה ותגרה במקום ציבורי

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
מממ | 18:14 17/04/2015
הימורים באינטרנט באופן חוקי
עו''ד דן נתיב | 16:56 19/04/2015
חיפוש לא חוקי
???? | 05:57 15/03/2015
חיפוש לא חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:26 16/03/2015