חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 8966/15 שרונה ציציאשוילי נ. בית הדין הארצי לע
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 8966/15 שרונה ציציאשוילי נ. בית הדין הארצי לע

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני:

כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט צ' זילברטל

כבוד השופטת א' שהם

העותר:

שרונה ציציאשוילי

נ  ג  ד

המשיבים:

1. בית הדין הארצי לעבודה, ירושלים

2. בית הדין האזורי לעבודה, באר שבע

3. המוסד לביטוח לאומי

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותר:

עו"ד ד"ר א' קמינצקי; עו"ד ל' קמינצקי פורת; עו"ד ע' יחיאל

פסק-דין

השופט צ' זילברטל:

בפנינו עתירה למתן צו על תנאי כנגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 21567-05-15, בגדרו נדחה ערעורה של העותרת על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה מיום 14.4.2015 בב"ל 17219-06-14, ונקבע כי עניינה יוחזר לוועדה רפואית שדנה בעניינה, ולא לוועדה בהרכב חדש, כבקשתה.

רקע

1.העותרת נפגעה במהלך עבודתה במוקד "הוט", והתאונה הוכרה על-ידי המשיב (להלן: המל"ל) כתאונת עבודה. ועדה רפואית מדרג ראשון אשר התכנסה ביום 2.6.2013, קבעה לעותרת נכות זמנית בשיעור של 20 אחוזים. העותרת הגישה ערר על החלטה זו שנדון ביום 8.12.2013 בפני ועדה רפואית לעררים. וועדת הערר הותירה את אחוזי הנכות הזמניים על כנם. ערעור שהוגש לבית הדין האזורי התקבל בהסכמת הצדדים, ועל-פיו הוחזר עניינה של המבקשת לוועדה לבחינה חוזרת של הנכות הזמנית.

2.בתום תקופת הנכות הזמנית, הועמדה העותרת בפני ועדה רפואית מדרג ראשון, אשר העמידה את שיעור נכותה הקבועה על אפס אחוזי נכות. על החלטה זו הגישה העותרת ערר, וביום 18.5.2014 דחתה הוועדה הרפואית לעררים את הערר ובהחלטתה צוין כלהלן:

"אשה כבדת גוף, צלקת ניתוחית ישנה ארוכה באורך של כ-20 ס"מ שנרפאה היטב בגב. הגבלה קלה בתנועות הגב התחתון, תנועות הצוואר ספונטניות ובבדיקה מלאות. אין קיפוח נוירולוגי בגפיים עליונות או בגפיים תחתונות. תנועות המפרקים מלאות. נפיחות של קרסול ימין ורגישות קלה בברך שמאל. מבחן הרמת רגל ישרה תקין.

...

מדובר בתובעת עם השמנת יתר חולנית שהחליקה ונפלה לאחור, נחבלה בגב, נבדקה בחדר מיון ושוחררה לביתה. מעברה ידוע על היצרות התעלה הספינאלית עם הקרנות כאבים פעם ברגל ימין פעם ברגל שמאל. עברה פעמיים ניתוח, אחרון ב-2009. לתובעת עבר עשיר של תלונות על כאבי גב עם הקרנה לרגליים, כעת מדובר בחבלה סתמית. באשר לתאונה הנדונה, לא נותרה פתולוגיה המקנה אחוזי נכות לא בגב התחתון ולא בצוואר. תלונות על ברכיים אינן קשורות לחבלה הנדונה. הוועדה עיינה באישור רפואי של גד ולן, (המומחה הרפואי מטעם העותרת, צ"ז) אינה מקבלת אותו לאור האמור לעיל" (ההדגשות הוספו, צ"ז).

3.כלפי החלטה זו הגישה העותרת ערעור לבית הדין האזורי לעבודה, ובו טענה כי החלטת הוועדה לעררים התקבלה מתוך שיקולים זרים על רקע של אפליה מחמת השמנת יתר. כן נטען, כי החלטת הוועדה התקבלה ללא התייחסות עניינית ומנומקת לחוות הדעת ולמסמכים רפואיים מהותיים נוספים שהובאו על-ידי העותרת, וכי ההחלטה התקבלה ללא נימוק תוך ציון כי הנפילה היא "סתמית" ותוך ייחוס פגימותיה לעבר קודם, מבלי לערוך חשבון עובר ושב כדין. לבסוף, נטען כי אין מקום להשיב את הדיון בעניינה של העותרת לאותו הרכב שדן בעניינה, שכן הוועדה בהרכבה הקודם "נעולה" בעמדתה, כאמור - מתוך שיקולים זרים.

