חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 9096/15 לימור בר און נ. המועצה לשידורי כבלים
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 9096/15 לימור בר און נ. המועצה לשידורי כבלים

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  9096/15

בג"ץ 9110/15

לפני:

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט צ' זילברטל

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

העותרת בבג"ץ 9096/15:

העותרים בבג"ץ 9110/15:

לימור בר און

1. המכון לטובת הילד

2. נורית רפאלי

נ  ג  ד

המשיבה 1 בבג"ץ 9096/15 ובבג"ץ 9110/15:

נגה תקשורת (1995) בע"מ – ערוץ הילדים

המשיבה 2 בג"ץ 9096/15 והמשיבה 3 בבג"ץ 9110/15:

המשיב 2 בבג"ץ 9110/15:

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

משרד התקשורת

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בשם העותרת בבג"ץ 9096/15:

בשם העותרים בבג"ץ 9110/15:

בעצמה

עו"ד חוה קליין

בשם המשיב 1 בבג"ץ 9096/15 ובבג"ץ 9110/15:

עו"ד גיא נוף; עו"ד דוד יצחק; עו"ד רונן בר-און

בשם המשיבה 2 בבג"ץ 9096/15 והמשיבה 3 בבג"ץ 9110/15:

עו"ד נחי בן אור

פסק-דין

השופט צ' זילברטל:

במוקד העתירות תכנית טלוויזיה בשם "המתבגרים" (להלן: התכנית), ובאופן ספציפי פרק בתכנית שעניינו פורנוגרפיה ואשר נקבע לשידור בערוץ הילדים ליום 31.12.2015 בשעה 20:30. העותרים בשתי העתירות מבקשים למנוע את שידור התכנית, ולחלופין, כי שעת שידור התכנית תשונה לשעה 22:00 וכי סיווגה ישונה כך שהצפייה בה תוגבל לילדים מעל גיל 14 ולא מגיל 8, כפי שמתיר סיווגה הנוכחי.

בטרם אדרש לטענות העותרים, יש מקום לעמוד על השתלשלות העניינים שקדמה להגשת העתירות דנא.

כעולה מתגובת ערוץ הילדים לעתירה, כבר ביום 14.10.2015 שודר בערוץ הילדים פרק מהתכנית ובמקביל כל פרקיה היו זמינים לצפייה במסגרת שירותי ה- VOD (ערוצי צפייה ישירה). החל מיום 19.11.2015 שודר, ככלל, מדי שבוע פרק בתכנית בשעה 20:00. בלוח השידורים של הערוץ תוכנן, כי ביום ה' ה-17.12.2015 ישודר פרק של התכנית העוסק בפורנוגרפיה. העותרים פנו ביום 17.12.2015, קרי, באותו יום שבו תוכנן שידורו של הפרק, לבית משפט לעניינים מינהליים בעתירה מינהלית ובבקשה למנוע את שידור התכנית. בית המשפט לעניינים מינהליים הורה על מחיקת העתירה בקבעו כי הוא נעדר סמכות עניינית לדון בעתירה. כשעתיים לפני שידור הפרק, פנתה העותרת בבג"ץ 9096/15 לבית המשפט המחוזי בבקשה לצו מניעה זמני לפיו ייאסר על שידור הפרק שתוכנן לאותו ערב, ובית המשפט המחוזי נעתר לבקשה באופן שהתיר לשדר את הפרק רק בשעה 22:00 תוך הגבלת שידורו לילדים מעל גיל 14. משכך, הערוץ שידר באותו הערב פרק אחר של התכנית ולא את הפרק שתוכנן לשידור לאותו ערב. כך גם בשבוע שלאחר מכן (24.12.2015) שודר פרק נוסף של התכנית, אך לא הפרק שעמד במוקד תובענת העותרים.

ביום 28.12.2015, ולאחר שקיים דיון בתובענה שהגישו העותרים דכאן ותובעים נוספים, קבע בית המשפט המחוזי, כי אף הוא נעדר סמכות עניינית לדון בטענות כלפי התכנית וכי הסמכות נתונה בידי בית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. משכך, בוטל צו המניעה הזמני שניתן בבית המשפט המחוזי.

