חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | רע"ב 216/18 מיכאל טנסקי נ. מדינת ישראל

רע"ב 216/18 מיכאל טנסקי נ. מדינת ישראל

בבית המשפט העליון

רע"ב  216/18

לפני:

כבוד השופט י' עמית

המבקש:

מיכאל טנסקי

נ  ג  ד

המשיבה:

מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בתיק עת"א 18716-12-17 שניתן ביום 3.1.2018 על ידי כבוד השופטים י' בן-חמו, ע' הוד ות' נסים-שי

בשם המבקש:

עו"ד יורם שפטל

החלטה

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת (כב' השופטים י' בן חמו, ע' הוד ות' נסים-שי) מיום 3.1.2018, בו נדחתה עתירת המבקש נגד החלטתה של ועדת השחרורים מיום 6.12.2017 שדחתה את בקשתו לשחרור מוקדם.

1.המבקש מרצה עונש מאסר בן 42 חודשי מאסר בפועל, לאחר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות. המבקש עתיד להשתחרר ביום 20.10.2018 בתום ריצוי תקופת המאסר המלאה.

ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם, תוך שהיא מציינת בהחלטתה, בין היתר, כי לחובת המבקש תשע הרשעות קודמות, ביניהן בעבירות אלימות ורכוש; כי הוא מרצה עונש מאסר רביעי; כי בשנת 2007 זכה לשחרור מוקדם, אולם הפר את תנאי הרישיון ושב לרצות את יתרת עונשו; כי בעת שהותו בבית הסוהר לא השתתף מיוזמתו מפעילות בתחומי החינוך, השיקום והתעסוקה; כי קיים בעניינו "מידע מודיעיני למכביר" הן של משטרת ישראל והן של שב"ס, ממנו עולה כי המבקש ממשיך בפעילות עבריינית ענפה בתוך כותלי בית הסוהר; כי המבקש שוהה בהפרדה, אינו משולב בסבב חופשות ולחובתו עבירות משמעת רבות; כי לאחר פגישה עם נציגי הרשות לשיקום האסיר הוא נמצא בלתי מתאים להכנת תכנית שיקום בקהילה; כי לפי דו"ח גורמי הטיפול בבית הסוהר, אין למבקש תכנית תעסוקתית מחוץ לבית הסוהר, וכי הוא ממזער את חלקו בעבירה בגינה הוא מרצה את עונשו ואינו נוטל אחריות על מעשיו. ועדת השחרורים ציינה כי המבקש אמנם הצהיר בפניהם כי הוא נוטל אחריות על מעשיו, אולם התרשמותה היתה כי מדובר בקבלת אחריות מן הפה אל החוץ בלבד.

בהחלטתה מנתה ועדת השחרורים שלושה טעמים עליהם התבססה בקשתו של המבקש לשחרור מוקדם: העובדה שבמהלך מאסרו הוא שהה במקביל במעצר למשך תקופה ארוכה בגין עבירה בה הואשם, ממנה זוכה בסופו של דבר; הולדת בנו; והאפשרות לאיין את מסוכנותו באמצעות העברתו למדינה אחרת. בהחלטתה קבעה ועדת השחרורים כי אין בטעמים אלה כדי להצדיק את שחרורו המוקדם של המבקש, שכן הוא לא עמד בנטל להוכיח כי הוא ראוי לשחרור מוקדם וכי אין בשחרורו כדי לסכן את שלום הציבור.

2.עתירתו של המבקש לבית המשפט לעניינים מינהליים נדחתה. נקבע כי החלטת ועדת השחרורים מנומקת היטב, כי נשקלו על ידה השיקולים הצריכים לעניין, לרבות הנסיבות שהן לטובת המבקש, וכי לנוכח המסוכנות הגבוהה והממשית הנשקפת מהמבקש מדובר בהחלטה ראויה ומתבקשת. בית המשפט הוסיף כי המידע השלילי בעניינו של המבקש, הכולל עשרות רבות של ידיעות  "יוצא דופן בכמותו ובחומרתו".

על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים הוגשה הבקשה שלפניי.