3.המל"ל הסכים להשיב את עניינה של העותרת לוועדה, על מנת שתתייחס באופן ענייני ומנומק לחוות הדעת הרפואית של ד"ר ולן שהוגשה על-ידי העותרת, אולם סירב להשבת עניינה לוועדה בהרכב אחר. לטענת המל"ל, אין לקבל את טענת האפליה, וכי לא הוכח כי הוועדה בהרכבה המקורי "נעולה" בעמדתה כטענתה של העותרת.

4.בית הדין האזורי דחה בפסק-דינו את טענת העותרת כי החלטת הוועדה התבססה על שיקולים זרים שמקורם באפליה מחמת השמנת יתר. צוין, כי מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה שהקביעות הנוגעות להשמנת היתר ממנה סובלת העותרת יכולות להתפרש באופנים שונים, וחלקן יכולות להיות רלוונטיות לקביעות הרפואיות של הוועדה. משכך, נקבע, יש לאפשר לוועדה להסביר את קביעותיה בטרם ייחרץ שמה כוועדה המפלה על רקע השמנת יתר. לפיכך קבע בית הדין האזורי, כי עניינה של העותרת יוחזר לוועדה באותו הרכב, בהתאם להוראות הבאות שנקבעו בפסק הדין:

"[הוועדה] תחזור ותעיין בחוות דעתו של ד"ר ולן ותתייחס אליה באופן מפורט ומנומק. עוד תפרט הוועדה ותסביר את הרלוונטיות של התייחסויותיה לעניין מבנה גופה של המערערת [העותרת, צ"ז]. כמו כן, ככל שהוועדה סבורה כי מצבה הרפואי של המערערת נובע ממצב קודם, תקבע את נכותה ותערוך חשבון עובר ושב כדת וכדין. הוועדה תזמן את התובעת ובאת כוחה לפרט את טענותיהן בפני הוועדה. הוועדה תנמק את החלטתה".

כלפי פסק-הדין הגישה העותרת בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, בה חזרה על דרישתה כי  הרכב הוועדה ישונה מהטעמים שנטענו במסגרת הערעור לבית הדין האזורי.

5.בהחלטה מיום 2.6.2015 הציע בית הדין (סגנית הנשיא ו' וירט-ליבנה) למל"ל כי יסכים, ולו לפנים משורת הדין, להשיב את עניינה של העותרת לוועדה בהרכב חדש, וזאת נוכח הספקות המתעוררים בנסיבותיו הייחודיות של המקרה הנדון באשר להתנהלות הוועדה בעניינה של העותרת, ולמען הסר ספק וחשש כי נפל פגם בעבודת הוועדה. בתגובה להצעה זו נטען בשם המל"ל, כי קביעת הוועדה לפיה העותרת סובלת "מהשמנת יתר חולנית" שימשה כשיקול רפואי שיש לקחתו בחשבון בשים לב לכך שלעותרת עבר רפואי עשיר, וציון מצבה הרפואי אינו מעיד על כך שהוועדה "נעולה" בדעתה, או כי העותרת הופלתה לרעה על-ידי הוועדה. משכך, המל"ל סירב לקבל את הצעת בית הדין וטען לגופו של עניין כי יש לדחות את בקשת רשות הערעור ולהחזיר את עניינה של העותרת לוועדה באותו הרכב, כפי שקבע בית הדין האזורי. בהמשך, הסכימו הצדדים שהבקשה לרשות ערעור תידון כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על-פי הרשות שניתנה, בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.

6.בית הדין הארצי, ברוב דעות (הנשיא י' פליטמן והשופט א' איטח), קבע כי דין הערעור להידחות. בחוות דעתו, קבע הנשיא י' פליטמן כי אין ממש בטענת האפליה שהעלתה העותרת, ולא הוכח כי הוועדה "נעולה" בעמדתה באופן המצדיק החזרת עניינה לוועדה בהרכב חדש. צוין, כי עיון בהחלטת ועדת הערר מעלה כי עניין משקלה של העותרת צוין כחלק מפירוט מצבה הרפואי, והוא אינו מהווה אפליה או מעיד על קיומה של אפליה כלשהי נגד העותרת. נקבע, כי הוראת בית הדין האזורי, לפיה עניינה של העותרת יושב לוועדה בהרכבה המקורי על מנת שזו תפרט ותסביר את הרלוונטיות של התייחסויותיה לעניין מבנה גופה של העותרת, תוכל להביא לפתרונם של הספקות והטענות שהעלתה העותרת. אשר על כן, סברה דעת הרוב כי אין מקום לסטות מדרך המלך ולהורות על החלפת הרכב הוועדה, אלא יש להחזיר אל הוועדה את עניינה של העותרת על-מנת שתפעל בהתאם למצוות פסק הדין של בית הדין האזורי.