היום בשעות הבוקר המאוחרות הגישה העותרת בבג"ץ 9096/15 את העתירה דנא שבגדרה בקשה כי נורה למועצה לשידורי כבלים ולוויין (להלן: המועצה) לאסור על ערוץ הילדים לשדר את התכנית ולחלופין לאחר את שעת שידורה ולשנות את סיווגה, כך שהצפייה בה תוגבל לילדים מעל לגיל 14. בשעות הצהריים הוגשה עתירתה של העותרת בבג"ץ 9110/15 שעתרה לסעדים דומים לאלה שבבג"ץ 9096/15. העותרים גם העלו טענות פרטניות ביחס לפרק שעוסק בפורנוגרפיה וששידורו נקבע להערב.

המשיבים הגישו תגובות לעתירה בבג"ץ 9096/15 ומפאת לוח הזמנים הדוחק לא הוריתי למשיבים להגיב בנפרד לעתירה בבג"ץ 9110/15. בתגובותיהם טוענים המשיבים כי דין העתירה להידחות על הסף, בראש ובראשונה בשל השיהוי שנקטו העותרים בהגשת העתירות. לגופם של דברים טוענים המשיבים כי העותרים לא הצביעו על עילה המצדיקה התערבות בשעת שידור התכנית. הוסבר, כי תכני התכנית נבחנו על-ידי הגורמים המתאימים במועצה אשר מצאו כי אין בה ביטויים חזותיים או מילוליים שלא ניתן לשדרם לפני השעה 22:00.

דיון והכרעה

דין העתירות להידחות על הסף, בעיקר בשל השיהוי הכבד ביותר שנפל בהגשתן. מן העתירות ומתגובות המשיבים עולה, כי העותרים פנו למועצה בטענות כלפי שידורה של התכנית עוד בחודש נובמבר. על אף האמור, ואף שהמועצה לא קיבלה את טענותיהם, הם מצאו לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים ובהמשך לבית המשפט המחוזי ב"רגע האחרון" ממש, בערב שידור התכנית. העותרים המשיכו בדפוס פעולה זה גם בעתירות הנוכחיות. כך, אף שכבר ביום 28.12.2015 בוטל צו המניעה ביחס לשידורו של הפרק העוסק בפורנוגרפיה, העותרים פנו לבית משפט זה רק היום – היום שבו צפוי שידורו של הפרק, וגם זאת מספר שעות לפני שידורו של הפרק. ברי, כי התנהלות זו מעמידה את בית המשפט בפני לוח זמנים שאינו מאפשר להידרש לטענות הצדדים ולקיים בהן דיון כהלכתו. הדברים אמורים ביתר שאת, כאשר בפועל תכני התכנית זמינים מזה למעלה מחודשיים בערוצי הצפייה הישירה, בכל שעה משעות היום וללא כל הגבלה מטעם הערוץ.

עניין אחרון זה – זמינות התכנית בערוצים לצפייה הישירה – אף מקהה את טענות העותרים לגופן במידת מה.

יש לזכור כי הגורמים המוסמכים נתנו דעתם לטענות השונות של העותרים ושקלו בכובד ראש את האפשרות לשדר את התכנית במתכונת המתוכננת. בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתם של הגורמים המוסמכים ולא התרשמנו כי לפנינו נסיבות המצדיקות התערבות בדרך של מניעה מוקדמת של שידור התכנית על פי אמות המידה שהתקבעו בהלכה הפסוקה.

סוף דבר. העתירות נדחות על הסף. לפנים משורת הדין לא ייעשה צו להוצאות.

ניתן היום, ‏י"ט בטבת התשע"ו (‏31.12.2015).

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   15090960_L03.doc   הי

 

משרדנו לא ייצג בתיק זה

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
קבלת בקשת חנינה על עונש שהוטל על סטודנט שהורשע באוניברסיטת אריאל שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה סגירת תיק חקירה נגד קטין שנחשד בהתפרצות לבית כנסת אבי דוביצקי ישלם 700 שקלים על כל יום שיפר את הצו השיפוטי המחייב אותו לסגור את דף הפייסבוק העברייני ''נתפסו על חם'' סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד במעשה מגונה בקטינה ביטול 29 תיקים משטרתיים ללקוח שנחשד בביצוע מגוון רחב של עבירות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014