חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 8686/18 יוגב חלפון נ. מדינת ישראל - משרד המשפטים
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 8686/18 יוגב חלפון נ. מדינת ישראל - משרד המשפטים

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני:

כבוד השופט מ' מזוז

כבוד השופטת ע' ברון

כבוד השופטת י' וילנר

העותרים:

1. יוגב חלפון

2. בתיה חלפון

נ  ג  ד

    

המשיבים:

1. מדינת ישראל - משרד המשפטים

2. הנהלת בתי משפט

3. היועץ המשפטי לממשלה

4. שמן משאבי נפט וגז בע"מ

5. יו"ר חברת שמן מר גבי אשכנזי

6. מנכ"ל החברה מר יוסי לוי

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בשם העותרים:

עו"ד יוגב חלפון

פסק-דין

השופטת י' וילנר:

1.עתירה לביטול פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה (כב' סגן הנשיאה א' איטח, השופטים ר' פוליאק וא' סופר, ונציגי הציבור מר י' דורון וגב' ב' סמו) בע"ע 52044-09-17 מיום 29.10.2018, בגדרו נדחה ערעור העותרים על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו (כב' השופטת א' רובוביץ-ברכש ונציגי הציבור מר מ' נגר ומר א' איילון) בסע"ש 41189-08-17 מיום 25.8.2017. בד בבד עם הגשת העתירה, הגישו העותרים בקשה למתן צו ביניים לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה עד להכרעה בעתירה.

רקע בתמצית

2.ביום 17.10.2013 הגיש העותר לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבים 6-4, וכן בקשה לשמש, יחד עם העותרת, כבא-כוח הקבוצה. בהחלטה מיום 26.10.2016, קיבל בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, ודחה את בקשת העותר לאפשר לו ולעותרת לשמש כבאי-כוח הקבוצה, בין היתר, בשל קביעתו כי המינוי עלול להציבם בניגוד עניינים.

3.לאחר שהתקיימו מספר הליכים בבית המשפט העליון ובבית הדין האזורי לעבודה בנוגע להשגותיהם של העותרים על החלטת בית המשפט המחוזי, הגישו העותרים ערעור לבית הדין הארצי לעבודה על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. בפסק דינו, דחה בית הדין הארצי לעבודה את הערעור והעותרים חויבו בהוצאות המשיבים ובשכר טרחת עו"ד בסכום של 40,000 ש"ח (להלן: פסק הדין).

4.לאחר מתן פסק הדין, הגישו העותרים בקשה לבית הדין הארצי לעבודה  "לתיקון טעות בפסק דין ובפרוטוקול הדיון", בגדרה ביקשו למחוק שלושה מבין המשיבים בערעור (משיבים 6-4 בעתירה) אשר לא היו צד להליכים שהתנהלו בבית הדין האזורי לעבודה, וכן לבטל את חיוב העותרים בהוצאות שנפסקו לזכותם של משיבים אלה במסגרת פסק הדין. בית הדין הארצי לעבודה דחה את בקשת העותרים בהחלטה מנומקת מיום 27.11.2018 (להלן: ההחלטה). במסגרת ההחלטה נקבע, בין היתר, כי שומה היה על העותרים לצרף את משיבים 6-4 להליך הערעור, בהיותם צדדים שעלולים היו להיפגע מקבלת הערעור. במסגרת ההחלטה, חייב בית הדין הארצי לעבודה את העותרים בתשלום הוצאות המשיבים בסך של 3,000 ש"ח נוספים.

העתירה שלפנינו נסבה על פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה ועל החלטתו בבקשה לתיקון טעות בפסק הדין.

5. בעתירה טוענים העותרים, בעיקרו של דבר, כנגד חיובם בתשלום הוצאותיהם של המשיבים 6-4. לטענת העותרים, יחסו של בית הדין הארצי לעבודה כלפיהם היה נגוע ב"משוא פנים", כלשונם, שכן נמנע מהם לטעון טענותיהם. עוד נטען כי בית הדין הארצי לא נימק פסק דינו וכן "התנכל להם", כדבריהם, בכך שחייב אותם בתשלום הוצאותיהם של המשיבים 6-4, כאמור. הדברים האמורים, כך נטען, עולים כדי פגיעה בצדק הטבעי וטעות מהותית הגורמת לעיוות דין של ממש, באופן המצדיק התערבותו של בית משפט זה.

דיון והכרעה

6.לאחר העיון בעתירה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות על הסף, וזאת אף מבלי לבקש את תגובת המשיבים.

חרף ניסיונם של העותרים לשוות לטענותיהם כסות עקרונית ובעלת השלכות רוחב, למעשה, טענותיהם כנגד פסק דינו והחלטתו של בית הדין הארצי לעבודה, רובן ככולן, הן טענות ערעוריות מובהקות. כלל ידוע הוא כי בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על פסקי הדין של בית הדין הארצי לעבודה, וכי ההתערבות בפסיקתו מוגבלת למקרים חריגים בלבד בהם מתגלית בפסק הדין טעות מהותית בעלת חשיבות משפטית או ציבורית, וכאשר התערבותו של בית משפט זה נדרשת משיקולים של עשיית צדק (ראו: בג"ץ 525/84 חטיב נ' בית הדין הארצי לעבודה, ירושלים, פ"ד מ(1) 673, 674-673 (1986); בג"ץ 7029/95 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' בית-הדין הארצי לעבודה, פ"ד נא(2) 63, 90-89 (1997); בג"ץ 3515/18 שדולת הנשים בישראל נ' בית הדין הארצי לעבודה, פסקה 20 (15.5.2018); וכן ראו: דפנה ברק ארז משפט מינהלי כרך ד – משפט מינהלי דיוני 89-84 (2017)). המקרה שלפנינו אינו נמנה עם מקרים חריגים אלה, ולפיכך, דין העתירה להידחות על הסף.

7.למעלה מן הצורך, אציין עוד כי כידוע, התערבותה של ערכאת ערעור בכל הנוגע לחיוב בהוצאות תעשה במקרים נדירים בלבד (ראו: רע"א 3047/18 אלרועי נ' סעדיה, פסקה 6 (23.5.2018)). על אחת כמה וכמה נכונים הדברים ביחס לעתירה כנגד בית הדין הארצי לעבודה בעניין פסיקת הוצאות.

8.סוף דבר: העתירה נדחית על הסף ועמה הבקשה למתן צו ביניים.

העותרים יישאו בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 4,000 ש"ח.

ניתן היום, ‏ט"ז בטבת התשע"ט (‏24.12.2018).ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט ת

_________________________

   18086860_R01.doc   אר

  supreme.court.gov.il

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
ביטול רישום פלילי לדוקטור למדעי המחשב ומרצה מוביל בתחום אבטחת המידע סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטינה מעסה שנעצר בחשד לאונס וביצוע מעשים מגונים במטופלות שוחרר בעקבות כשלים חמורים בהתנהלות המשטרה שחרור קטינה ממעצר בעבירות סחר ותיווך בסמים מסוכנים סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בביצוע מעשים מגונים בקטינה בת 9 במסגרת טיול משפחות בצפון הארץ ביטול כתב אישום לקטין שהואשם בעבירות סמים חמורות

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014