חזרה לעמוד הראשי | מדיה ועיתונות

מדיה ועיתונות

לפניכם מבחר קטעי מדיה ועיתונות של תיקים פליליים שנוהלו על-ידי המשרד.

הצלחות המשרד

המשרד מחזיק בידע רב בתחום המשפט הפלילי ומזה תקופה ארוכה עוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך ... קרא עוד

ביטול כתב אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של מעשה מגונה בפומבי. בעקבות פניית משרדנו לרשות התובעת, הסכימה המדינה לחזור בה מכתב האישום ולבטלו, זאת לאור טענת הגנת השכרות שעמדה ... קרא עוד

זיכוי נאשם בתיק פשע חמור בעבירות של אונס, מעשי סדום, איומים ותקיפת קטין

משרדנו הביא לזיכוי מלא של נאשם בעבירות חמורות של אונס, מעשי סדום, תקיפה ואיומים שבוצעו, כך על פי הנטען, כלפי קטין בן 11 ממרכז הארץ. במהלך דיוני ההוכחות עו"ד אסף ... קרא עוד

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 65), התשע"ז-2017

תבנית חוק שהתקבל חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 65), התשע"ז–2017* הוספת סעיף 6כ3 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏1 (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 6כ2 יבוא: "שידורי חדשות בין-לאומיים שמקורם בישראל 6כ3. (א) בסעיף זה – "בעל רישיון לשידור ערוץ חדשות בין-לאומי" – משדר ערוץ חדשות בין-לאומי שקיבל רישיון מהמועצה לפי סעיף קטן (ג); "משדר ערוץ חדשות בין-לאומי" – מי שמשדר חדשות ... קרא עוד

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו-2016

תבנית חוק שהתקבל חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו–2016* תיקון סעיף 30א 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏1, בסעיף 30א – (1) בסעיף קטן (א) – (א) בהגדרה "דבר פרסומת", בסופה יבוא "וכן מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה"; (ב) בהגדרה "מפרסם", אחרי "לקדם את מטרותיו" יבוא "ובכלל זה לקדם קבלת תרומות או תעמולה"; (ג) אחרי ההגדרה "מפרסם" יבוא: ""תעמולה" – הפצת רעיונות לשם השפעה על עמדות ... קרא עוד


2 1