חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 10111/17 אבי פלדמן נ. משרד הבינוי והשיכון
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 10111/17 אבי פלדמן נ. משרד הבינוי והשיכון

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני:

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

העותרים:

1. אבי פלדמן

2. קארין ציפי שפיצר

נ  ג  ד

    

המשיבים:

1. משרד הבינוי והשיכון

2. מר יעקב שנרב - יו"ר צוות הגרלות - תוכנית  "מחיר למשתכן"

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בשם העותרים:

עו"ד אמיר שפיצר, עו"ד זוהר קריקספלד

בשם המשיבים:

עו"ד שרון הואש-איגר

פסק-דין

השופטת ד' ברק-ארז:

1. העתירה שבפנינו מכוונת נגד החלטתו של משרד הבינוי והשיכון (להלן: משרד השיכון) לקיים הרשמה מחודשת לשתי הגרלות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן". לטענת העותרים, החלטה זו התקבלה שלא כדין ועל כן יש לבטלה.

הרקע לעתירה

2. נפתח בהצגת עיקרי הדברים. באופן כללי, תכנית הדיור הממשלתית "מחיר למשתכן" מיועדת לאפשר למי שאין בבעלותו דירה לרכוש דירה במחיר מוזל (ביחס למחיר השוק) במסגרת פרויקטים שונים הנבנים ברחבי הארץ. כלל הזכאים העומדים בתנאי התכנית נחלקים ל"סדרות", אשר ההבדל ביניהן נעוץ במועד הגשת הבקשה לתעודת זכאות. כמו כן, ניתנת עדיפות מסוימת בהגרלות ל"בני מקום", היינו לזכאים המתגוררים בישוב שבו משווקות הדירות (להרחבה על סדריה ותכליותיה של תכנית "מחיר למשתכן", ראו: בג"ץ 7258/17 זנדברג נ' משרד הבינוי והשיכון (21.1.2018) (להלן: עניין זנדברג)).

3. באופן יותר ספציפי, העתירה נסבה על שתי הגרלות במסגרת התכנית – הגרלה מספר 453 בעיר מודיעין והגרלה מספר 454 בעיר אור יהודה (להלן: ההגרלות). הגרלות אלה פורסמו לרישום באתר האינטרנט של משרד השיכון ביום 19.11.2017 ומועד סגירת ההרשמה אליהן נקבע ליום 26.11.2017. כמו כן, הגרלות אלה הוגדרו כ"הגרלות המשך" להגרלות שנפתחו לראשונה להרשמה במהלך חודש ספטמבר 2017 (להלן: הגרלות ספטמבר) ושתוצאותיהן פורסמו ביום 16.11.2017. בהגרלות ספטמבר הוקצה מספר קבוע של דירות לזכאים של "בני מקום" מסדרה א', אולם בסופו של דבר נרשמו אליהן פחות זכאים מקטגוריה זו בהשוואה לצפוי. לפיכך, נשמרו דירות אלה ל"הגרלות המשך".

4. העותרים, שהם בני זוג אשר מוגדרים כ"זכאי סדרה ב'", נרשמו לשתי ההגרלות האמורות באמצעות אתר האינטרנט של משרד השיכון, וזאת לאחר שקיבלו הודעת דוא"ל ממשרד השיכון על "פתיחת הגרלות המשך בכל רחבי הארץ" (להלן: ההודעה על פתיחת הגרלות המשך). הודעה זו התייחסה להגרלות אשר נועדו להיפתח ב-12 יישובים ברחבי הארץ.

5. כבר עתה יצוין כי בין הצדדים ניטשת מחלוקת באשר לשאלה האם בפרסומים המקוריים של ההגרלות באתר האינטרנט של משרד השיכון הן הוגבלו ל"בני מקום" אם לאו. אין מחלוקת שהעותרים אינם "בני מקום" ביישובים מודיעין ואור יהודה.

6. ביום 11.12.2017 קיבלו העותרים הודעת דוא"ל עדכנית ממשרד השיכון, שנשאה את הכותרת "עדכון בנושא הגרלות ההמשך שנרשמת אליהן". בהודעה נכתב כך:

"בעת פרסום של הגרלות אלה ניתן היה להבין כי הן פתוחות להרשמה רק לבני מקום, אך למרות זאת יכלו ויכולים להירשם אליהן כל הזכאים מסדרות א' וב'. כאמור, הגרלות אלה ייפתחו פעם נוספת להרשמה כדי לאפשר לכל הזכאים מסדרות א' וב' להירשם אליהן" [ההדגשה במקור – ד' ב' א'].

