כיצד ניתן להקל בעונש שנגזר בבית דין צבאי?

  • Facebook
  • Twitter
  • Print