חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | רע"ב 7/18 שחר בוקריס נ. שירות בתי הסוהר
קטגוריות: משפט פלילי

רע"ב 7/18 שחר בוקריס נ. שירות בתי הסוהר

בבית המשפט העליון

לפני:

כבוד השופט א' שהם

המבקש:

שחר בוקריס

נ  ג  ד

    

המשיבים:

1. שירות בתי הסוהר

2. מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת, מיום 26.12.2017, בעת"א 39957-11-17, שניתנה על ידי כב' השופט י' בן-חמו

בשם המבקש:עו"ד בוריס קוסנוביץ

בשם המשיבים:עו"ד שרון אבירם

החלטה

1. לפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (להלן: בית המשפט המחוזי) (כב' השופט י' בן-חמו), בעת"א 39957-11-17, מיום 26.12.2017. בגדרה של ההחלטה, נדחתה עתירתו של המבקש לבטל את החלטתו של מפקד מחוז צפון בשירות בתי הסוהר (להלן: מפקד המחוז), מיום 10.08.2017, להפסיק מנהלית את עבודות השירות שהוטלו על המבקש.

רקע והליכים קודמים

2. בית משפט השלום בקרית שמונה (כב' השופטת ר' שפילברג כהן) הרשיע את המבקש, על פי הודאתו, ביום 02.04.2015, בביצוע עבירות של איומים, לפי סעיף 192 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין); ושל הטרדה באמצעות מתקן בזק, לפי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (ת"פ 21297-08-14). בגזר דין, מיום 04.02.2016, השית בית משפט השלום על המבקש 4 חודשי מאסר אשר ירוצו על דרך של עבודות שירות; 5 חודשי מאסר על תנאי, לבל יעבור המבקש עבירה מן העבירות בהן הורשע, למשך 3 שנים; פיצוי כספי למתלוננת בסך 3,000 ₪; וחתימה על התחייבות כספית בסך 4,000 ₪, להימנע מביצוע העבירות בהן הורשע המבקש למשך 3 שנים, או 30 ימי מאסר תמורתו. במסגרת גזר הדין הובהר למבקש, כי "מדובר בתנאי העסקה קפדניים וכל חריגה מכללים אלו יש בה כדי להפסיק את עבודות השירות וריצוי יתרת העונש במאסר בפועל מאחורי סורג ובריח".

ביום 20.07.2016, הגיש המבקש בקשה לדחיית מועד ריצוי עבודות השירות, בארבעה חודשים. המבקש ציין, כי הוא שכר חנות לממכר מוצרי מזון, וכי "במידה והוא יתחיל את עבודות השירות כפי שנקבע בתיק זה עלול הדבר לגרום להתמוטטותו הכלכלית ושקיעתו בחובות כלפי צדדים שלישיים". לאור האמור, דחה בית משפט השלום את מועד תחילת ריצוי עבודות השירות, ליום 20.12.2016.

