לקוח שהודה בביצוע מעשים מגונים בנערה טרמפיסטית שאסף לרכבו לא יועמד לדין

  • Facebook
  • Twitter
  • Print