חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 7597/17 שי ורו נ. בית המשפט המחוזי בבאר שבע
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 7597/17 שי ורו נ. בית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני:  

כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט א' שהם

העותר:

שי ורו

נ  ג  ד

המשיבים:

1. בית המשפט המחוזי בבאר שבע

2. שירות בתי הסוהר

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותר:

עו"ד אורי בן נתן

בשם המשיבים:

עו"ד שרון הואש-איגר

פסק-דין

השופט א' שהם:

1. לפנינו עתירה אשר במסגרתה התבקש בית משפט זה לבטל את החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופט נ' זלוצ'ובר – סג"נ), מיום 28.9.2017, בתפ"ח 63752-10-15, "שלא לפטור את העותר מהתייצבות לישיבת הוכחות העתידה להתקיים ביום 3.10.2017".

הרקע להגשת העתירה

2. נגד העותר ואחרים הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, המייחס להם, בין השאר, ביצוע עבירת רצח. במסגרת הליך זה, מצוי העותר במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. במהלך דיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי ביום 26.9.2017, ביקש העותר, בהסכמת המאשימה, לפטור אותו מהתייצבות לדיון הקבוע ליום 3.10.2017. העותר נימק בקשתו זו בכך שהוא הועבר ביום 10.8.2017 מכלא "אשל", הסמוך לעיר באר שבע, לכלא "שיטה", בצפון הארץ. העותר מסר, בהקשר זה, כי הוגשה עתירת אסיר מטעמו על החלטה זו, אשר הדיון בה נקבע ליום 7.11.2017. נטען, כי עם סיומו של הדיון מיום 26.9.2017, צפוי העותר להיות מועבר לכלאו בצפון הארץ, אליו הוא אמור להגיע בסמוך לכניסת צום יום הכיפורים, כאשר בבוקר שלאחר צאת יום הכיפורים, יהא עליו לנסוע דרומה, לקראת הדיון הקבוע ליום 3.10.2017. כחלק מבקשה זו, הצהיר ב"כ העותר כי הוא יתייצב לדיון בשם מרשו, והתחייב כי לא תעלה כל טענה מצד העותר, באשר לאי נוכחותו בדיון.

3. בית המשפט המחוזי (כב' השופטים: נ' זלוצ'ובר – סג"נ; י' רז-לוי; ו-ש' פרידלנדר), דחה את בקשת העותר לפטור אותו מהתייצבות לדיון, בציינו כי הכלל הוא שבמשפט הפלילי, "וקל וחומר כשמדובר בתיק פשע חמור", נוכחות הנאשם היא בגדר חובה, למעט באותם מקרים המפורטים בחוק, ונוגעים, ככלל, לסיבות רפואיות. עוד נקבע, כי טענת העותר, לפיה עליו לצאת לנסיעה ביום ראשון שלאחר יום הכיפורים לכלא בדרום, על מנת שיובא לדיון בפני בית המשפט המחוזי ביום שלישי, אינה מהווה עילה לקיום הדיון בהיעדרו. בית המשפט המחוזי ציין בנוסף, כי לבקשתו זו של העותר "אין קשר של ממש ליום הכיפורים", וכי שהותו בכלא בצפון הארץ, צפויה ליצור בעיה דומה "בחלק ניכר מהדיונים". על יסוד האמור, דחה בית המשפט המחוזי את בקשתו של העותר, אך הוסיף, כי "שב"ס מתבקש לבדוק את האפשרות להשאיר את נאשם 2 [העותר] בכלא בדרום עד הדיון ביום 3.10.17", על פי שיקול דעתו. בתום דיון זה, ביקש העותר מבית המשפט המחוזי לעיין מחדש בבקשתו, ובית המשפט הציע לעותר כי תוגש בקשה חדשה ומפורטת, לאחר בחינת האפשרות למציאת פתרון בתיאום עם שב"ס.

4. ביום 27.9.2017, הגיש העותר בקשה נוספת לפטור אותו מהתייצבות לדיון ביום 3.10.2017. בבקשה צוין, כי בשל הנחיה מטעם נציבות שב"ס, לא ישהו עצורים במעברים במהלך החגים, לרבות ביום הכיפורים, ועל כן לא קיימת אפשרות לפיה העותר ישהה במעבר, עד לדיון הקבוע ליום 3.10.2017. העותר הוסיף וטען, כי הבקשה מוגשת בשל הנסיבות שנוצרו עקב סמיכות הדיונים לחגי תשרי, כך שהחלטת בית המשפט לא תהווה "פתח" לבקשות נוספות מסוג זה. ביום 28.9.2017, דחה בית המשפט המחוזי (כב' השופט נ' זלוצ'ובר – סג"נ) את בקשתו של העותר, בציינו כי "על דעת כל חברי ההרכב, ההחלטה שדוחה את הבקשה, כפי שכבר ניתנה – בעינה עומדת".

          מכאן העתירה שלפנינו.

תמצית העתירה

5. בגוף העתירה נטען, כי בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, מוסמך לדון בהשגות על החלטות ביניים של בתי המשפט, הנוגעות לניהול ההליך הפלילי, אך הוא לא יעשה שימוש בסמכות, אלא במקרים חריגים בלבד (בש"פ 4804/17 ברמלי נ' מדינת ישראל (9.8.2017)). בעניינו של העותר נטען, כי בתי המשפט פוטרים נאשמים מהתייצבות לדיונים "כדבר שבשגרה", בהתאם לבקשותיהם ומנימוקים שונים, "בין היתר, השהייה הקשה במעברי שב"ס". לטענת העותר, על פי שיטת המשפט האדברסרית, ולנוכח הסכמת התביעה, והצהרת העותר עצמו כי לא יעלה כל טענה באשר להיעדרו מהדיון, ראוי היה להיענות לבקשתו, מטעמים הומניטריים. נטען, בהקשר זה, כי תוצאת ההחלטה נשוא העתירה דנן "מהווה פגיעה ישירה ובלתי מידתית בעותר", אשר צפוי לשהות במשך 11 ימים ברצף במעברי שב"ס ובנסיעות, במהלך יום הכיפורים וחג הסוכות.

