חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בש"פ 4001/17 מדינת ישראל נ. פלוני
קטגוריות: משפט פלילי

בש"פ 4001/17 מדינת ישראל נ. פלוני

בבית המשפט העליון

בש"פ  4001/17

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

המבקשת:

מדינת ישראל

נ  ג  ד

המשיב:

פלוני

בקשה להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, וסעיפים 10יב ו-10יב לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971

תאריך הישיבה:

כ"ב באייר התשע"ז

(18.5.2017)

בשם המבקשת:

עו"ד נעימה חינאוי-כראם

בשם המשיב:

עו"ד אורי בן נתן

החלטה

           בקשה ראשונה להארכת מעצרו של המשיב לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים) וסעיפים 10יב ו-10יג לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971.

1.        כנגד המשיב, קטין יליד שנת 2000, הוגש ביום 23.11.2016 כתב אישום המייחס לו עבירה של חבלה מחמירה לפי סעיף 329(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: החוק) והחזקת סכין שלא כדין לפי סעיף 186(א) לחוק.

           על פי כתב האישום, ביום 14.11.2016 המשיב יצר קשר עם המתלונן, יליד שנת 1999, בנוגע לחוב כספי בסך 2000 ₪ שהלה חייב לו, והשניים סיכמו להיפגש. המשיב המתין למתלונן במקום המפגש יחד עם אחר, וכשפגש במתלונן ביקש ממנו להתלוות עמו הצידה. המשיב שאל את המתלונן אודות החוב, וכשהאחרון השיב כי יוכל לשלמו רק בתשלומים, דקר המשיב את המתלונן בחזה בפלג גופו העליון ונמלט מהמקום יחד עם האחר. כתוצאה מהדקירה סבל המתלונן, בין היתר, מפצע כניסה ויציאה מהקיבה ודימום פעיל באזור עורק הטחול. המתלונן נזקק לניתוח במהלכו בוצעה כריתה של הלבלב הדיסטלי. נכון למועד הגשת כתב האישום, נותר המתלונן מאושפז בבית החולים.

2.        הליכי המעצר: עיקרי הליך המעצר בעניינו של המשיב הובאו בהחלטת השופט י' דניצגר בבש"פ 333/17 מיום 31.1.2017. בתמצית, במסגרת הליכי המעצר בית המשפט הורה ביום 8.12.2016 על עריכת אבחון פסיכולוגי על פי המלצת תסקיר שירות המבחן לנוער. בתסקיר משלים מיום 15.12.2016 המליץ שירות המבחן על השמת המשיב בחלופה מוסדית, אך הדבר לא הסתייע בהעדר הסכמה מצד המשיב ואמו. ביום 29.12.2016 הורה בית המשפט המחוזי על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים, לאחר שמצא כי לא ניתן להבטיח שחלופת המעצר המוצעת תמנע מהמשיב לבצע מעשי אלימות ותבטיח את שלום הציבור במידה מספקת.

           על החלטה זו הגיש המשיב ערר אשר נדון בפני בית משפט זה (בש"פ 333/17 הנזכר לעיל). נבחנה האפשרות להשמתו של המשיב במסגרת חוץ ביתית לתקופה זמנית ושירות המבחן התבקש להציע תוכנית לשילוב המשיב במסגרת טיפולית במקביל למעצר בפיקוח אלקטרוני בבית סבו וסבתו. בסופו של יום, דחה בית המשפט את הערר בקבעו כי אין מנוס מהותרת המשיב במעצר מאחורי סורג ובריח.

3.        ההליך העיקרי: כתב האישום הוקרא ביום 13.12.2016 והדיון נדחה למענה. ביום 8.1.2017 ביקש ב"כ המשיב דחייה על מנת למצות את הליך המעצר והדיון נדחה ליום 29.1.2017. ביום 23.2.2017 הועברה תעודת חיסיון לב"כ המשיב והדיון נדחה פעמיים ליום 6.3.2017. במועד זה נקבעו מועדים להוכחות בימים 30.4.2017 ו-8.5.2017. ביום 30.4.2017 העידו שניים מעדי התביעה וביום 8.5.2017 העיד המתלונן. בשל אילוצי ב"כ המשיב, עדות המתלונן הופסקה והושלמה בישיבה ביום 9.5.2017. כיום נותרו עוד שני עדי תביעה בלבד, ובית המשפט ציין בהחלטתו כי ככל שיומנו יאפשר זאת, אף יוקדם דיון ההוכחות הקבוע ליום 27.6.2017.

