חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 8081/15 שוחט אילן נ. הוועדה הארצית הקבועה למי
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 8081/15 שוחט אילן נ. הוועדה הארצית הקבועה למי

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני:  

כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

כבוד השופט ד' מינץ

העותרים:

1. שוחט אילן

2. בארסט ארקדי

3. שטרית יגאל

נ  ג  ד

המשיבים:

1. הוועדה הארצית הקבועה למימון הוצאות משפטיות של נבחרי ועובדי ציבור

2. משרד הפנים

3. עיריית צפת

עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה:

ג' באב תשע"ז

(26.7.17)

בשם העותרים:

עו"ד מלי שרגיל

בשם המשיבים 2-1:

עו"ד אבישי קראוס

בשם המשיבה 3:

עו"ד אייל נון; עו"ד בצלאל הכהן

פסק-דין

השופט י' דנציגר:

1.        עניינה של העתירה שלפנינו בבקשת העותרים – ראש עיריית צפת, ממלא מקומו ומי ששימש כחבר במועצת העיר – שנורה למשיבים להתייצב וליתן טעם מדוע לא יזוכו העותרים במימון הוצאות משפטיות בשיעור המירבי, על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 6/2004 מיום 16.6.2014, בגין הליכים משפטיים שניהל נגדם ולדימיר ויסמן – עובד עיריית צפת דאז שאף נבחר לכהן כחבר מועצת העיר והתפטר מכהונתו, כשהעותר 3 נבחר לכהן במקומו – שטען כי העותרים הפרו את ההסכם שכרת עמם ולא מינו אותו למשרה בכירה בעיריית צפת בתמורה לכך שהוא יתפטר ממועצת העיר כדי שהעותר 3 יוכל כאמור לתפוס את מקומו.

2.        התביעה שהגיש ויסמן לבית משפט השלום בנצרת נדחתה על הסף. ערעור שהגיש לבית המשפט המחוזי נדחה אף הוא. שתי הערכאות עמדו על כך שלא ניתן להיעתר לתביעת ויסמן, כיוון שאפילו אם היה מוכיח טענותיו במישור העובדתי היא  עוסקת במהותה בחוזה בלתי חוקי, שתנאיו אף ממלאים לכאורה אחר יסוד עבירת השוחד.

3.        המשיבה 1 דחתה את בקשות העותרים למימון הוצאותיהם המשפטיות – מהנימוק שאין קשר סיבתי ישיר בין מילוי תפקידם לבין ההליכים שננקטו נגדם – והעותרים אף התבקשו להשיב את כספי המקדמות שאושרו ושהועברו להם. המשיבה 1 סברה שבעיקרו של דבר מקורו של הסכסוך הוא בקשר פוליטי בין הצדדים.

4.        לשיטת העותרים, ההחלטה על פיטוריו של ויסמן נתקבלה על ידי העותרים בכובעם כשליחי ציבור, תוך כדי מילוי תפקידם הציבורי, ומשכך החלטת המשיבה 1 שלא לאשר להם מימון והחזר הוצאות משפטיות אינה נכונה, בלתי סבירה ונוגדת את תכליות הנוהל. המשיבה 3 מצטרפת לטיעוני העותרים. יצויין כי הוועדה המייעצת של העירייה המליצה לאשר לעותרים הוצאות משפטיות בסכומים מסויימים בגין ההליכים והמלצה זו אושרה על ידי מועצת עיריית צפת.

5.        לשיטת המשיבים 2-1 דין העתירה להידחות בהעדר עילה להתערבותנו בהחלטות המשיבה 1, בהיותן החלטות סבירות הנשענות על תשתית עובדתית רלבנטית שנבחנה באופן יסודי והמבוססות על שיקולים ענייניים ומקצועיים. כן נטען על ידי המשיבים כי הנוהל קובע קריטריון ברור לזכאות למימון הוצאות משפטיות והוא "קיומו של קשר סיבתי ישיר בין מילוי התפקיד ... לבין המעשה או המחדל, בגינו היה (בעל התפקיד – י.ד.) מעורב בהליך המשפטי נשוא הבקשה" וכן כי "המעשה או המחדל שבגינו הועמד לדין, נעשה בעת מילוי תפקידו ולשם מילוי תפקידו".

           נטען כי התשתית העובדתית והראייתית שהונחה לפני המשיבה 1 מבססת את המסקנה לפיה לא קיים קשר סיבתי ישיר בין המעשים בגינם הוגשה תביעתו של ויסמן לבין מילוי תפקידם של העותרים.

6.        הלכה היא כי אין דרכו של בית משפט זה להתערב בשיקול דעתה של רשות מנהלית ואין הוא שם עצמו בנעליה, אלא אם החלטתה חרגה באופן קיצוני ממבחן הסבירות. הדברים יפים בפרט שעה שעסקינן בועדה מקצועית דוגמת המשיבה 1, הפועלת בתחום מומחיותה לשם שמירה והבטחת הרציונאלים המונחים בבסיס הנוהל.

7.        לא ראינו לנכון לקבל את טענת העותרים לפיה החלטת המשיבה 1 לוקה בחוסר סבירות, בהתחשב בכך שבתביעה דומה אשר הוגשה נגדם ונגד עיריית צפת על ידי ויסמן, הקשורה לכאורה לאותה מסכת עובדתית, אושר להם מימון הוצאות משפטיות על ידי נציג משרד הפנים (עו"ד בביוף), זאת מטעמי המשיבים 2-1 כפי שפורטו בסעיף 45 לתגובה המקדמית מטעמם ובטיעוני בא כוחם בדיון שנערך לפנינו.

8.        לא התעלמנו מעמדתה העקרונית של עיריית צפת שטענה, בין היתר, כי על המשיבים 2-1 לפעול באופן שיבטיח כי בעלי תפקידים דוגמאת העותרים דכאן לא יורתעו שלא כראוי מלפעול למילוי תפקידם, לרבות פיטורי עובדים שראוי ונכון לפטרם, רק בשל החשש שאם ייתבעו על ידי המפוטרים לא תכוסינה הוצאותיהם המשפטיות (והדברים יפים באופן מיוחד שעה שאחד מן העותרים – העותר 3 – אף אינו מקבל שכר או תמורה מהמשיבה 3 בגין כהונתו כחבר מועצת העירייה).

           אף אם יש ממש בטענה זו, בנסיבות העניין מטה את הכף לטובת דחיית העתירה הקביעה החד משמעית של המשיבה 1 כי לא התקיים קשר סיבתי ישיר בין המעשים שבגינם תבע ויסמן את העותרים לבין מילוי תפקידם, וכל זאת על רקע קשר פוליטי בין הצדדים.

9.        העתירה נדחית איפוא.

           בנסיבות העניין ראינו לנכון לחייב את העותרים בהוצאות המשיבים 2-1 על הצד הנמוך בסך כולל של 3,000 ש"ח.

           ניתן היום, ‏ג' באב התשע"ז (‏26.7.2017).

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   15080810_W07.doc   חכ

  www.court.gov.il

משרדנו לא ייצג בתיק זה

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה ומחיקת עבר פלילי סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה פלילית ללקוח שנחשד בפגיעה בפרטיות סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע מעשה סדום בקטינה סגירת תיק מחוסר אשמה לעובד משרד הביטחון שנחקר בחשד ששלף את נשקו האישי ואיים על חייו של אחר סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהטריד מינית עובדת קטינה שלו סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם במעשה סדום בקטינה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014