חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 8470/15 בני סלע נ. מדינת ישראל
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 8470/15 בני סלע נ. מדינת ישראל

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני:  

כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט צ' זילברטל

כבוד השופט מ' מזוז

העותר:

בני סלע

נ  ג  ד

המשיבים:

1. מדינת ישראל

2. היועץ המשפטי לממשלה

3. משטרת ישראל

עתירה למתן צו על תנאי

שם העותר:

בשם המשיבים:

בעצמו

עו"ד יונתן נד"ב

פסק-דין

השופט צ' זילברטל:

1.        כעולה מהעתירה, העותר הגיש תלונה ליועץ המשפטי לממשלה בעניין פרקליטה ממחוז ירושלים (להלן: הפרקליטה), המייצגת את משטרת ישראל בתביעה נזיקית שהגיש העותר לבית משפט השלום בירושלים נגד משטרת ישראל, שוטרים ואחרים (להלן: ההליך האזרחי). בתלונתו, טען העותר כי במסגרת ניהול ההליך האזרחי הגישה הפרקליטה תצהיר כוזב ועברה עבירות נטענות נוספות.

2.        בפנייתו ליועץ המשפטי לממשלה טען העותר, כי את תלונותיו יש להפנות לחקירה על-ידי גוף שאינו תלוי במשטרה, שכן הפרקליטה מייצגת את משטרת ישראל ואת השוטרים בהליך האזרחי הנזכר, ונמצאת בקשרי עבודה הדוקים עם צמרת המשטרה. במצב דברים זה, כך נטען, לא תתאפשר חקירה תקינה של תלונותיו. בעתירתו מבקש העותר, כי נורה על העברת החקירה של תלונתו מהמשטרה ל"גורם בלתי תלוי" כמו המחלקה לחקירות שוטרים, או גוף אחר.

3.        המשיבים הגישו תגובה מקדמית לעתירה, ובה ציינו, כי טענות העותר כלפי הפרקליטה שנטענו גם במהלך הדיון בהליך האזרחי, נדחו על-ידי בית המשפט, וכי תלונה שהוגשה למשטרה באותו עניין על-ידי העותר, נסגרה גם היא מחוסר אשמה, ונוכח קביעת בית המשפט בנושא. כמו כן, צוין כי לאחר העיון בפניית העותר ליועץ המשפטי לממשלה הוחלט על העברתה לטיפולה של לשכת פרקליט המדינה, אשר השיבה לעותר במכתב מיום 24.8.2015 כי לא מצאה מקום לבחון את טענותיו פעם נוספת לאחר שאלה נבחנו ונדחו על-ידי בית המשפט.

           בתגובתם המקדמית של המשיבים נטען עוד כי יש לדחות את העתירה בהיעדר עילה להתערבותו של בית משפט זה. נטען, כי ענייננו אינו נופל בגדר המקרים שבהם מוסמכת המחלקה לחקירות שוטרים על-פי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, לערוך חקירה, וכן הוא אינו נופל בגדר המקרים המצריכים מומחיות מיוחדת הנמצאת בידי גוף אחר מהמשטרה עצמה. משכך, נטען, ונוכח הוראת סעיף 58 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: חוק סדר הדין הפלילי), הקובעת את סמכותה (וחובתה) של המשטרה לפתוח בחקירה משעה שנודע לה על ביצוע עבירה, משטרת ישראל היא הגוף המוסמך לחקור את תלונת העותר. לבסוף, נטען כי לא נפל פגם בחקירת תלונתו של העותר, ועל-כן דין העתירה להידחות.

