חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 244), התשע"ח-2017

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 244), התשע"ח-2017

תבנית חוק שהתקבל


חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 244), התשע"ח–2017*


תיקון סעיף 85

1.

בפקודת מס הכנסה1 (להלן – הפקודה), בסעיף 85, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:"(ה)

(1) בקביעת הכנסתו החייבת של יהלומן, יימדד המלאי העסקי לפי עלותו; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע את אופן מדידת עלות המלאי, והוא רשאי לקבוע בדרך האמורה, לסוגי יהלומים, בתנאים ולפי הוראות שיקבע, כי המלאי העסקי יימדד שלא לפי עלותו, ואת אופן המדידה.
(2) בסעיף קטן זה –
"יהלומן" – מי שעסקו או חלק מעסקו עיבוד יהלומים, מסחר ביהלומים או תיווך ביהלומים;
"יהלום" – לרבות אבן חן מסוג אודם, ברקת או ספיר או אבן חן אחרת שקבע שר האוצר לעניין זה, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת;
"עיבוד" – לרבות ליטוש, ניסור, חיתוך, ביקוע, ניקוי ומיון."

ביטול סעיף 145א1

2.

סעיף 145א1 לפקודה – בטל.

תיקון סעיף 146

3.

בסעיף 146 לפקודה –(1) בסעיף קטן (א)(2), הסיפה החל במילים "בעררו של יהלומן" – תימחק;(2) בסעיף קטן (ב), המילים "או על החלטת פקיד השומה על פי סעיף 145א1" – יימחקו;(3) סעיף קטן (ד1) – בטל;(4) בסעיף קטן (ה), המילים "או על פי סעיף 145א1" – יימחקו.

תחולה

4.

(א) ההוראות לפי סעיף 85(ה) לפקודה, כנוסחו בחוק זה, יחולו על מלאי עסקי שנרכש ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ואילך.(ב) סעיפים 2 ו־3 לחוק זה יחולו לעניין הליכי שומה לגבי שנת המס 2017 ואילך.

דיווח לכנסת – הוראת שעה

5.

מנהל רשות המסים ידווח לוועדת הכספים של הכנסת, בתום 30 חודשים מיום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), על יישומן של ההוראות לפי סעיף 85(ה) לפקודה כנוסחו בחוק זה, לעניין התקופה שמיום התחילה ועד למועד הדיווח כאמור.בנימין נתניהו

ראש הממשלה


משה כחלון

שר האוצרראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

** התקבל בכנסת ביום ז' בטבת התשע"ח (25 בדצמבר 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1144, מיום ט"ז בתמוז התשע"ז (10 ביולי 2017), עמ' 1174.

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ז, עמ' 1199.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. ממליצים   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק משטרתי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בקבלת דבר במרמה סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באיומים כלפי בת זוגו ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד ללקוח שתקף ופצע את אשתו במספר רב של הזדמנויות שחרור ממעצר לקוח שנחשד באונס ותקיפה של בת זוגתו במשך כשנתיים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
חקירה במס הכנסה
שושוש | 07:00 26/02/2018
חקירה במס הכנסה
עו''ד עודד רגב | 08:00 23/04/2018
חקירה במס הכנסה - איך להיערך וממה להיזהר
נמרוד | 19:29 15/06/2017
חקירה במס הכנסה - איך להיערך וממה להיזהר
עו''ד אלעד שאול אלבז | 14:53 16/06/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
מוטי | 10:39 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 11:20 03/11/2016
האם זה איום על שופט? אם זה חוקי?
אייל | 11:54 03/11/2016
שאלה על מערכת מנע של משטרת ישראל
אלון | 22:13 30/07/2016
האם זה חוקי? לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
יעל | 15:29 21/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
עו''ד אסף דוק | 12:36 22/09/2015
האם זה חוקי לעכב לחקירה באמצע יום עבודה חודשיים לאחר המקרה?
אגדגד | 18:17 23/09/2015