3. ביום 20.12.2016, במסגרת "ראיון קליטה והצבת עובד שירות", אישר המבקש בחתימתו כי הכללים וההנחיות לעובד שירות ברורים לו, וכי הוא מסכים ומתחייב לעבוד על פיהם. ביום 12.02.2017, נערכה שיחת בירור בפני מפקח על עבודות השירות (להלן: המפקח), ונטען כלפיו כי: "מאז הוצב לעבודה החל מיום 22.12.2016 התייצב ל-4 ימי עבודה בלבד, ומאז נעלמו עקבותיו. טען שהיה חולה, אך לא שלח מסמכים רפואיים אז וגם בבירור לא המציא שום מסמך. זומן לשיחות בטלפון ע"י במפקח כמו גם זומן לוע"ר ביום שני שעבר אך טען שהיה בחקירה וגם לזה לא המציא שום מסמך המגבה טענתו". באותה השיחה, טען המבקש כי "בשנה האחרונה הפסדתי שני מיליון ₪. אני מצטער ואביא את כל האישורים הרלוונטיים". בטופס "שיחת בירור עם עובד השירות" נאמר, בין היתר, כי המבקש זומן לוועדות רפואיות, אך לא התייצב; כי המבקש טען מספר פעמים למחלה, אך לא הציג אישורים מתאימים; וכי הוא "לא תמיד עונה לטלפון". בהמשך לכך, הובהר בהחלטת המפקח כי "המבקש מוזהר בחומרה לגבי התנהלותו", ולכן יזומן לשימוע מותנה, שיתקיים ביום 15.03.2017. עוד נמסר בהחלטת המפקח, כי המבקש "יחזור לעבודה במשטרת צפת החל ממחר בבוקר. במידה ויעדר עבודתו תופסק עד השימוע". במעמד עריכת שיחת הבירור, קיבל המבקש את הזימון לשימוע, וחתם על טופס ההזמנה. על גבי טופס ההזמנה צוין מועד השימוע ופורטו העובדות בגינן מומלץ על הפסקת עבודות השירות. בנוסף, הובהר למבקש כי במידה שלא יתייצב, השימוע ייערך בהיעדרו. ביום 13.03.2017, נמסרה למבקש הזמנה מחודשת לשימוע, שיתקיים ביום 05.04.2017, והמבקש חתם על ההזמנה. על גבי ההזמנה צוין, כי לאור השיפור שחל בתפקודו של המבקש, הוחלט לדחות את מועד השימוע, שנקבע ליום 15.03.2017, ולאחר מכן נדחה השימוע בעניינו של המבקש פעמיים נוספות. ביום 18.05.2017, נערכה למבקש שיחת בירור נוספת, בשל איחורים והיעדרויות מהעבודה, ללא קבלת אישור. במסגרת שיחת הבירור, טען המבקש כי "יש לי עסק פרטי והעסק במצב קשה. אני חייב להיות שם. אני מתחייב להגיע לעבודה בשעות המתאימות ללא איחורים וחיסורים". המבקש הוזהר בשנית, וזומן לשימוע שיתקיים בחודש יוני 2017. בהמשך, חתם המבקש על הזמנה לשימוע, שנקבע ליום 07.06.2017. לאור שיפור יחסי בהתנהלותו של המבקש, נדחה, פעם נוספת, מועד השימוע.

ביום 03.07.2017, נשלחה למבקש הזמנה נוספת לשימוע, שנקבע ליום 02.08.2017. זאת, בשל איחורים והיעדרויות נוספים של המבקש מהעבודה. ההזמנה לשימוע נשלחה לכתובת שמסר המבקש לממונה, והיא: "בית מס' 53, מיקוד 13805, ביריה". המבקש לא התייצב לשימוע, ועורך השימוע המליץ על הפסקת עבודות השירות, כאשר העילה היא תפקודו של המבקש "בניגוד להוראות הממונה והחוק". ביום 08.08.2017, חתם מפקד המחוז על החלטה המנהלית להפסקת עבודות השירות, והורה כי המבקש ישלים את ריצוי תקופת מאסרו בבית הסוהר. הודעה על החלטה זו נשלחה למבקש, ביום 10.08.2017. במסגרת ההחלטה זו, נמסר כי:

"תפקודו [של המבקש – א.ש] לאורך כל התקופה היה לקוי, התאפיין בהיעדרויות רבות ללא אישור או הצדקה ובניגוד להוראות הממונה והחוק, נעשו לו מספר שיחות בירור ואזהרה, העו"ש [המבקש] הבטיח לסיים התקופה באופן תקין ללא חריג אך העו"ש [המבקש] לא עמד בהבטחתו ולא השכיל לנצל ההזדמנויות שניתנו לו, טען שיש לו עסק פרטי, תמיר חזר לסורו ותפקודו הלקוי והמשיך להעדר ללא כל סיבה או הצדקה, אף בחודש יולי לא עבד כלל ולא התייצב לשימוע שזומן אליו כדין לתאריך 02.08.2017 ובכך הוא ויתר על זכותו להשמיע טיעוניו".