7.דעת המיעוט בבית הדין הארצי (סגנית הנשיא ו' וירט-ליבנה) סברה מנגד כי יש להחזיר את עניינה של העותרת לוועדה בהרכב חדש, וזאת נוכח הספקות המתעוררים בנסיבותיו הייחודיות של המקרה באשר להתנהלות הוועדה בעניינה של העותרת, ולמען הסר ספק וחשש כי נפל פגם בעבודת הוועדה. הודגש, כי אין בעמדה זו כדי לקבוע מסמרות לעניין אפלייתה או אי אפלייתה של העותרת על-ידי הוועדה, אולם מכיוון שממילא נקבע על-ידי בית הדין האזורי כי נפלו פגמים משפטיים המצדיקים את השבת עניינה של העותרת לדיון נוסף בוועדה, ומאחר שהביטויים שננקטו על-ידי הוועדה מעוררים ספקות אם אכן נאמרו בהקשר רפואי אם לאו, בנסיבות אלה יש מקום להחזיר את הדיון לוועדה בהרכב אחר.

כלפי פסק הדין הוגשה העתירה דנא.

העתירה

8.לטענת העותרת, עתירתה מעלה שתי סוגיות עקרוניות: הראשונה היא מעמדה של אפליה בשל השמנת יתר, והשנייה היא סטנדרט ההתנהלות הראוי של ועדה רפואית של המל"ל. נטען, כי אין זה ראוי שוועדה רפואית המתכנסת כדי לקבוע האם למבוטחת נגרמו חבלות בשל נפילה בעבודה, תתבטא באופן משפיל כלפי ממדי גופה ("כבדת גוף", "בעלת השמנת יתר חולנית" וכיוצ"ב). לטענת העותרת, התבטאויות אלה היו מנותקות מכל הקשר רפואי או מסוגית הקשר הסיבתי שבין החלקתה לבין נכותה. עוד נטען כי בתי הדין לעבודה שגו כשהורו על החזרת עניינה של העותרת לוועדה בהרכבה המקורי, וזאת בשל החשד לשיקולים זרים שהנחו את הוועדה, וינחו אותה פעם נוספת. לדברי העותרת, קריאת פרוטוקול הוועדה מעלה יחס חריג, בוטה וישיר מצד הרכב הוועדה, תוך שימוש בביטויים חמורים, נעדרי הקשר, החורגים ממשמעותם הרפואית, ומשום כך פוגעניים.

בעתירתה מתמקדת העותרת בתופעה של אפליה בשל השמנת יתר ומפנה לספרות אקדמית העוסקת בנושא. נטען כי גם לאנשי מקצוע בתחום הבריאות קיימת הטיה חזקה, והם מחזיקים בסטראוטיפים ובתפיסות כוללניות כלפי אנשים במשקל גבוה, אשר נתפסים בעיניהם כאנשים מוצלחים פחות ובעלי תכונות שליליות. כן נטען, כי אפליה על רקע משקל עודף עלולה לגרום לטעויות באבחון או להימנעות מטיפול, באופן הפוגע בבריאות.

העותרת מוסיפה כי על-פי ההלכה הפסוקה, בדרך כלל עניין יוחזר לוועדה רפואית בהרכבה המקורי. אך במקרים נדירים, בהם עולה חשש של ממש כי הוועדה תהיה "נעולה" על החלטתה הקודמת, או שהרכבה אינו נאות, מועבר העניין לוועדה בהרכב אחר. לטענת העותרת, עניינה נופל לגדר החריגים המצדיקים החזרת עניינה לוועדה בהרכב אחר, בשל יחסה הנגוע בדעה קדומה של הוועדה בהרכבה המקורי הכרוכה בפגיעה בכבוד העותרת.

דיון והכרעה

9.דין העתירה להידחות על הסף, אף מבלי להורות על הגשת תשובה.

