סגירת תיק תקיפה והיזק לרכוש במזיד בעילה של חוסר אשמה

  • Facebook
  • Twitter
  • Print