חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בש"פ 3390/17 יעקב אלמו נ. מדינת ישראל
קטגוריות: משפט פלילי

בש"פ 3390/17 יעקב אלמו נ. מדינת ישראל

בבית המשפט העליון

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

העורר:

יעקב אלמו

נ  ג  ד

המשיבה:

מדינת ישראל

ערר על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 5.4.2017 במ"ת 58972-02-17 שניתנה על-ידי כבוד השופט נ' אבו טהה

החלטה

1.       בפני ערר לפי סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 5.4.2017 (מ"ת 58972-02-17, השופט נ' אבו טהה). בית המשפט המחוזי הורה על מעצרו של העורר עד תום ההליכים נגדו.

כתב האישום וההליכים עד כה

2.        ביום 27.2.2017 הוגש נגד העורר כתב אישום המייחס לו עבירות שונות הקשורות כולן בקשירת קשר שנועד לפגוע במתלונן בעזרת נשק חם. על-פי הנטען, העורר זייף יחד עם דניאל לקאו (להלן: דניאל) סימני זיהוי של רכב שבו עשו שימוש (להלן: הרכב), והשניים אף הצטיידו באקדח מסוג "גלוק האלק" (להלן: האקדח). בהמשך לכך, כתב האישום נסב על שני אירועים, שרק ביחס לאחד מהם נטען להשתתפות פעילה של העורר. ביום 30.1.2017 עקבו שני אנשים שזהותם אינה ידועה למשטרה אחר רכבו של המתלונן כשהם נוסעים ברכב. בעת ששני כלי הרכב נסעו במקביל זה לזה, הנוסע שישב ליד הנהג כיוון אקדח לפניו של המתלונן, שנמלט בנסיעה מהירה מהמקום. מאוחר יותר, ביום 7.2.2017 (להלן: האירוע), העורר הגיע עם דניאל לאשדוד, כשהם נוסעים באותו רכב. כאשר הגיעו אל ביתו של המתלונן ישבו ברכב בקרבת מקום כשבידיהם מצוי אקדח ובו כדור בקנה ושני כדורים נוספים במחסנית. אשתו של המתלונן ואחותה הבחינו ברכב, והמתלונן דיווח עליו למשטרה. בהמשך לכך, השתיים החלו לנסוע בעצמן לעבר הרכב, ובשלב זה העורר ודניאל נסעו מהמקום. הם נעצרו בקרבת דירתם באשקלון בעת שהעורר יצא מהרכב, ואילו דניאל נותר לשבת במושב הנהג. ברכב עצמו נמצאו האקדח ולוחית הזיהוי המקורית של הרכב.

3.        בגדרו של כתב האישום יוחסו לעורר העבירות הבאות: קשירת קשר לפשע לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין); נשיאה והובלה של נשק לפי סעיף 144(ב) לחוק העונשין; קבלת רכב גנוב לפי סעיף 413י לחוק העונשין; וכן שינוי זהות של רכב או של חלק של רכב לפי סעיף 413ט לחוק העונשין.      

4.        בד בבד עם הגשת כתב האישום נגד העורר הוגשה אף בקשה לעצרו עד תום ההליכים נגדו.

5.        ביום 5.4.2017 הורה בית המשפט המחוזי על מעצרם של העורר ושל דניאל עד תום ההליכים. בית המשפט המחוזי קבע כי קיימות ראיות לכאורה נגד העורר, ובכללן ראיות נסיבתיות ופורנזיות אשר ממקמות את הרכב, שבבעלותו של דניאל, בשתי הזירות הרלוונטיות ועדויותיהן של אשתו של המתלונן ואחותה שהבחינו בשני צעירים ממוצא אתיופי ברכב. לכך הצטרפו, כך נקבע, גם שתיקתם של העורר ודניאל בחקירה. עוד קבע בית המשפט המחוזי כי נשקפת מסוכנות מהעורר אם ישוחרר ממעצר.

6.        בית המשפט המחוזי קבע עוד כי דיון באפשרות של חלופת מעצר יתקיים ביום 3.5.2017, לאחר שיוגשו לו תסקירי מעצר.

הערר

7.        העורר טוען כי שגה בית המשפט המחוזי בקביעתו כי קיימת תשתית ראייתית לכאורית בעניינו. לשיטת העורר, טענת המדינה לקיומן של ראיות לכאורה התבססה על נתון מרכזי אחד בלבד, והוא מציאת האקדח המוסלק ברכב שבו שהה העורר כשעה לאחר האירוע. לטענת העורר אין בידיה של המשיבה כל ראיה להימצאותו בזירת האירוע, ואין ביכולתה לשלול את האפשרות שעלה לרכב בחלון הזמן שבין האירוע לבין מעצרו.

8.        הדיון בערר התקיים בפני ביום 7.5.2017.

9.        בעיקרו של דבר, בא-כוחו של העורר חזר וטען גם בפני כי אין בסיס לקביעתו של בית המשפט המחוזי כי קיימות ראיות לכאורה בעניינו של העורר, ולחלופין כי יש מקום לקבוע כי אפילו קיימת תשתית ראייתית כזו הרי שהיא חלשה. העורר אינו חולק על קשירתו של הרכב לאירועים, אך סבור שאין בסיס ראייתי מספיק לקשירתו שלו למסכת הנטענת בכתב האישום. לשיטתו, נוכח פרק הזמן שחלף מאז נמצא הרכב ליד ביתו של המתלונן ועד המועד שבו נעצר באשקלון לא ניתן לקשור את העורר לאירועים. זאת, מאחר שקיימים תרחישים אפשריים רבים שעשויים להסביר את הימצאותו ברכב גם כמי שלא נכח ליד ביתו של המתלונן.