4.        מכאן הבקשה שלפניי, בגדרה טענה המבקשת כי נשקפת מהמשיב מסוכנות גבוהה אשר באה לידי ביטוי אף בתסקירי שירות המבחן. הקושי בשחרור לחלופות המעצר המוצעות, מצדיק לשיטתה את המשך מעצרו של המשיב.

           המשיב התנגד לבקשה וטען, בין היתר, כי המתלונן סיים להעיד ואף שינה את עדותו; כי המשפט לא יסתיים בתקופת ההארכה המתבקשת; וכי ניתן להסתפק בחלופת המעצר בבית סבו וסבתו.

5.        בהליך לפי סעיף 62 לחוק המעצרים נדרש בית המשפט לאזן בין חזקת החפות והזכות לחירות של הנאשם לבין האינטרס של שמירה על שלום הציבור ובטחונו. במסגרת זו על בית המשפט לבחון את קצב התקדמות המשפט, ובמקרה דנן, המשפט מתנהל כסדרו, בקצב משביע רצון ופרשת התביעה עומדת להסתיים. אלא שכאשר בעצור קטין עסקינן, יש ליתן משקל מיוחד לעובדת קטינותו, תוך בחינה קפדנית של האפשרות להגשים את תכליות המעצר בדרך של חלופת מעצר:

"...שכן אספקלריית הטיפול בקטינים נושאת עימה ייחוד ומעניקה דגש מוגבר לשיקול השיקומי... כשמדובר בקטינים, מסיט חלוף הזמן את נקודת האיזון בין השיקולים השונים לטובת הנאשם באופן מואץ יותר, ומחייב בחינה מתמדת של אפשרות לשחררו לחלופה כשהדבר ניתן" (בש"פ 6502/10 מדינת ישראל נ' פלוני, פסקה 5 והאסמכתאות שם (13.9.2010)).

6.        שמתי דברים אלה נגד עיני, אך למרבה הצער ולמקרא התסקירים של שירות המבחן שהוגשו בעניינו של המשיב, נראה כי אין למעשה חלופה של ממש למעצרו, בין היתר, נוכח התנגדותה הנמרצת של אמו לחלופה מוסדית, והתנהלותה החשדנית אל מול הרשויות. מהתסקירים עולה תמונה בעייתית של התדרדרות הולכת ונמשכת בהתנהגותו של המשיב, שהגיעה לשיאה באירוע המיוחס לו בכתב האישום, אירוע שיש בו כדי להעיד על מסוכנותו של המשיב.

           ועיקרו של דבר, שאין בחלופה בבית הסבים חלופה של ממש, ואין לי אלא להפנות לדבריו של השופט דנציגר בבש"פ 333/17 הנ"ל:

"הנה כי כן, נוכח המסוכנות הלכאורית הנשקפת מן העורר; בהינתן העובדה כי החלופה שהוצעה על ידו מצויה בעיר בה בוצעו העבירות המיוחסות לו, אף אם במרחק כזה או אחר מהמתלונן; בשים לב לבעייתיות שבשהותו של העורר לכל אורך היום בבית סבו וסבתו, אשר כעולה מתסקירי שירות המבחן אינו מהווה סביבה מיטבית; ומכיוון שאין בתכנית שהוצגה כדי לתת מענה הולם לקשיים שפורטו לעיל, שוכנעתי כי אין מנוס מהותרת העורר בשלב זה במעצר מאחורי סורג ובריח" (פסקה 14, הדגשה הוספה – י"ע).

           נוכח מסוכנותו של המשיב והיעדר חלופה של ממש, איני רואה מנוס מקבלת הבקשה והארכת מעצרו של המשיב מאחורי סורג ובריח.

7.        על כן, אני נעתר לבקשה ומאריך את מעצרו של המשיב ב-45 ימים החל מיום 23.5.2017 או עד למתן פסק דין בת"פ 54338-11-16 בבית המשפט המחוזי (לנוער) בבאר שבע, לפי המוקדם מביניהם.

           ניתנה היום, ‏כ"ב באייר התשע"ז (‏18.5.2017).

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   17040010_E01.doc   עכב

  www.court.gov.il

משרדנו לא ייצג בתיק זה

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
הרשעת אישה שתקפה באלימות במספר הזדמנויות את לקוח משרדנו במסגרת קובלנה פלילית פרטית עונש מקל בעבירות החזקת סכין וגניבת רכוש מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה אי הרשעה ללקוחה שאיימה בהצתה סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות זיוף וקבלת דבר במרמה סגירת תיק פלילי בעבירות תקיפה הגורמת חבלה של ממש ואיומים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014