חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 4679/15 רועי אילוז ואח' נ. רשות מקרקעי ישראל
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 4679/15 רועי אילוז ואח' נ. רשות מקרקעי ישראל

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  4679/15

ע"א  620/16

לפני:  

כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין

כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט נ' סולברג

העותרים בבג"ץ 4679/15:

1. רועי אילוז ואח'

2. אורטל אברהם

המערערת בע"א 620/16 והמשיבה בבג"ץ 4679/15: 

רשות מקרקעין ישראל

נ  ג  ד

משיב בבג"ץ 4679/15:

עו"ד יששכר בר הלל

המשיבים בבג"ץ 620/16:

1. נילי מזרחי

2. מאיה אליהו

3. יפתח לולאי

4. יפת אליהו

5. חנניה צברי

6. אייל חוברה

7. זרח ועלני

8. נחם מושב עובדים של הפועל המזרחי

9. מקורות שליטה יועצים בע"מ

10. נופי יהודה בע"מ

11. דורון שורר ו- 25 אח'

ערעור על פסק דין חלקי מיום 9.12.15 והחלטה מיום 30.12.16 של בית המשפט המחוזי בירושלים בת"א 53294-12-12 (השופט ר' יעקובי)

פסק-דין

המשנה לנשיאה א' רובינשטיין:

א. לפנינו ערעור אזרחי ועתירה לבג"ץ, הנסבים כולם על הקצאת מגרשים בהרחבה של מושב נחם.

ב. באשר לעתירה בבג"ץ 6479/15 נתעד את הודעת המדינה בפנינו בדיון, שמשמעותה צעדים של ממש לפתרון הנושאים, וכן את הסכמת הצדדים בהמשך לכך כפי שיפורט להלן; ובנתון לכך נמחקת העתירה. כן החלטנו לקבל את ערעור המדינה בע"א 620/16, וראו אף זאת להלן.

ג. הנה הודעת המדינה באשר לעותרים בבג"ץ 4679/15:

"(1) ישנם 33 מגרשים שביחס אליהם ניתן לקדם עסקאות. רשימת 34 המגרשים מצורפת לפסק דין זה, מסומנת בתיק בית המשפט 'א' ומהוה חלק בלתי נפרד מן ההודעה. על המומלצים הרלבנטיים למגרשים אלה לפנות למשרדי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) על מנת לקדם עסקאות פרטניות, ולהמציא את המסמכים הנדרשים.

(2) לגבי הקבוצה השניה של העותרים (עותרים מס' 38-65) מוסכם על רמ"י שתינתן הארכת מועד לביצוע הסכמי פיתוח, ללא תשלום, וזאת בהתאם להחלטת המועצה 1481 בסעיף 2, לפיה מנין השנים האמור בהחלטה יתבצע ממועד בו לא תהיה מניעה לקבל היתר בניה.

(3) לנוכח הקושי האמור בס' 13 להודעה המעדכנת מטעם המדינה מיום 19.9.16, לא ניתן כרגע לקדם עסקאות ב-4 המגרשים האמורים שם. ככל שתומצא לרמ"י רשימה המוסכמת על כל המומלצים והאגודה, שתפרט את סדר הקדימות בין המומלצים – תפעל רמ"י לקדם עסקאות ע"פ סדר קדימות זה.

ככל שתתקבל הכרעה שיפוטית או הסכמה של האגודה שניתן לראות במשיבים 7-1 בע"א 620/16 או במי מהם כמומלצי האגודה, יודיעו באי כוח המומלצים והאגודה כיצד משיבים אלה ייכללו בסדר הקדימויות בין כל המומלצים, האמור לעיל."      

ד. עוד רשמנו לפנינו בהמשך לאמור הסכמת הצדדים בעתירה 4679/15 כלהלן:

"הצדדים הסכימו ביניהם כדלקמן:

(1) בכפוף להחלטת בית משפט נכבד זה בע"א 620/16, יעבירו באי כוח העותרים בבג"ץ 4679/15 ובאי כוח המשיבים 9-4 בבג"ץ הנ"ל, ובהסכמת בא כוח האגודה, רשימה של 32 מומלצים מוסכמים שבעניינם ניתן לקדם עסקאות, בכפוף לקבלת המסמכים וההבהרות שנדרשים לעניין תשלום ביתר של הוצאות פיתוח.