10.      העורר מוסיף ומצביע על כך שלפי עדויותיהן של אשת המתלונן ואחותה האנשים שנצפו ברכב ליד הבית היו לבושים בקפוצ'ון, בעוד שהוא לא נמצא לבוש כך בזמן שנעצר.

11.      עוד טוען העורר כי אין לזקוף לחובתו את השתיקה בחקירה, בנסיבות שבהן אפשר להבין כי כחברו של דניאל, הנאשם הנוסף, הוא חשש להזיק לו בכל דבר שיאמר.

12.      לטענת העורר אף היה מקום לנסות ולערוך מסדרי זיהוי, גם אם הנוגעים בדבר העריכו כי הסיכוי לכך שיזהו את המעורבים נמוך.

13.      לטענת המדינה דין הערר להידחות. המדינה הקדימה וטענה כי אין מקום לקיים דיון בערר בעניין הראיות לכאורה, כאשר הדיון בשאלה של מעצר עד תום ההליכים לא הסתיים למעשה, ואף נקבע לכך מועד (דחוי) ליום 14.5.2017.

14.      לגופם של דברים, המדינה מצביעה על כך שהימצאותו של העורר ברכב החשוד זמן קצר יחסית לאחר האירוע, בחברתו של דניאל שנקשר לזירה באופן ברור (אף באמצעות בדל סיגריה שהשליך במקום וזוהה כמתאים לדנ"א שלו) מניחה תשתית ראייתית נסיבתית איתנה. תשתית עובדתית זו אף מתחזקת, כך נטען, נוכח שתיקתו של העורר בחקירה.

15.      עוד נטען כי מדו"חות השוטרים עולה כי למעשה העורר נעצר כ-35 דקות בלבד לאחר המועד בו נצפה הרכב ליד ביתו של המתלונן, זאת בניגוד לטענת בא-כוח העורר, לפיה פרק זמן זה נמשך קרוב לשעה.

דיון והכרעה

16.      לאחר ששקלתי את הדברים אני סבורה שדין הערר להידחות.

17.      מלכתחילה היה אכן ספק בעיני אם זהו אחד מאותם מקרים שבהם יש מקום לקיים דיון בערר עוד לפני שהושלם הדיון בשלב המעצר עד תום ההליכים, בהתחשב באמות המידה המצמצמות שנקבעו בסוגיה בפסיקתו של בית משפט זה (ראו: בש"פ 478/12 אל אעסם נ' מדינת ישראל (23.1.2012); בש"פ 5902/15 סמיר אבו ג'אמע נ' מדינת ישראל, פסקה 30 (‏20.9.2015)). עם זאת, נאותתי להניח לטובת העורר כי אופי טענותיו – להעדרה של כל תשתית ראייתית – מצדיק זאת.

18.      מכל מקום, לגוף הדברים, אני תמימת דעים עם בית המשפט המחוזי כי זהו אחד מאותם מקרים שבהם אכן ניתן לקבוע שקיימת תשתית ראייתית מספקת (בהתאם לאמות המידה הנדרשות בהליך של מעצר עד תום ההליכים).

19.      העורר נמצא ברכב החשוד לצד דניאל, המעורב הנוסף, זמן קצר יחסית לאחר האירוע הנטען. במהלך הדיון נחלקו הצדדים ביחס לפרק הזמן המדויק שעבר בין עזיבתו של הרכב את המקום שבו חנה מחוץ לבית המתלונן באשדוד לבין מועד המעצר באשקלון. בא-כוח העורר טען כי בין שני אירועים אלה חלפה כמעט שעה, ואילו המדינה טענה כי חלפו רק כ-35 דקות. הפערים בין שתי הגרסאות נבעו מהתייחסותם של הצדדים לשעות שצוינו בדו"חות משטרתיים שונים בנוגע לביצוע המעצר. מכל מקום, אפילו הייתי מאמצת את פרשנותו המקלה של בא-כוח העורר – ואיני נוטה לכך, אם כי אף אינני נדרשת לקבוע בעניין מסמרות – לא היה בהכרעה זו כדי לשנות מהתוצאה של דחיית הערר. החלטה בעניינים מסוג זה אמורה להתבסס גם על ניסיון החיים, וכאשר פרק הזמן שחלף הוא פחות משעה, ומבלי שניתנו הסברים אחרים להיעלמותו ה"פלאית" של המעורב השלישי הנטען ולהימצאותו של העורר ברכב תחתיו – ניתן להסיק, לצורך העניין שבפנינו ולנוכח שתיקתו של העורר, כי הונח בסיס ראייתי נסיבתי מספיק לצורך מעצרו עד תום ההליכים.

20.      לבסוף, אציין כי המועד הקרוב שקבע בית המשפט המחוזי לדיון בתסקיר שיוגש על-ידי שירות המבחן (14.5.2017) תומך אף הוא בדחיית הערר, בהתאם לאמות המידה המצמצמות שהוזכרו.

21.      סוף דבר: הערר נדחה.

           ניתנה היום, ‏י"ג באייר התשע"ז (‏9.5.2017).

ש ו פ ט ת

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   17033900_A03.doc   גפ

  www.court.gov.il

משרדנו לא ייצג בתיק זה

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
שחרור ממעצר לקוח שנחשד בביצוע עבירות אלימות כלפי בת זוגו סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינים ברשת שחרור נאשם ממעצר בית לעבודה בעבירות גידול סמים שחרור ממעצר ימים לקוח שנחשד בדקירתה ופציעתה של אישה תוך שהוא סוחר בסמים מסוכנים שחרור ממעצר לקוחה בעבירות תקיפה וניסיון דריסה שחרור נאשם ממעצר בעבירות מין חמורות ללא תסקיר עקב התנהלות שירות המבחן

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014