הלכה ידועה ומושרשת היא כי בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על פסקי הדין של בית הדין הארצי לעבודה, וכי התערבותו של בית משפט זה בפסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה שמורה למקרים חריגים בלבד, בהם מתקיימים שני תנאים מצטברים: ראשית, כי נפלה בפסק הדין טעות משפטית מהותית; שנית, כי שיקולי צדק מחייבים התערבותו של בית משפט זה בנסיבות העניין (ראו: בג"ץ 525/84 חטיב נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מ(1) 673 (1986)). לא מצאנו כי עניינה של העותרת נופל לגדר מקרים חריגים אלו. כמפורט לעיל, עניינה של העותרת נדון הן בבית הדין האזורי והן בבית הדין הארצי לעבודה, ובשתי הערכאות הודגש כי יש להחזיר את עניינה של העותרת לוועדה על-מנת שתסביר ותפרט את הרלוונטיות של התייחסויותיה לעניין מבנה גופה של העותרת. הובהר, כי בכך יש כדי להביא להסרת הספקות ולענות לטענות שהעלתה העותרת. עוד נקבע, וזה העיקר, כי לא נמצאה בהחלטת הוועדה, אשר דנה בנכותה היציבה של העותרת פעם אחת בלבד, כדי להעיד על כך שהיא "נעולה" בעמדתה, או כי נפל כל פסול אחר בהחלטתה לעניין זה, ומשכך אין מקום לסטות מדרך המלך ולהורות על החלפת הרכב הוועדה. העותרת לא הצביעה על טעות משפטית שנפלה בהחלטותיהם של בתי הדין, אלא לכל היותר ביקשה כי יישום ההלכות הנוהגות במקרה דנא יהיה שונה. אלא שכאמור, בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על פסקי-הדין של בית הדין לעבודה, ועל-כן, די בכך שהעתירה לא מגלה עילה להתערבות כדי להורות על דחייתה.

10.מעבר לדרוש, נעיר כי העותרת שבה ומעלה בעתירה את טענותיה ביחס להחלטת הוועדה, שלדבריה, לא נומקה כראוי ונמנעה מלערוך "חשבון עובר ושב" כנדרש. טענות אלה קיבלו מענה בהחלטת בית הדין האזורי אשר הורה להשיב את עניינה של העותרת לוועדה על מנת שתחזור ותעיין בחוות דעתו של ד"ר ולן ותתייחס אליה באופן מפורט ומנומק, וכן על מנת שתערוך חשבון עובר ושב כדת וכדין, ככל שהיא סבורה שמצבה הרפואי של העותרת נובע ממצב קודם.

11.באשר להתבטאויות בחוות הדעת של הוועדה מהן נפגעה העותרת, הרי שכשהן נעדרות הקשר, הן אכן עלולות להיות פוגעניות, וייתכן כי גם בתוך ההקשר הרפואי ניתן היה להתבטא באופן מעט יותר רגיש. עם זאת, ועל-כך עמדו גם בתי הדין לעבודה, משקלה של העותרת צוין כחלק מפירוט מצבה הרפואי, וככל הנראה כנתון שיש לייחס לו משמעות בעת קביעת נכותה הצמיתה. נראה, כי החזרת עניינה של העותרת לוועדה בהרכבה המקורי תאפשר עריכת בירור באשר לרלוונטיות של ההתבטאויות האמורות בקשר עם חוות הדעת, כמו גם השלמת יתר העניינים החסרים עליהם הצביעו בתי הדין לעבודה. יש לקוות שהחזרת עניינה של העותרת לוועדה תוביל לחוות דעת שלמה אשר תניח את דעתה של העותרת, אך ככל שלא תנוח דעתה, תהיה פתוחה בפניה הדרך להשיג גם על החלטה זו. לעת הזו, כאמור, ומבלי להמעיט בחומרתה של אפליה מחמת השמנת-יתר, נראה כי ההחלטה המנומקת של בית הדין הארצי לעבודה סבירה בנסיבות העניין, ואיננו מוצאים להתערב בה.


 העתירה נדחית. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏כ"ט בטבת התשע"ו (‏10.1.2016).

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   15089660_L01.doc   סח

 

משרדנו לא ייצג בתיק זה

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
עבודות שירות בלבד ללקוח שייבא לארץ מעל חצי קילוגרם של סם מסוכן מסוג פנטדרון (pentedrone) ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות שחרור ממעצר חשוד בביצוע מעשים מגונים בקטינים עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בעבירות אלימות במשפחה ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בהחזקת 332 גרם קנאביס שלא לצריכה עצמית

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014