חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון

פסיקת בית המשפט העליון

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים בזכות על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. להלן מאגר מידע פסיקה מקוון ועדכני הכולל פסקי דין פליליים ומינהליים אחרונים של בית המשפט העליון.