חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 72), התשע"ח-2018

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 72), התשע"ח-2018

תבנית חוק שהתקבלחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 72), התשע"ח–2018*

תיקון סעיף 30א

1.

בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏1, בסעיף 30א –(1) בסעיף קטן (א) –
(א) בהגדרה "דבר פרסומת" –

(1) לפני "מסר המופץ באופן מסחרי" יבוא "כל אחד מאלה:";

(2) הקטע החל במילים "מסר המופץ באופן מסחרי" עד המילים "בדרך אחרת" יסומן כפסקה "(1)";

(3) הקטע החל במילים "וכן מסר המופץ לציבור" עד המילים "או תעמולה" יסומן כפסקה "(2)", ובה, המילה "וכן" – תימחק;

(4) אחרי פסקה (2) יבוא:


"(3) מסר שאינו דבר פרסומת כאמור בפסקה (1) או (2), המופץ לציבור הרחב, ונכללת בו הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלת מסר כלשהו; הוראות פסקה זו לא יחולו על מסר כאמור מאת המדינה ומוסדותיה, מסר כאמור שתכליתו העברת מידע ששלח גוף הצלה כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971‏2, לשם מילוי תפקידו, או מסר כאמור מאת גוף אחר שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ורשאי השר לקבוע כאמור סוגים שונים של מסרים לגופים שונים שקבע;";
(ב) אחרי ההגדרה "הודעת מסר קצר" יבוא:

"המדינה ומוסדותיה" – הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, משטרת ישראל, בתי משפט ובתי דין, המוסד לביטוח לאומי או חברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001‏3;";(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "בשיחה מוקלטת;" יבוא "חיוג לנמען באמצעות מערכת חיוג אוטומטי בלא הסכמת הנמען כאמור ייחשב הפרה של הוראות סעיף זה, גם אם החיוג הופסק בטרם נענתה השיחה ובחיוג של הנמען למספר שממנו בוצע החיוג מושמע לו דבר פרסומת;".בנימין נתניהו

ראש הממשלה


איוב קרא

שר התקשורת

ראובן ריבלין

נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת
** התקבל בכנסת ביום ז' בסיוון התשע"ח (21 במאי 2018); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 731, מיום א' באב התשע"ז (24 ביולי 2017), עמ' 280.

1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ח, עמ' 492.

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

3 ס"ח התשס"א, עמ' 454.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פרקליטות ללקוח שהואשם באונס בתוך המשפחה אי הרשעה ללקוח בעבירת גניבה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בסחיטה באיומים של דמות ציבורית מוכרת סגירת תיק תקיפה שנפתח נגד רופאה בעילה של חוסר אשמה פלילית סגירת תיק גניבה שנפתח נגד מורה בהיעדר אשמה פלילית סגירת תיק מחוסר אשמה לגננת שהואשמה באלימות כלפי קטינים בגן ילדים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
4-AcO-DMT חוקי?
עומר | 13:46 31/12/2016
4-AcO-DMT חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:25 02/01/2017