(2) יתרת המגרשים לא יוקצו עד להכרעת בית המשפט המחוזי בת"א 53294-12-12.

(3) כונס הנכסים יבצע בדיקה, וככל שיימצא כי נגבו הוצאות פיתוח ביתר (במגרשים 109, 145 ו-157), והכספים מצויים בקופת הכינוס, הכונס ישיב את הכספים שנגבו ביתר למשלמים".

 

ה. בנתון לאלה ולאמור להלן נמחקת העתירה בבג"ץ 4679/15, ללא צו להוצאות.

ו. באשר לע"א 620/16: לאחר העיון באנו לכלל מסקנה כי יש צדק בעמדת המדינה בערעור, המדובר בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 9.12.15 והחלטה מיום 30.12.15 בת"א 53294-12-12 בהם הורה לרמ"י לרשום את המשיבים 1, 5, 6 בערעור למגרשים מסוימים ולהמציא להם שומות. המדינה טוענת כי בית המשפט המחוזי חייב אותה לפעול בניגוד להוראות פקודת האגודות השיתופיות, בהיעדר המלצת האגודה ותשלום הוצאות פיתוח עד למועד הקובע לפי הוראות המעבר שנקבעו בעקבות תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות מתשע"א-2011. כן נטען כי המשיב 5, בין השאר, הוא בעל נחלה ולכן אין להקצות לו מגרש בהרחבה, מה גם שהחלטת השופט עמית (21.5.15) ברע"א 6712/14 וברע"א 6715/14 קבעה, כי הסכמה שהושגה שם בין הצדדים אינה מחייבת את רמ"י. עוד נטען, כי לפי עמדת רמ"י, על המומלצים לעמוד בתנאי הוראות המעבר, מושב נחם תומך בעמדת המדינה. המשיבים 7-1 אוחזים בהחלטת בית המשפט קמא, לרבות בטענת שויון ומניעת אפליה.

ז. לדעתנו על הערעור להתקבל, מטעמי המדינה, קרי, רמ"י זכאית לעמוד על נהליה, ומשלא קוימו אלה, אין מקום לרשום את המשיבים הנזכרים בפסק הדין החלקי קמא ולקבוע הוראות תשלום; אך רשמנו לפנינו את ההגמשה המסוימת בעמדת המדינה, כי לגבי אותם מן המשיבים 7-1 שתהא בעניינם הכרעה שיפוטית או תינתן הסכמת האגודה לראות בהם מומלצי האגודה, יודיעו באי כוח המומלצים כיצד ייכללו אלה בסדר הקדימויות בין המומלצים (ראו הודעת המדינה במסגרת בג"ץ 4679/15 למעלה, פסקה ג'). בנתון לכך מוחזר התיק לבית המשפט המחוזי להמשך הדיון בת"א 53294-12-12 ולהכרעה.

ח. בנתון לאמור מתקבל הערעור ע"א 620/16. אף כאן אין צו להוצאות.     

           ניתן היום, ‏ז' בתשרי התשע"ז (‏9.10.2016).

המשנה לנשיאה

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   15046790_T06.doc   רח

  www.court.gov.il

משרדנו לא ייצג בתיק זה

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
ביטול כתב אישום בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש סגירת תיק חקירה בעבירות תיווך וסחר בסמים אח סיעודי שהורשע בעברו במעשה מגונה במסגרת תפקידו קיבל פטור מלא מאיסור עיסוק ושב לעבודתו עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בהחזקת 332 גרם קנאביס שלא לצריכה עצמית בית המשפט המחוזי ביטל הרשעתו של אדם שתקף ופצע שתי נשים בהתקף פסיכוטי

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014