חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק ניירות ערך (תיקון מס' 66), התשע"ח-2017

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 66), התשע"ח-2017

תבנית חוק שהתקבל


חוק ניירות ערך (תיקון מס' 66), התשע"ח–2017*


תיקון סעיף 1

1.

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968‏1 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "גורם מפוקח", בפסקה (8), בסופה יבוא "וכן מי שמציע בזירת סוחר מסחר במכשיר פיננסי בניגוד להוראות סעיף 44יב1 או מי שמנהל זירת סוחר בניגוד להוראות סעיף 44יד1".

תיקון סעיף 44יב

2.

בסעיף 44יב לחוק העיקרי, לפני ההגדרה "זירת סוחר" יבוא:""אופציה בינארית" – מכשיר פיננסי כאמור בפסקה (4) להגדרה "מכשיר פיננסי", שמתקיימים בו כל אלה:
(1) התקבולים והתשלומים הנובעים ממנו נקבעו מראש והם בסכום קבוע או בשיעור קבוע מסכום שנקבע מראש;
(2) בהתאם לתנאיו, המחזיק בו זכאי לתקבולים ככל שיתקיים אירוע מסוים במועד הפקיעה שלו;".

הוספת סעיף 44יב1

3.

אחרי סעיף 44יב לחוק העיקרי יבוא:"איסור הצעת מסחר במכשירים פיננסיים מסוימים

44יב1.

לא יציע אדם בזירת סוחר, מסחר במכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית או מסחר במכשיר פיננסי אחר מסוג שקבע שר האוצר על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת."

תיקון סעיף 44יג

4.

בסעיף 44יג(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא:"(2א) החברה אינה מציעה מסחר במכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית או במכשיר פיננסי מסוג אחר שנקבע לפי סעיף 44יב1;".

תיקון סעיף 44יד

5.

בסעיף 44יד לחוק העיקרי, במקום "(4)" יבוא "(2א), (4)".

הוספת סעיף 44יד1

6.

אחרי סעיף 44יד לחוק העיקרי יבוא:"איסור ניהול זירת סוחר ללקוחות מחוץ לישראל שמוצע בה מסחר במכשירים פיננסיים מסוימים

44יד1.

(א) לא ינהל אדם זירת סוחר המשמשת רק לקוחות מחוץ לישראל, ומציעה מסחר במכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית או במכשיר פיננסי אחר שנקבע לפי סעיף 44יב1.(ב) לעניין סעיף זה, "ניהול זירת סוחר" – לרבות כל אחד מאלה:
(1) קבלת ההחלטות האסטרטגיות של זירת הסוחר;
(2) תפעול של זירת הסוחר, ביחס למכשיר פיננסי כאמור בסעיף קטן (א), לרבות תפעול המערכת הממוחשבת שבה מתנהלת הזירה, תמחור המכשירים הפיננסיים וסליקה שלהם או של כספי הלקוחות, ותפעול מוקדי שירות או שיווק טלפוניים או מקוונים, והכול בין באופן ישיר ובין על ידי נותן שירותים."

תיקון סעיף 44טו

7.

בסעיף 44טו לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב) לא יפנה אדם בהצעה לסחור בזירת סוחר המשמשת רק לקוחות מחוץ לישראל, אם מוצע בזירה כאמור מסחר במכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית או במכשיר פיננסי אחר שנקבע לפי סעיף 44יב1."

תיקון סעיף 53

8.

בסעיף 53(ב) לחוק העיקרי, במקום פסקה (6א) יבוא:"(6א) הציע בזירת סוחר, מסחר במכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית או מסחר במכשיר פיננסי אחר מסוג שקבע שר האוצר, בניגוד להוראות סעיף 44יב1;(6א1) ניהל זירת סוחר בלא רישיון זירה או בניגוד לתנאיו, בניגוד להוראות סעיף 44יג;(6א2)  ניהל זירת סוחר המשמשת רק לקוחות מחוץ לישראל והציע בה מסחר במכשיר מסוג אופציה בינארית או במכשיר פיננסי אחר שנקבע לפי סעיף 44יב1, בניגוד להוראות סעיף 44יד1;".

תיקון התוספת השביעית

9.

בתוספת השביעית לחוק העיקרי –(1) בחלק ב' –
(א) בפרט (9), במקום "44טו" יבוא "44טו(א)";
(ב) אחרי פרט (9) יבוא:

"(9א) פנה בהצעה לסחור בזירת סוחר המשמשת רק לקוחות מחוץ לישראל, בניגוד להוראות סעיף 44טו(ב) והיה עליו לדעת כי מוצע בזירה כאמור מסחר במכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית או במכשיר פיננסי אחר שנקבע לפי סעיף 44יב1;";(2) בחלק ג' –
(א) אחרי פרט (4א) יבוא:

"(4א1) הציע בזירת סוחר, מסחר במכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית או מסחר במכשיר פיננסי אחר מסוג שקבע שר האוצר, בניגוד להוראות סעיף 44יב1;";
(ב) אחרי פרט (5) יבוא:

"(5א) ניהל זירת סוחר המשמשת רק לקוחות מחוץ לישראל, בניגוד להוראות סעיף 44יד1;".

תיקון חוק איסור הלבנת הון

[מס' 25]

10.

בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000‏2, בתוספת הראשונה, במקום פרט (14) יבוא:"(14) עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(ב)(6א) ו־54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968;".

תחילה

11.

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.
בנימין נתניהו

ראש הממשלה


משה כחלון

שר האוצר


ראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת
** התקבל בכנסת ביום ג' בחשוון התשע"ח (23 באוקטובר 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1138, מיום כ"ו בסיוון התשע"ז (20 ביוני 2017), עמ' 1136.

1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ז, עמ' 1087.

2 ס"ח התש"ס עמ' 293; התשע"ז, עמ' 1223.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
קבלת פטור מלא מאיסור עיסוק לאח סיעודי בבית חולים שהורשע בעברו במעשים מגונים במטופלות שחרור ממעצר חשוד בעבירות מעשה מגונה בקטינה והטרדה מינית שחרור ממעצר חשוד בתקיפת בני מיעוטים בחצי השנה האחרונה על רקע גזעני סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד במעילת הענק ברשת האופנה רנואר סגירת תיק מחוסר אשמה לעובד משרד הביטחון שנחקר בחשד ששלף את נשקו האישי ואיים על חייו של אחר ביטול הרשעה ללקוח שהואשם בתקיפה הגורמת חבלה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017