חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | רע"ב 9410/17 איתן חייא נ. שרות בתי הסוהר

רע"ב 9410/17 איתן חייא נ. שרות בתי הסוהר

בבית המשפט העליון

לפני:

כבוד השופטת י' וילנר

המבקש:

איתן חייא

נ  ג  ד

    

המשיבים:

1. שירות בתי הסוהר

2. מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי לעניינים מינהליים מרכז-לוד, בעת"א 30237-09-17 מיום 26.11.2017 שניתן על-ידי השופטת ק' רג'יניאנו

בשם המבקש:

עו"ד יוסף נגר

בשם המשיבים:עו"ד תהילה רוט

החלטה

1.בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (כב' השופטת ק' רג'יניאנו) בעת"א 30237-09-17 שניתן ביום 26.11.2017 ובגדרו נדחתה עתירתו של המבקש נגד החלטתו של שירות בתי הסוהר, הוא המשיב 1 (להלן: שב"ס), שלא לאפשר למבקש ביקורים פתוחים והתייחדות עם בת זוגו.

רקע

2.המבקש הוא אסיר המרצה עונש של 20 שנות מאסר החל מיום 17.3.2014 בגין הרשעתו בעבירות שונות ובהן עבירות הלבנת הון, קשר לביצוע פשע, סחיטה באיומים, תקיפה, היזק בחומר נפיץ תוך סיכון חיי אדם, חבלה בכוונה מחמירה, פריצה, גניבה ועבירות על פקודת מס הכנסה. זהו מאסרו השלישי של המבקש והוא מסווג לקטגוריה א' ומוחזק בהפרדת יחיד החל מיום 24.4.2014.

3.ביום 12.9.2017 עתר המבקש לבית המשפט המחוזי לאחר שבקשתו לאפשר לבת זוגו לבקרו בביקור פתוח, ללא חציצה מזכוכית או רשת, נדחתה על-ידי שב"ס. בהמשך תוקנה העתירה והמבקש הוסיף לה בקשה להתייחדות עם בת זוגו. בעתירתו טען המבקש כי מצבו הנפשי מידרדר בשל החזקתו בהפרדה, וכי החלטת שב"ס למנוע ממנו ביקורים פתוחים של בת זוגו והתייחדות עמה היא בלתי סבירה ומפלה.

4.בתגובה לעתירה טען שב"ס כי עמדת גורמי המודיעין היא כי יש להצר את צעדיו של המבקש בשל סכנה לשלומו ולשלומם של אחרים מפניו. משכך ולנוכח המידע המודיעיני שהוגש לעיונו של בית המשפט המחוזי נטען כי יש לדחות את העתירה.

5.בית המשפט המחוזי קבע כי אין להתערב בהחלטת שב"ס בהיותה החלטה סבירה ואחראית. צוין כי מאז שניתנה החלטה קודמת, שדחתה את בקשת המבקש להתייחדות עם בת זוגו, התקבל מידע שלילי נוסף בעניינו המעיד על כך שהמבקש ממשיך בפעילות פלילית בין כותלי הכלא. נקבע כי מידע זה, המצטרף למידע מודיעיני קודם לפיו המבקש ממשיך בקשריו עם עבריינים ובסכסוכים עמם בתקופת מאסרו ומתנהל באופן שלילי בכלא חרף החזקתו בהפרדה, תומך אף הוא בהחלטת שב"ס. עוד נקבע כי החשש הממשי העולה ממכלול המידע מחייב את העדפת טובת הציבור על פני האינטרס האישי של המבקש. אשר לחוות הדעת הרפואית הפסיכיאטרית שהוגשה בעניינו של המבקש, נקבע כי שב"ס יעקוב אחר מצבו הרפואי ובמידת הצורך יוענק לו הטיפול המתאים.

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי נסבה הבקשה דנן המופנית כלפי שב"ס והמדינה, היא המשיבה 2.

הבקשה דנן

6.בבקשתו טוען המבקש כי נוכח החזקתו בתנאי הפרדה קשים ומגבילים לאורך זמן, יש לשקול את בקשותיו לקשר עם קרוביו בכובד ראש ותוך הבנה כי קשר כזה אינו בגדר "פריווילגיות" שניתנות לאסיר, אלא עניין הכרחי בנסיבות תנאי כליאתו. לטענתו המדובר בשאלה עקרונית המצדיקה היענות לבקשה. המבקש מוסיף כי הוא זוכה לביקור פתוח באופן קבוע של בנו, נכדתו ואמו, ומשכך יש לאפשר אף לבת זוגו לבקרו בביקורים פתוחים. לטענת המבקש אף אם המידע המודיעיני בעניינו מעיד על מסוכנות, ניתן לאיינה על-ידי פיקוח של סוהרי שב"ס בעת הביקור, וכן על-ידי הקלטת הביקור וצילומו. המבקש שב על טענותיו בדבר מצבו הנפשי המידרדר בשל תנאי כליאתו.