4. על החלטתו של מפקד המחוז, הגיש המבקש עתירה לבית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופט י' בן-חמו). בית המשפט המחוזי, בדחותו את העתירה, קבע כי עבודות שירות אינן "תכנית כבקשתך". בית המשפט המחוזי הטעים, כי הנימוק של פתיחת עסק חדש ומצבו הכלכלי של המבקש הביאו את בית משפט השלום, שגזר את דינו, לדחות את מועד תחילת ריצוי עונש המאסר על דרך של עבודות שירות, בכ-5 חודשים. בית המשפט המחוזי הבהיר, כי המבקש בחר להיעדר מעבודות השירות ללא קבלת רשות, וכי הוא פירש את נכונותו של בית המשפט לבוא לקראתו "באופן מעוות". בית המשפט המחוזי ציין, בהקשר זה, כי "אין להלום טרחת אין קץ לרשויות בשל הפרות על ידי עובד שירות, על ידי הכבדה חוזרת ונשנית. הגמישות הינה מוגבלת, בהיות עבודות השירות סוג של מאסר בפועל". לאחר זאת, קבע בית המשפט המחוזי, כי המבקש "העדיף את הטיפול בענייניו הכלכליים על פני חובתו לרצות את עונש המאסר בדרך של עבודות שירות, ולא הפנים את חובתו זו למרות רוחב הלב שגילה כלפיו הממונה במתן הזדמנויות החוזרות ונשנות". לאור האמור, ציין בית המשפט המחוזי כי לא נמצא כל פגם או חוסר סבירות בהחלטה המנהלית שקיבל מפקד המחוז, ולפיכך דחה את העתירה בעניינו של המבקש. בית המשפט המחוזי קבע, כי על המבקש להתייצב לריצוי מאסרו, ביום 31.12.2017. זאת, לאחר שדחה את בקשתו של המבקש לדחייה נוספת של מועד ריצוי יתרת מאסרו.

הבקשה לרשות ערעור ותגובת המשיבים

5. בבקשה שלפניי טוען המבקש כי שגה בית המשפט המחוזי עת קבע, ש"אין מנוס מלהפעיל ריצוי יתרת מאסר העותר [המבקש] בימים ספורים בלבד למאסר בפועל במקום לאפשר לו להמשיך ולרצות את יתרת המאסר בעבודת שירות. ובנוסף לכך, נמנע מהעותר [המבקש] לממש את זכותו ולבקש בדיון תחילת ריצוי מאסרו בפני המותב שדן בתיק". המבקש הוסיף וטען, כי "מדובר במעידה ראשונית בחייו", וכי הוא נעדר עבר פלילי. לשיטת המבקש, החלטתו של בית המשפט המחוזי "אינה סבירה", שכן במקרה דנן "הפגיעה באינטרס הציבור הינה פחות מהפגיעה באינטרס הפרט". לטענת המבקש, לא יפגע האינטרס הציבורי אם המבקש ימשיך לרצות את יתרת המאסר על דרך של עבודות שירות. לבסוף, טוען המבקש כי שגה בית המשפט המחוזי בדחותו את בקשת המבקש לעיכוב ביצוע עונש המאסר, ומבקש כי "יעוכב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי, לרבות מועד התייצבותו של המבקש". לאור האמור, סובר המבקש כי יש לקבל את בקשת רשות הערעור, לדון בעניינו לגופו, ולהורות על ביטול החלטתו של מפקד המחוז.

