חזרה לעמוד הראשי | חוקי מדינת ישראל | חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 34), התשע"ח-2018

חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 34), התשע"ח-2018

תבנית חוק שהתקבל

חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 34), התשע"ח–2018*

החלפת מונח

1.

בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971‏1, בכל מקום –(1) במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי";(2) במקום "באירוע אסון המוני" יבוא "באירוע חירום אזרחי";(3) במקום "לאירוע אסון המוני" יבוא "לאירוע חירום אזרחי";(4) במקום "באירוע האסון ההמוני" יבוא "באירוע החירום האזרחי";(5) במקום "אירוע האסון ההמוני" יבוא "אירוע החירום האזרחי".

תיקון חוק מגן דוד אדום – מס' 9

2.

בחוק מגן דוד אדום, התש"י–1950‏2, בסעיף 3(א1), במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי".

תיקון חוק עבודת הנוער – מס' 20

3.

בחוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953‏3, בסעיף 25(ב)(3)(ג), במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי".

תיקון פקודת העיריות – מס' 145

4.

בפקודת העיריות4, בסעיף 233א(א)(1), במקום "אירוע אסון המוני כהגדרתו בפקודת המשטרה" יבוא "אירוע חירום אזרחי כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה".

תיקון חוק שירות עבודה בשעת־חירום – מס' 11

5.

בחוק שירות עבודה בשעת־חירום, התשכ"ז–1967‏5(1) בסעיף 1 –
(א) בהגדרה "מפעל למתן שירותים קיומיים", בכל מקום, במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי";
(ב) במקום ההגדרה "אירוע אסון המוני" יבוא:

""אירוע חירום אזרחי" – כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971;";
(ג) בהגדרה "שירותים קיומיים", בפסקה (2), במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי";(2) בסעיף 16ב, בכל מקום, במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי", ובמקום "אירוע האסון ההמוני" יבוא "אירוע החירום האזרחי";(3) בסעיף 18א, במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי".

תיקון פקודת הרוקחים – מס' 30

6.

בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981‏6, בסעיף 68(א), בהגדרה "מצב חירום", בפסקה (1), במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי".

תיקון חוק שיקים ללא כיסוי – מס' 13

7.

בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א–1981‏7, בסעיף 1, בהגדרה "הכרזה על שעת חירום", בפסקה (2), במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי".

תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים) – מס' 69

8.

בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏8, בסעיף 13א –(1) בסעיף קטן (א) –
(א) בהגדרה "אירוע אסון המוני", במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי";
(ב) בהגדרה "החלטה על שעת חירום", בפסקה (2), במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי";(2) בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד)(1), בכל מקום, במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי".

תיקון חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל – מס' 5

9.

בחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ"ז–1987‏9(1) בסעיף 27(4), בכל מקום, במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי";(2) בסעיף 28, במקום "באירוע אסון המוני" יבוא "באירוע חירום אזרחי".

תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) – מס' 6

10.

בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו–1996‏10, בסעיף 11כז(ב)(2), במקום "באירוע אסון המוני" יבוא "באירוע חירום אזרחי".

תיקון חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) – מס' 9

11.

בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה–2005‏11, בסעיף 9(ד) –(1) בהגדרה "הודעת חירום", בפסקה (1), במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי";(2) בהגדרה "אירוע אסון המוני", במקום ""אירוע אסון המוני"" יבוא ""אירוע חירום אזרחי"".

תיקון חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) – מס' 4

12.

בחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א–2011‏12, בסעיף 9(א), במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי".

תיקון חוק שירות אזרחי – מס' 2

13.

בחוק שירות אזרחי, התשע"ז–2017‏13, בסעיף 20(א), בהגדרה "החלטה על שעת חירום", בפסקה (2), במקום "אירוע אסון המוני" יבוא "אירוע חירום אזרחי".

בנימין נתניהו
ראש הממשלה


גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

ראובן ריבלין נשיא המדינה


יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת
** התקבל בכנסת ביום כ' באדר התשע"ח (7 במרס 2018); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1169, מיום ט' בכסלו התשע"ח (27 בנובמבר 2017), עמ' 94.

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשע"ז, עמ' 1141.

2 ס"ח התש"יעמ' 175; התשע"ח, עמ' 215.

3 ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשע"ז, עמ' 597.

4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ח, עמ' 151.

5 ס"ח התשכ"ז, עמ' 86; התשע"ז, עמ' 665.

6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשע"ח, עמ' 193.

7 ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשע"ו, עמ' 868.

8 ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ח, עמ' 206.

9 ס"ח התשמ"ז, עמ' 56; התשס"ח, עמ' 473.

10 ס"ח התשנ"ו, עמ' 136; התשע"ז, עמ' 331.

11 ס"ח התשס"ה, עמ' 956; התשע"ז, עמ' 362.

12 ס"ח התשע"א, עמ' 1057; התשע"ז, עמ' 430.

13ס"ח התשע"ז, עמ' 632 ועמ' 1023.


תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

מאגר זה הוקם כדי להציג לציבור מידע מעודכן ומלא על חוקי ישראל. המאגר כולל את כל הפרסומים הרשמיים של החוקים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו ופורסמו בספר החוקים. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
חוקי מדינת ישראל | מאגר חקיקה | מאגר חוקים

הצלחות המשרד בתחום
קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפרטיות סגירת 4 תיקים ללקוח בעבירות סחר בסמים ומכירת משקאות משכרים לקטינים בוטלה הרשעתו של לקוח שגידל 800 גרם קנאביס בגינה ציבורית קבלת ערעור משמעתי וביטול עונש הרחקה לצמיתות שהוטל על סטודנטית במרכז ללימודים אקדמיים (מל''א) סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת קטין בגן שעשועים ציבורי ענישה מקלה: 3.5 חודשי עבודות שירות בלבד בגין גידול סמים במשקל 900 גרם

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
מחיקת תיק שנמחק ממאגר המשטרה
ליאור | 11:52 27/05/2018
החזרת תפוסים על-ידי המשטרה
אריאל | 07:46 06/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
.... | 21:31 03/03/2017
החזקת אקדח אוויר לצורך הרתה חוקי?
עו''ד אלעד שאול אלבז | 08:30 05/03/2017