7.בתגובתם טוענים המשיבים כי דין הבקשה להידחות על הסף שכן היא אינה מעוררת כל בעיה משפטית עקרונית או נושא בעל חשיבות ציבורית כללית. לגופם של דברים נטען כי ביקורי אסירים הם בגדר טובות הנאה, ואין לאסיר זכות קנויה לביקורים בהיותו בכלא, אלא הדבר נתון לשיקול דעת שב"ס בהתאם לתנאים שנקבעו לכך. עוד נטען כי כללים אלה נכונים ביתר שאת ביחס לביקורי התייחדות. המשיבים מדגישים כי מהמבקש נשקפת מסוכנות חמורה הנלמדת מהחומר המודיעיני העדכני בעניינו, לפיו אף החזקתו בהפרדה אינה מאיינת את מסוכנותו. משכך, נטען כי ההחלטה למנוע מהמבקש ביקורים פתוחים של בת זוגו והתייחדות עמה אשר עלולים לקדם את כוונותיו הפליליות היא סבירה בנסיבות העניין. 

המשיבים צירפו לתגובתם את החומר המודיעיני הרלוונטי לטענותיהם.

דיון והכרעה

8.לאחר העיון בבקשה ובתגובה לה הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

הלכה היא כי רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי בעתירות אסיר תינתן במקרים מיוחדים בהם מתעוררת שאלה בעלת חשיבות ציבורית או משפטית, החורגת מעניינו הפרטני של המבקש (ראו: רע"ב 805/15 דנה נ' שרות בתי הסוהר, פסקה 5 (21.4.2015)). הבקשה דנן אינה עומדת באמות מידה אלה, אף לא לפי הגישה המרחיבה בנדון (ראו: רע"ב 425/09 פריניאן נ' פרקליטות המדינה, פסקה 3 לפסק דינו של השופט (כתוארו אז) א' גרוניס (11.3.2009)). הבקשה כולה נטועה בנסיבותיו הפרטניות של המבקש וזאת חרף טענתו כי היא מעלה שאלה עקרונית.

9.למעלה מן הדרוש אוסיף כי דין הבקשה להידחות אף לגופה. החלטת שב"ס ופסק דינו של בית המשפט המחוזי מבוססים על חומר מודיעיני רב בעניינו של המבקש ולא ראיתי להתערב בהם. כידוע, החלטות מעין אלו נתונות לשיקול דעתו המקצועי של שב"ס, וערכאות הערעור אינן באות בנעליו ולא ייטו להתערב בשיקוליו המקצועיים אלא במקרים בהם נפל פגם בהחלטה (ראו: רע"ב 4588/17 מדינת ישראל נ' פלוני, פסקה 17 (31.7.2017)). בענייננו הוצגו חוות דעת גלויות של גורמי המודיעין בהן צוין כי המבקש מסוכן מאוד לשלום הציבור, וכי פעילותו הפלילית נמשכת ללא הפסק מבין כותלי הכלא. גורמי המודיעין אף הבהירו כי היתר לקיום ביקורים פתוחים של בת זוגו של המבקש עלולה להוביל להעברת מסרים על-ידה לטובת ביצוע משימות פליליות. חוות דעת אלה נתמכות במידע מודיעיני רב אשר הובא לעיוני. נוכח האמור, אני סבורה כי אין מקום להתערבות בפסק דינו של בית המשפט המחוזי ובהחלטת שב"ס המעוגנת בעמדת הגורמים המקצועיים.

אשר לחוות הדעת הפסיכיאטרית שהגיש המבקש, כפי שצוין בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, שב"ס יעקוב אחר מצבו הנפשי ויעניק לו את הטיפול הנדרש לפי הצורך.

סוף דבר: הבקשה נדחית. החומר המודיעיני שהוגש במעטפה סגורה יוחזר לפרקליטות המדינה.

ניתנה היום, ‏כ"ג בטבת התשע"ח (‏10.1.2018).

ש ו פ ט ת

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   17094100_R03.doc   לש

 

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות הכותב:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
קבלת ערר בדבר סגירת תיק אונס בעילה של היעדר אשמה פלילית שחרור ממעצר חשוד במעשה מגונה בנסיבות מחמירות בקטינה קרובת משפחתו אי הרשעה ללקוח בעבירת קבלת דבר במרמה הגם שלא הצביע על פגיעה קונקרטית בעיסוקו סגירת תיק חקירה ללקוח שנחשד במעשה מגונה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014
משפט פלילי ושהות בחו"ל
גילי | 11:21 27/11/2014
דחיית משפט פלילי
דנה | 23:29 02/11/2014
דחיית משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 18:14 15/11/2014
רישיון לאוטובוס ורישום פלילי
מיכל | 20:30 15/03/2018
רישיון לאוטובוס ורישום פלילי
עו''ד עודד רגב | 09:31 19/03/2018
הנדסאי עם רישום פלילי
דוד | 00:47 28/11/2017
מחיקת רישום פלילי
ירדן | 11:22 15/11/2017
מחיקת רישום פלילי
עו''ד אור הדאיה | 12:47 16/11/2017