חזרה לעמוד הראשי | מילון מונחים במשפט הפלילי

מילון מונחים במשפט הפלילי - עמוד 2

מהו קינטור?

סעיף 301 לחוק העונשין כולל דרישה כי מבצע עבירת רצח יבצעה "בדם קר, בלא שקדמה התגרות בתכוף למעשה". אם כן, מה המשמעות לכך? ... קרא עוד

מהי רשלנות פלילית?

רשלנות הינה אי מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, כשאדם מן היישוב יכול היה, בנסיבות העניין, להיות מודע לאותו פרט. הרשלנות, הינה ... קרא עוד

מהי עבירת הסיוע?

הסיוע הינה עבירה בפני עצמה, המתאפיינת בתרומה עקיפה ומשנית של המסייע, אשר לא נוטל חלק בביצוע העיקרי של העבירה, להגשמתה של העבירה העיקרית. ככלל, העונש על סיוע הינו מחצית מן ... קרא עוד

דיון מקדמי במשפט פלילי

לאור העומס הרב המוטל על מערכת המשפט הישראלית, קבע המחוקק הסדר מיוחד הקרוי "דיון מקדמי" שתכליתו הינה לייעל את אופן ניהול ההליכים הפליליים על מנת ולסיימם בהקדם. במהלך הדיון המקדמי ... קרא עוד

עבירת כליאת שווא

כליאת שווא הינה כליאה בלתי חוקית של אדם בנסיבות שונות אשר נועדה לשלול את חירותו של אדם. העונש הקבוע למבצע עבירה זו הינו 3 עד 5 שנות מאסר. ... קרא עוד

עבירות התעללות בקטין או בחסר ישע

עבירות ההתעללות בקטין או בחסר ישע מתייחסות לפגיעה אכזרית, מאיימת, משפילה, מבזה, מענישה וכוחנית כלפי גופו ונפשו. דינו של עובר עבירות אלה הינו 7 עד 9 שנות מאסר. ... קרא עוד

שירות לתועלת הציבור

בית משפט שהרשיע אדם ולא הטיל עליו עונש מאסר בפועל רשאי להטיל עליו, במקום עונש אחר או בנוסף לו, עונש חברתי-חינוכי אשר יש בו תרומה ועזרה לקהילה במקצועות נדרשים. האדם ... קרא עוד