סגירת תיק במסגרת הליך שימוע בעבירות איומים והיזק לרכוש

  • Facebook
  • Twitter
  • Print