6. בתגובת המשיבים לבקשה נטען, כי דין הבקשה להידחות, הן על הסף והן לגופה. המשיבים טענו, כי בקשה זו אינו מגלה כל עילה המצדיקה מתן רשות ערעור. בנוסף, הטעימו המשיבים כי דין הבקשה להידחות על הסף, אף מחמת עשיית דין עצמי מצידו של המבקש, שעה שהוא לא התייצב במתקן הכליאה לצורך ריצוי יתרת מאסרו, במועד שנקבע בהחלטתו של בית המשפט המחוזי, מבלי שהוחלט על עיכוב ביצוע העונש. לגופו של עניין, פירטו המשיבים בתגובתם את אופן התנהלותו של המבקש בתקופה שבה הוטל עליו לבצע את עבודות השירות. לדברי המשיבים,  ניתנו למבקש הזדמנויות רבות לתקן את דרכיו, ואולם הוא לא השכיל לנצל הזדמנויות אלו, ונעדר, פעם אחר פעם, מביצוע עבודות השירות ומהשימועים שנקבעו לו, עד אשר לא היה מנוס מהפסקת עבודות השירות. המשיבים הוסיפו וטענו, כי לפי סעיף 51ז לחוק העונשין, "על עובד שירות להודיע לממונה, ללא שיהוי, על כל הפסקה בעבודה או היעדרות ממנה, וכי עובד שירות לא יעדר מעבודתו אלא באישור הממונה". בהמשך, הפנו המשיבים לסעיף 51ט(א) לחוק העונשין, המפרט את העילות להפסקה מינהלית של עבודות השירות, וטענו כי בית משפט זה לא יתערב בנקל בהחלטה של הגורם המינהלי המוסמך, ובהקשר בו עסקינן, בית המשפט לא ישים את שיקול דעתו במקום שיקול דעתו של נציב בתי הסוהר או מי שהוסמך על ידו. לשיטת המשיבים, על רקע התנהלותו האמורה של המבקש, החלטתו של מפקד המחוז היא "עניינית, ראויה וסבירה, אשר ניתנה בהתאם להוראות הדין, ולבטח מצויה במתחם שיקול הדעת המסור לגורמים המוסמכים בעניין זה". לאור האמור, סבורים המשיבים כי בקשה זו אינה מקימה כל עילה המצדיקה את התערבותו של בית המשפט זה ב"גלגול שלישי", וכי בצדק דחה בית המשפט המחוזי את העתירה בעניינו של המבקש.

דיון והכרעה

7. הלכה היא, כי בקשות רשות ערעור המופנות נגד החלטות הנוגעות לעתירות אסירים, תתקבלנה במשורה ובמקרים חריגים בהם מתעוררת שאלה עקרונית החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים, או אם קיים חשש לעיוות דין או לחוסר צדק מהותי כלפי המבקש (רע"ב 5089/17 דוירי נ' שירות בתי הסוהר – מחלקת האסירים (18.09.2017); רע"ב 5921/17 מילט נ' מדינת ישראל (27.07.2017); רע"ב 4811/14 פלוני נ' מדינת ישראל (21.09.2017)).

הלכה זו שרירה וקיימת, גם בנסיבות בהן מדובר בבקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, בגדרו הוחלט שלא לבטל את החלטתו של הגורם המוסמך להורות על הפסקה מנהלית של עבודות השירות (רע"ב 5599/16 כהן נ' הממונה על עבודות השירות (10.10.2016). גם במקרים כגון דא, המדובר בבקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי", ולבקשות מעין אלו יש להיעתר, כאמור, אך במקרים חריגים (רע"ב 5063/14 יקר נ' שירות בתי הסוהר (31.08.2014)).

8. לאחר שעיינתי בבקשה לרשות הערעור על נספחיה, ובתגובת המשיבים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. הבקשה אינו מצריכה דיון בשאלה משפטית עקרונית, והיא ממוקדת, רובה ככולה, בנסיבות עניינו של המבקש. לפיכך, סבורני כי הבקשה שלפניי אינה נמנית על אותם מקרים מיוחדים שבהם תינתן רשות ערעור על החלטה הנוגעת לעתירת אסיר, ועל כן דינה להידחות.

