חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81), התשע"ח-2018

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81), התשע"ח-2018

תבנית חוק שהתקבל


חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81), התשע"ח–2018*


תיקון סעיף 60

1.

בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 60, אחרי סעיף קטן (י) יבוא:"(יא)

(1) העבירה המשטרה חומר שהושג בחקירה לפרקליט מחוז, לטיפולו של פרקליט, תעבירו ללא עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום.
(2) המשטרה תצרף לחומר שהעבירה כאמור בפסקה (1) את עמדתה בכתב לעניין מכלול התשתית הראייתית לביסוס האשמה נגד החשודים בחקירה, אלא אם כן נימקה בכתב מדוע אין באפשרותה לעשות כן.
(3) על אף האמור בפסקה (2), ניהלה המשטרה חקירה בליווי פרקליט מלווה והעבירה את החומר שהושג בחקירה לפרקליט מחוז, לטיפולו של פרקליט, תעבירו ללא עמדתה בכתב לעניין מכלול התשתית הראייתית לביסוס האשמה נגד החשודים בחקירה; ואולם, היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה רשאי לבקש כי המשטרה תעביר את עמדתה כאמור אם ראה כי הדבר דרוש לשם קבלת החלטה בתיק; בסעיף זה, "פרקליט מלווה" – פרקליט שהיועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, משנה לפרקליט המדינה, פרקליט מחוז או מנהל מחלקה בפרקליטות המדינה קבע כי ילווה את החקירה.
(4) על אף האמור בפסקה (1), ניהלה המשטרה חקירה ללא פרקליט מלווה וסברה כי יש לסגור את תיק החקירה, רשאית היא להעביר לפרקליט מחוז את עמדתה בכתב בדבר סגירת התיק.
(5) הוראות סעיף 117 לחוק העונשין יחולו על עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין, עמדה בכתב לעניין הגשת כתב אישום או לעניין מכלול התשתית הראייתית לביסוס האשמה נגד חשודים בחקירה, כאמור בסעיף קטן זה, שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה."

תיקון סעיף 241

2.

בסעיף 241 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לעניין חומר חקירה המועבר לפרקליט מחוז יחולו בכפוף להוראות סעיף 60(יא), ובכל מקום, במקום "המשטרה" יקראו "רשות אחרת המוסמכת על פי דין לחקור בעבירה"; לעניין סעיף קטן זה, "רשות אחרת המוסמכת על פי דין לחקור בעבירה" – למעט שירות הביטחון הכללי."

סייג לתחולה

3.

הוראות חוק זה לא יחולו על חקירה שנפתחה לפני תחילתו של חוק זה.

הנחיות ראשונות

4.

בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ייקבעו הוראות לעניין סעיף 60(יא)(5) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה; הוראות ראשונות כאמור ייקבעו בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.


בנימין נתניהו

ראש הממשלה


איילת שקד

שרת המשפטיםראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

** התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשע"ח (27 בדצמבר 2017) [בישיבה שהחלה ביום ז' בטבת התשע"ח (25 בדצמבר 2017)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 744, מיום ט' בכסלו התשע"ח (27 בנובמבר 2017), עמ' 42.

1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 1200.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
ביטול כתב אישום בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו במספר הזדמנויות ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במסירת ידיעה כוזבת לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל ביטול רישום משטרתי בעבירות נשק וסחר בסמים זיכוי נאשם מעבירות מין בעקבות קשיים ראייתיים ומחדלי חקירה חמורים קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עבר פלילי

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מחיקת הרשעה מהמרשם הפלילי
דין | 13:41 15/01/2018
מחיקת הרשעה מהמרשם הפלילי
עו''ד עודד רגב | 17:27 15/01/2018
החזקת 2 שתילי מריחואנה פעם ראשונה - מה הדין?
דני | 19:00 23/07/2017
החזקת 2 שתילי מריחואנה פעם ראשונה - מה הדין?
עו''ד אור הדאיה | 06:49 24/07/2017
החזקת 2 שתילי מריחואנה פעם ראשונה - מה הדין?
דני | 09:47 24/07/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017