עוד צוין בהודעה, כי ההרשמה להגרלות תיפתח מחדש לאחר פרסום התוצאות של "ההגרלה הגדולה", היא הגרלה אחרת שבוצעה בחודש דצמבר 2017, וזאת על מנת לאפשר לנרשמים לכלכל את צעדיהם.

7. ביום 19.12.2017 פנו העותרים במכתב ללשכתו של שר הבינוי והשיכון ובו טענו כי ביטול ההגרלות ופתיחתן המחודשת להרשמה בשלב מאוחר יותר היא החלטה משוללת בסיס הפוגעת בסיכוייהם לזכות בדירה המיוחלת. על כן, דרשו העותרים כי ההגרלות יבוצעו ללא דיחוי בהתאם לנתוני ההרשמה שהיו מצויים בידי משרד השיכון במועד המקורי של סגירת ההגרלות, היינו ביום 26.11.2017.

8. העותרים לא קיבלו מענה לפנייתם עד ליום 27.12.2017, עת הגישו את העתירה דנן.

העתירה שבפנינו

9. בעתירה נטען כי ההחלטה לפתוח את ההגרלות להרשמה מחודשת עולה כדי הפרת התחייבות מצד משרד השיכון, ללא כל הסבר המניח את הדעת, וכי בפועל היא פוגעת קשות במשתתפי ההגרלה שנרשמו אליה במועד המקורי. העותרים מוסיפים וטוענים כי התקנון המסדיר את בחירת הזכאים לרכישת דירות בהגרלות במסלולי "מחיר למשתכן" (להלן: תקנון ההגרלות) אינו מכיר באפשרות של ביטול הגרלות ופתיחתן להרשמה מחדש. לטענת העותרים, הם עומדים בכל תנאי ההשתתפות בהגרלה כפי שפורסמו על ידי משרד השיכון, וכלכלו את צעדיהם בהתאם לפרסומי המשרד, כך שאין הצדקה לשינוי סדרי ההרשמה בהחלטה מאוחרת.

10. בצד העתירה הגישו העותרים בקשה למתן צו ביניים, ומספר ימים לאחר מכן אף הגישו בקשה נוספת למתן צו ארעי. עוד בטרם הוכרעו בקשות אלה הגישו העותרים בקשה שלישית למתן סעד זמני. הבקשות התבססו על הטענה כי משרד השיכון פועל לפרסום מחדש של הגרלות ההמשך ולפתיחתן המחודשת להרשמה.

11. בתגובה שהוגשה מטעם המשיבים ביום 7.11.2018 נטען כי אין מקום לקבל את הבקשות מן הטעם שהעותרים כלל לא היו זכאים להירשם להגרלות מושא העתירה שכן אלה נפתחו מלכתחילה להרשמה לבני מקום בלבד, ואין מחלוקת כי העותרים אינם בני מקום ביישובים הרלוונטיים. במסגרת זו נטען כי ההגרלות פורסמו במקור באתר האינטרנט של משרד השיכון עם הערה כדלקמן: "הגרלה נוספת לבני המקום מסדרה א + ב, כתוצאה מהפחתת בני מקום בהגרלת המקור". עם זאת, צוין בתגובה כי בשל לוח הזמנים שהוקצב להגשת התגובה והצורך לשחזר את דף האינטרנט שהופיע באתר בזמן אמת, לא ניתן היה לצרף תיעוד של פרסום זה.

12. בהמשך לכך, באותו היום ניתנה החלטה שלפיה אין מקום להיעתר בעת הזו לבקשת העותרים למתן סעד זמני. כמו כן, העותרים התבקשו להודיע האם הם עומדים על העתירה או מבקשים לתקנה, בהתחשב באמור בתגובת המשיבים.

13. ביום 11.1.2018 הגישו העותרים הודעה ובה טענו כי אין יסוד לטענות המשיבים באשר לאופן שפורסמו ההגרלות במקור. העותרים הפנו בשלב זה להודעה על פתיחת הגרלות המשך, שבה נכתב כי "ההרשמה מיועדת לזכאי סדרה א' ו-ב'... באפשרות המחזיקים בזכאות מתאימה להירשם לכל ההגרלות ללא הגבלה". העותרים הבהירו כי מטעם זה הם עומדים על העתירה.