4.        לאחר הגשת התגובה המקדמית מטעם המשיבים, הגיש העותר "בקשה לתיקון כתב הטענות והפלוגתות", ובה טען כי לא ידע עד קריאת תגובת המשיבים כי המשיבה 3 (היא משטרת ישראל) "כלל לא מעוניינת לחקור את תלונת העותר" (כלשונו). לפיכך, ביקש העותר לתקן את עתירתו, ובמסגרת תיקון זה לבקש כי נורה "להשהות את ההליך דנן לפרק זמן של מספר חודשים כדי שהעותר יוכל למצות ערעור ליועץ המשפטי לממשלה בהתאם ל'הודעה על החלטה שלא להוסיף ולחקור או להעמיד לדין' ... על-פי סעיפים 65-64 לחוק סדר דין הפלילי ... ". לחלופין, ובמידה שלא תתקבל בקשתו של העותר לתיקון כתב הטענות, הוא מבקש כי נורה על מחיקת העתירה.

5.        דין העתירה להידחות על הסף בשל אי מיצוי הליכים וקיומו של סעד חלופי. כפי שעולה מתגובתם המקדמית של המשיבים לעתירה, תלונת העותר הוגשה הן למשטרה והן ליועץ המשפטי לממשלה, שהעביר את הטיפול בה ללשכת פרקליט המדינה. המשטרה מצאה כי אין מקום לפתוח בחקירה במקרה דנא, ועל החלטה זו ניתן להגיש ערר כאמור בסעיף 17ב(1) לפקודת המטה הארצי 06.03.01 העוסקת בטיפול בתלונות הציבור (בג"ץ 5540/11 והבה נ' השר לביטחון פנים (9.1.2012)). עוד יש להזכיר, כי על החלטות המשטרה שלא לפתוח בחקירה או שלא להעמיד לדין ניתן לערור על פי סעיף 64(א)(1) לחוק סדר הדין הפלילי, ושם מצויות גם ההוראות על הגשת ערר על החלטות שלא להעמיד לדין שהתקבלו על-ידי פרקליט המדינה. ניכר כי העותר מודע לחקיקה האמורה, ועל-כן אף ביקש בבקשתו לתיקון העתירה כי נורה על מחיקתה או על השהיית ההליך. לא מצאנו הצדקה להשהות את הטיפול בעתירה, שכן על העותר למצות את ההליכים בדרכים המנויות לעיל. אם בסופו של יום יסבור העותר כי יש עילה להתערבותו של משפט זה, יוכל להגיש עתירה חדשה בנושא.

6.        לבסוף, מצאנו להעיר כי טענותיו של העותר לגבי התנהלות הפרקליטה – ככל שהן רלוונטיות לתוצאות ההליך האזרחי המתנהל בעניינו – מקומן בהליך האזרחי הנזכר, והן אכן נשמעו ונדונו במסגרתו. בהקשר זה יוער, כי גם על החלטות בית משפט השלום יוכל העותר לערער בזכות לאחר שיינתן פסק דין, אם יהיה מעוניין בכך. זוהי דרך המלך לבירור ומיצוי זכות הטיעון של העותר בנושא תלונתו, ככל שהיא נועדה להשפיע, כאמור, על תוצאות תביעתו האזרחית, ואין מקום לנסות ו"לעקוף" את הכרעת בית המשפט הדן בעניינו בדרך של הגשת עתירה לבית משפט זה.

           סוף דבר, העתירה נדחית. אין צו להוצאות.

           ניתן היום, ‏כ"ט באייר התשע"ו (‏6.6.2016).

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   15084700_L08.doc   סח

  www.court.gov.il

משרדנו לא ייצג בתיק זה

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
סגירת 4 תיקים ללקוח בעבירות סחר בסמים ומכירת משקאות משכרים לקטינים סגירת תיק פלילי לחובש בית ספר שנחשד במעשים מגונים בתלמידים במסגרת תפקידו המשטרה סגרה תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באיומים נגד בת זוגו סגירת תיק משטרתי בחוסר אשמה ללקוחה שנחשדה בתקיפת זקן אבי דוביצקי ישלם 700 שקלים על כל יום שיפר את הצו השיפוטי המחייב אותו לסגור את דף הפייסבוק העברייני ''נתפסו על חם'' סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014