למעלה מן הצורך אציין, כי גם לגופו של עניין, אינני סבור כי נפלה שגגה בהחלטתו של בית המשפט המחוזי. סעיף 51ט(א) לחוק העונשין, מסמיך את נציב בתי הסוהר או קצין בדרגת גונדר שהוסמך על ידו, להפסיק מינהלית ריצוי עבודות שירות, שעה שעובד השירות "לא התייצב לתחילת ריצוי עבודות השירות או נעדר מהעבודה ללא אישור הממונה, רכז עבודות השירות, המפקח או רופא". יפים הם לעניינו, הדברים שנאמרו על ידי ב-רע"ב 7868/12 אפנג'ר נ' בית המשפט המחוזי בנצרת (10.11.2013):

"יש לראות ריצוי עונש מאסר על דרך של עבודות שירות כפריבילגיה לה זוכה המורשע בדין, ובבסיסה של פריבילגיה זו עומדת תכלית שיקומית. ואולם, קיומה של זכות זו מותנית בעמידתו של הלה בציפיות הנלוות לביצוע עבודות השירות. מקום בו לא יעמוד המורשע בדין בציפיות אלו, ולא יבצע את עבודות השירות כראוי, תישלל ממנו פריבילגיה זו, ויתרת עונשו תרוצה במאסר מאחורי סורג ובריח".

במקרה דנן, ההחלטה על הפסקה מינהלית של עבודות השירות שהושתו על המבקש, ניתנה רק לאחר שניתנו למבקש הזדמנויות חוזרות ונשנות לתקן התנהגותו. התמונה העגומה אשר מצטיירת מתיאור השתלשלות העניינים, מאז החל המבקש לרצות את עונשו בדרך של עבודות שירות, מלמדת כי המבקש פירש שלא כראוי את גישתו המקלה של בית משפט השלום כלפיו, ולא הפנים את חובותיו כמי שאמור לרצות את עונשו בעבודות שירות. המבקש הוזהר, לא פעם ולא פעמיים, כי התנהגותו עלולה להוביל להפסקה מינהלית של עבודות השירות, ולריצוי בפועל של יתרת עונש המאסר. למרבה הצער, כל הזדמנות שניתנה למבקש גררה הפרה נוספת מצידו, ולפיכך הייתה הצדקה מלאה להפסיק את עבודות השירות, ובוודאי שאין למצוא בהחלטה שניתנה בעניינו של המבקש כל חריגה ממתחם הסבירות, באורח המצדיק את התערבותו של בית משפט זה.

9. על יסוד האמור לעיל, דינה של בקשת רשות הערעור להידחות.

כפי שהובהר על ידי המשיבים, המבקש לא התייצב לריצוי יתרת המאסר, ביום 31.12.2017, ויש לראות בחומרה התנהלות זו של המבקש. על המבקש להתייצב לריצוי יתרת עונשו, על פי חישוב שיערוך הממונה, ביום 29.01.2018, עד השעה 10:00, בבית המעצר קישון, או על פי החלטת שירות בתי הסוהר, כשברשותו תעודת זהות ועותק מהחלטה זו. על המבקש לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שירות בתי הסוהר, טלפונים: 08-9787377 או 08-9787336.

ניתנה היום, ‏ב' בשבט התשע"ח (‏18.1.2018).

ש ו פ ט

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   18000070_I02.doc   לש

 

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
נער שנחשד בביצוע מעשים מגונים והטרדות מיניות כלפי תלמידות בית ספר לא יועמד לדין עבודות שירות בלבד ללקוח שייבא לארץ מעל חצי קילוגרם של סם מסוכן מסוג פנטדרון (pentedrone) סיום הליך פלילי ללא הרשעה ללקוח שהואשם בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית ביטול רישום משטרתי בעבירות סחר בסמים אי הרשעה פלילית לעובדת בנק בכירה בעבירות תקיפה ואיומים סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באיומים כלפי בת זוגו

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014