עצימת עיניים במשפט פלילי – בחירה להתעלם מעובדות שוות ערך למודעות

  • Facebook
  • Twitter
  • Print