תגובת המשיבים

6. בתגובת המשיבים נטען, כי יש לדחות את העתירה על הסף, בשל ניסיונה לתקוף החלטת ביניים שניתנה בהליך פלילי. לטענת המשיבים, העתירה דנן אינה מעלה כל שאלה עקרונית או שאלה של סמכות, אלא עניינה בהחלטת בית המשפט המחוזי בשאלת התייצבותו של העותר לדיון הוכחות, ומשכך היא אינה מצדיקה את התערבותו  של בית משפט זה (בג"ץ 179/17 ביטון נ' בית המשפט המחוזי בירושלים (9.1.2017)). לגופו של עניין נטען, כי הפרקליטות הסכימה לבקשת העותר לפטור אותו מהתייצבות לדיון ההוכחות הקרוב, ואולם לאור החלטתו המנומקת של בית המשפט המחוזי, סבורים המשיבים כי בדין נדחתה הבקשה. עוד נטען, כי בית המשפט המחוזי נדרש לעניין התייצבותו של העותר פעם נוספת, במסגרת הבקשה החדשה שהוגשה על ידו ביום 27.9.2017, וקבע כי החלטתו מיום 26.9.2017, בעינה עומדת. לבסוף, טענו המשיבים, כי הגם שמדובר בהחלטה הצפויה לגרום לעותר אי נוחות מסויימת, אין מדובר בהחלטה עקרונית חשובה, או בהחלטה העלולה לגרום לו לנזק בלתי הפיך. זאת, במיוחד בשים לב לעובדה, כי העותר הגיש עתירת אסיר, כנגד ההחלטה להעבירו לכלא "שיטה", חלף הותרתו בבית הסוהר "אשל" הסמוך לעיר באר שבע.

דיון והכרעה

7. לאחר עיון בעתירה ובנספחיה, כמו גם בתגובת המשיבים, הגענו לכלל מסקנה כי דינה של העתירה להידחות על הסף, בהיעדר עילה להתערבותנו בהחלטתו של בית המשפט המחוזי.

8. סעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן: החוק) מורה, כי "באין הוראה אחרת בחוק זה לא יידון אדם בפלילים אלא בפניו". בנוסף, סעיף 128 לחוק קובע כדלקמן:

"128. נאשם שהוזמן לתחילת המשפט ולא התייצב, מותר לדונו לא בפניו –

(1)   אם הוא נאשם בחטא או בעוון והודה בהודיה שבכתב בכל העובדות הנטענות בכתב האישום, ולא טען בה עובדות נוספות שיש בהן לכאורה כדי לשנות את תוצאות המשפט;

(2)   אם ביקש שמשפטו יתנהל שלא בפניו והוא מיוצג בו על ידי סניגור, ובית המשפט סבור שלא יהיה בשפיטתו שלא בפניו משום עיוות דין לנאשם,

       אולם רשאי בית המשפט, בכל שלב של המשפט, לצוות על התייצבות הנאשם."

          ואכן, הכלל הבסיסי במשפט הפלילי הינו קיום דיון בנוכחותו של הנאשם. לצד זאת, ניתנה לבית המשפט הסמכות לפטור נאשם מהתייצבות לדיון, בהתאם לשיקול דעתו. אין צריך לומר, כי פטור מהתייצבות לדיון איננו בגדר זכות הקנויה לנאשם, ומכל מקום שמורה לבית המשפט הסמכות להזמין את הנאשם להתייצב בפניו, בכל שלב משלבי הדיון (יעקב קדמי על סדר הדין בפלילים 1048-1042 (2009)).

9. במקרה דנן, ברי כי לא מתקיימים תנאי סעיף 128(1) לחוק, משכתב האישום מייחס לעותר ביצוע עבירת רצח, שהיא עבירה מסוג פשע חמור. בנוסף, בית המשפט לא ראה לפטור את העותר מהתייצבות, לפי הוראות סעיף 128(2) לחוק. בנסיבות העניין, ולאחר עיון בהחלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 26.9.2017, ובהחלטתו מיום 28.9.2017, לא ראינו טעם מבורר להתערב בהחלטות אלה.

          סוף דבר, העתירה נדחית על הסף, ועל העותר להתייצב לדיון הקבוע בפני בית המשפט המחוזי בבאר שבע ביום 3.10.2017.

          ניתן היום, ‏י"ב בתשרי התשע"ח (‏2.10.2017).

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   17075970_I03.doc   יא

  www.court.gov.il

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
מחיקת רישום משטרתי בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש ביטול צו למניעת הטרדה מאיימת שהוצא בעקבות תקיפת בת זוג שחרור ממעצר חשוד בתקיפה הגורמת חבלה של ממש כלפי גרושתו סגירת תיק פרקליטות כנגד לקוח שנחשד במעשים מגונים באינטרנט עבודות שירות בלבד ללקוח שייבא לארץ מעל חצי קילוגרם של סם מסוכן מסוג פנטדרון (pentedrone) סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשה סדום ומעשה מגונה בקטינה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014