14. בו ביום ניתנה החלטה המורה למשיבים להגיש תגובה מקדמית לעתירה, ולהתייחס במסגרתה גם לטענות שהעלו העותרים בהודעתם מיום 11.1.2018.

15. בתגובתם, חוזרים המשיבים על הטענה כי העותרים כלל לא היו זכאים להירשם להגרלות מושא העתירה, ועל כן דין העתירה להידחות על הסף. המשיבים חוזרים וטוענים כי במקור פורסמו ההגרלות עם הערה המבהירה כי הן נפתחות כהגרלת המשך "כתוצאה מהפחתת בני מקום בהגרלת המקור". עם זאת, המשיבים מסרו כי מבירור שנערך עם אגף מערכות מידע במשרד השיכון עלה כי לא ניתן לבצע שחזור מדויק של דף האינטרנט שבו פורסמו ההגרלות. על כן, המשיבים צירפו לתגובתם צילומים שהודפסו מתוך עמודי פייסבוק הנוגעים לתכנית "מחיר למשתכן", ובכלל זה פניה ישירה שנשלחה לדף הפייסבוק הרשמי של משרד השיכון, שמהן ניתן ללמוד, כך נטען, כי ההערה האמורה אכן פורסמה בזמן אמת.

16. המשיבים מוסיפים וטוענים כי לאחר סגירת ההרשמה להגרלות התקבלו נתוני ההרשמה אליהן, ואז התברר לצוות המפקח על ניהול ההגרלות כי נרשמו אליהן גם זכאים שאינם "בני המקום", כמו העותרים. בהתחשב בכך, בפני צוות ההגרלות במשרד השיכון (להלן: צוות ההגרלות) עמדו שתי חלופות – האחת, להורות על הסרת כל הזכאים שאינם "בני המקום" ולקיים הגרלה שישתתפו בה "בני המקום" בלבד; השנייה, לאפשר לכלל הזכאים שנרשמו להשתתף בהגרלה אך זאת לאחר שתינתן הזדמנות לרישום נוסף של זכאים המשתייכים לאותה קבוצת יעד (כך שלא יקופחו מי שאינם "בני המקום" אך לא נרשמו מאחר שסברו כי ההרשמה מוגבלת ל"בני המקום"). צוות ההגרלות סבר, כך נטען, כי האפשרות השנייה היא הסבירה והצודקת יותר ובה בחר. המשיבים מבהירים כי ככל שצוות ההגרלות היה בוחר בחלופה הראשונה העותרים כלל לא היו משתתפים בהגרלה, וכי במובן זה ההחלטה שהתקבלה למעשה היטיבה עם העותרים.

17. על בסיס זה, המשיבים טוענים כי דין העתירה להידחות, במובן זה שלא נפגעה אף זכות של העותרים וכי בפועל ההחלטות בעניין זה התקבלו כולן במסגרת הסמכויות של צוות ההגרלות ונועדו לקדם את שוויון ההזדמנויות וההגינות בו. המשיבים מוסיפים וטוענים כי כל זכאי שנרשם להגרלה מאשר כי קרא את התקנון הרלוונטי להגרלה שבה נרשם. בהקשר זה מוסיפים המשיבים וטוענים כי לא היה מקום להסתמך על ההודעה על פתיחת הגרלות ההמשך שנשלחה לעותרים (שלא כללה התייחסות להגבלה הנוגעת ל"בני המקום"), שכן מדובר היה בפרסום כללי עבור הגרלות שנפתחו במספר יישובים, אשר אינו מעיד על תנאי הזכאות הנוגעים להגרלות ספציפיות.

18. להשלמת התמונה, יצוין כי בתגובת המשיבים נמסר כי ההגרלות הרלוונטיות נסגרו להרשמה ביום 13.1.2018, בוצעו ביום 18.1.2018 וכי תוצאותיהן יפורסמו בימים הקרובים.

דיון והכרעה

19. עיון בעתירה, בתגובה המקדמית ובנספחים שצורפו להן מוביל למסקנה כי העתירה אינה מגלה עילה להתערבותנו.

