לא מסר טלפון ויעמוד למשפט על הפרעה לשוטר

  • Facebook
  • Twitter
  • Print