3.בבקשתו טוען המבקש, בין היתר, כי היה על ועדת השחרורים להתחשב בימי המעצר בהם היה נתון במסגרת התיק שבו זוכה בסופו של דבר (תקופת המעצר היתה בת כשלוש שנים); כי ניתן לאיין את מסוכנותו באמצעות יציאתו לחו"ל; כי המידעים השליליים בעניינו אינם אמינים, שכן אילו היה נגדו מידע המצביע על פעילות פלילית חמורה, מסתמא היו פותחים נגדו בחקירה ומגישים כתב אישום; כי המסוכנות המיוחסת למבקש לא תחלוף בעוד כשבעה חודשים, עם סיום ריצוי תקופת מאסרו המלאה; וכי לידת בנו בן השנה יש בה כדי להפחית את מסוכנותו.

4.דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בתגובה.

הלכה מושרשת היא כי רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לעניינים מינהליים הדן בעתירה על החלטת ועדת שחרורים, תינתן במשורה במקרים בהם הבקשה מגלה שאלה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית החורגת מעניינם של הצדדים (רע"ב 5425/13 אבו מוך נ' ועדת השחרורים בבית סוהר מעשיהו, פס' 10 והאסמכתאות שם (10.10.2013)). חרף נסיונו של המבקש לעטות על בקשתו מחלצות עקרוניות, מדובר בבקשה הנטועה בנסיבותיו הקונקרטיות, ומשכך אין היא מצדיקה מתן רשות ערעור. אתייחס לדברים בקצרה.

5.סעיף 3 לחוק שחרור על-תנאי מאסר, התשס"א-2001 קובע כי ועדת השחרורים לא תשחרר אסיר מנשיאת יתרת תקופת המאסר, "אלא אם שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור". לשונו הברורה של החוק מלמדת כי תנאי זה הוא בבחינת תנאי שבלעדיו אין. רוצה לומר, שהעובדה שהמבקש היה נתון במעצר למשך תקופה ארוכה (בגין עבירת רצח ממנה זוכה בסופו של יום מחמת הספק ברוב דעות), אין בה כדי לפטור את ועדת השחרורים מלבחון אם אמנם המבקש "ראוי לשחרור" ואם אינו מסכן את שלום הציבור. זוהי חובתה, ובהתאם לכך היא פעלה במקרה דנן. בהקשר זה, בית המשפט לעניינים מינהליים ציין כי המבקש הגיש תביעה אזרחית לפיצוי. אף לטעמי, תרופתו של המבקש מצויה במישור האזרחי (זאת מבלי שאביע כל עמדה בנוגע לסיכויי התביעה), ומכל מקום, אין בה כשלעצמה כדי להצדיק את שחרורו המוקדם.

באשר לטענתו של המבקש כי ניתן לאיין את מסוכנותו באמצעות העברתו לחוץ לארץ, הרי שהן ועדת השחרורים והן בית המשפט לעניינים מינהליים דחו טענה זו במישור הקונקרטי (ואפנה לדברי בית המשפט כי לפי המידע המודיעיני הנוגע למבקש ובהתחשב בהיותו ראש כנופיה, המסקנה היא כי יוכל לשלוט על אנשיו גם מחו"ל). די בכך כדי להביא לדחיית הבקשה, וזאת אף מבלי שאדרש לאפשרות התיאורטית להרחיק אסיר ברישיון לחוץ לארץ לצורך איון מסוכנותו.

טענתו של המבקש נגד אמינות המידע המודיעיני, כמו גם טענתו כי הולדת בנו מהווה נסיבה המצדיקה את שחרורו המוקדם, תחומות אף לנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה דנן, ואין בהן כדי להצדיק מתן רשות ערעור.

6.אי לכך, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ‏כ"א בטבת התשע"ח (‏8.1.2018).

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   18002160_E01.doc   עכב

 

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות הכותב:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק משטרתי בהיעדר אשמה ללקוח שנחשד בקבלת דבר במרמה אבי דוביצקי (צייד הפדופילים) חויב לשלם 750,000 ש"ח בגין לשון הרע סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטינה צו מניעה בעקבות פרסומים משמיצים בפייסבוק וביוטיוב

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014
משפט פלילי ושהות בחו"ל
גילי | 11:21 27/11/2014
דחיית משפט פלילי
דנה | 23:29 02/11/2014
דחיית משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 18:14 15/11/2014
רישיון לאוטובוס ורישום פלילי
מיכל | 20:30 15/03/2018
רישיון לאוטובוס ורישום פלילי
עו''ד עודד רגב | 09:31 19/03/2018
הנדסאי עם רישום פלילי
דוד | 00:47 28/11/2017
מחיקת רישום פלילי
ירדן | 11:22 15/11/2017
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אור הדאיה | 12:47 16/11/2017