20. לאמיתו של דבר, המחלוקת בין הצדדים היא בעיקרה מחלוקת עובדתית. העותרים טוענים כי ההגרלה לא הוגבלה מלכתחילה ל"בני המקום", ובנסיבות אלה לא היה מקום לפתוח אותה להרשמה מחודשת. לעומת זאת, המשיבים טוענים כי ההגרלה הוגבלה גם הוגבלה ל"בני המקום", וכי משהתברר שהפרסום בעניין זה לא ברור באופן שהוביל גם להרשמה של מי שאינם "בני המקום" נעשה צעד מתקן (שהעדיף פתיחה נוספת של ההגרלה לכול כדי להבטיח שוויון הזדמנויות). לאחר שבחנו את טענות הצדדים ואת המסמכים שהוצגו נחה דעתנו כי העותרים לא הניחו תשתית עובדתית מספקת שיהיה בה כדי לסתור את טענותיהם של המשיבים בעניין זה.

21. כאשר זוהי נקודת המוצא להמשך הדיון, הרי שאין לומר שהעותרים הצליחו להצביע על פסול כלשהו שנפל בהחלטה שנועדה לתקן את הקושי שהיה כרוך בפרסום תנאי ההגרלה במתכונת שהייתה עלולה להטעות. על כן, דין העתירה להידחות. הלכה ידועה היא כי בית משפט זה לא יתערב בהחלטות של רשויות מנהליות שהתקבלו בגדרי סמכותן, משיקולים ענייניים וללא חריגה ממתחם הסבירות (ראו למשל: בג"ץ 2117/13 חדד נ' משרד החינוך והתרבות, פסקה 4 (3.6.2013); בג"ץ 203/17 פלונית נ' משרד החינוך, פסקה 16 (26.1.2017)). לא למותר להפנות את תשומת הלב, בהקשר זה, להוראות הקבועות בתקנון ההגרלות, וביניהן סעיף 5.5 לתקנון זה הקובע כי "סדר ההגרלות ייקבע מראש... עם זאת, במקרים חריגים שבו הייתה מניעה כלשהי מקיום סדר ההגרלות כפי שנקבע, ניתן יהיה לשנות את מועד ההגרלות לפי שיקול דעתו של המשרד", וכן סעיף 11 לתקנון, בעל האופי הכללי, לפיו "המשרד רשאי לשנות את המועדים הקבועים לעיל, וזאת בהתאם לשיקול דעתו".

22. לא נוכל לסיים את פסק דיננו מבלי להצר על כך שהפרסומים בכל הנוגע להגרלות ההמשך הרלוונטיות לא היו ברורים דיים. אי-בהירות זו גרמה לכך שהעותרים נרשמו להגרלות מבלי להבין כי הם כלל אינם זכאים להירשם אליהן, ואף הגישו את העתירה דנן תחת אותו רושם מוטעה. כמו כן, יש מקום להביע אי-נחת מכך שלא עלה בידי המשיבים לצרף העתק של הפרסום המקורי בדבר ההגרלות. יחד עם זאת, אין בכך בלבד די כדי להקנות לעותרים זכאות לסעד. נסתפק בכך שנציין כי טוב יעשו המשיבים אם יקפידו על כך שפרסומיהם ועדכוניהם בכל הנוגע לתכנית "מחיר למשתכן", ובכלל זה הוראות הנוגעות לביצוע ההגרלות, יהיו נהירים להבנה ונגישים, כך שטעויות כגון אלה ימנעו (וראו בהקשר זה גם את הערתו של השופט י' עמית בעניין זנדברג, בפסקה 1). לכאורה, יש מקום אף לשמירת תיעוד מסודר של הפרסומים המקוריים בדבר ההגרלות, וזאת בהתחשב במשמעות המשפטית שעשויה להיות להם במקרים של מחלוקת.

23. מכל מקום, נדגיש כי ייחסנו משקל רב לכך שבסיכומו של דבר החלטת המשיבים הובילה לכך שהעותרים יהיו זכאים להשתתף בהגרלה, להבדיל משלילתה של אפשרות זו מהם, וגם בשל כך טענתם להסתמכות אינה מבססת עילה להתערבות.

24. סוף דבר: העתירה נדחית. בהתחשב במכלול נסיבות העניין, איננו עושים צו להוצאות.

ניתן היום, ‏ז' בשבט התשע"ח (‏23.1.2018).

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   17101110_A10.doc   שט

 

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פרקליטות לאם שנחשדה בתקיפת בתה הקטינה שחרור ממעצר קצין משטרה שנחשד בעבירות פדופיליה סגירת תיק ללקוח שנחשד בהחזקת פרסום חומר תועבה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד באונס ומעשה סדום באישה אותה הכיר סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בסחר בסמים מסוכנים סגירת תיק פלילי לקטין בעבירות סמים במסגרת הליך טיפול מותנה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014