חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 9241/18 פלוני נ. פלוני
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 9241/18 פלוני נ. פלוני

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני:

כבוד השופט נ' הנדל

כבוד השופטת ע' ברון

כבוד השופט א' שטיין

העותרת:

פלונית

נ  ג  ד

    

המשיבים:

1. פלוני

2. בית הדין הרבני הגדול

3. בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותרת:

עו"ד יגאל בן חיים

פסק-דין

השופטת ע' ברון:

1.עניינה של העתירה שלפנינו הוא בהחלטת בית הדין הרבני האזורי בתל אביב (להלן: בית הדין האזורי) מיום 22.10.2018, ובפסק דינו של בית הדין הרבני הגדול בירושלים (להלן: בית הדין הגדול) מיום 24.12.2018. במסגרת החלטות אלה נדונה בקשת העותרת להעתיק את מקום מגוריה, יחד עם בנה הקטין (להלן: הבן), מאשדוד לבאר שבע – וזאת חרף התנגדותו של האב, המשיב 1 (להלן: המשיב).

2.העותרת והמשיב נישאו בשנת 2013, והתגרשו לאחרונה; לשניים בן אחד קטין, כבן שלוש וחצי. מהעתירה עולה כי במהלך נישואיהם התגוררו השניים בתל אביב, ובעקבות פרידתם עבר כל אחד מהם לגור בבית הוריו שבאשדוד. בחודש אוגוסט 2018 קבע בית הדין האזורי משמורת והסדרי שהייה זמניים של הבן אצל הוריו – שלפיהם ניתנה לעותרת משמורת זמנית, ולמשיב נקבעו הסדרי שהייה עם הבן שכללו לינה בסופי שבוע. 

לדברי העותרת, עם פרידתה מהמשיב לא היה לה כל מקור הכנסה משלה – עד שביום 1.5.2018 עלה בידה להתקבל לעבודה במחלקת תביעות תעבורה במשטרת ישראל. עוד לדבריה, מאחר שהמשיב משמש כעורך דין בתחום התעבורה ומייצג בבית משפט לתעבורה במחוז מרכז – הובהר לעותרת כי קבלתה לתפקיד מותנית בכך שהיא לא תעבוד במחוז זה, ובלית ברירה היא החלה לעבוד במחוז דרום. בהקשר זה הבהירה העותרת כי בחודשים הראשונים היא הצליחה, בסיוע אמה, לעבוד בבאר שבע בעוד הבן נמצא במעון באשדוד; ואולם בשנת הלימודים הנוכחית, שנפתחה בחודש ספטמבר 2018, השתלב הבן לראשונה בגן ילדים במסגרת חוק חינוך חובה – שאז נאלצה העותרת לבקש מבית הדין שיתיר לה להעתיק את מגוריה לבאר שבע יחד עם הבן.

3.בית הדין האזורי דחה את בקשת העותרת בהחלטה קצרה, תוך שקבע כי "מעבר האם לעיר באר שבע פוגע פגיעה קשה בטובת הקטין, לשמור על קשר תקין ורציף עם האב". עוד צוין בהחלטה כי הרושם הוא שהבקשה להעתיק את מקום המגורים לבאר שבע נובעת "בין השאר ממניעים פסולים" – וזאת מבלי לפרט; ונראה כי הכוונה לכך שהעותרת מנהלת קשר זוגי עם גבר אחר.

נוסף על כך, בית הדין האזורי קבע כי "הקטין נתון ככל הנראה במצוקה קשה", וכי "לא ברור מה מקורה ומה סיבתה, ולכך יש צורך באבחונים ובטיפולים". על רקע הדברים הללו הורה בית הדין האזורי על קבלת תסקיר לבחינת מצבו של הבן והמלצות מאת פקידת הסעד בנדון. בית הדין התרשם עוד כי קיים חוסר תקשורת בין העותרת למשיב בנושא זה, ועל כן ניתנה סמכות לכל אחד מההורים להסכים למתן טיפול רפואי או פסיכולוגי לבן, בהתאם להמלצת גורם מוסמך.  

4.העותרת לא השלימה עם החלטתו של בית הדין האזורי, והגישה ערעור לבית הדין הגדול – שנדחה אף הוא. על פי פסק הדין, הטענה העיקרית בערעור היתה שבהחלטתו של בית הדין האזורי לא ניתן משקל ראוי לפגיעה האנושה בפרנסתה של העותרת כתוצאה מדחיית הבקשה להתגורר בבאר שבע, וממילא גם ברמת חייו ובאורח חייו של הבן. בעניין זה, בית הדין הגדול נתן דעתו למסמך שהציגה העותרת בתמיכה לטענה בדבר פגיעה בפרנסתה, ושלדבריה מכוחו נבצר ממנה לעבוד באזור אשדוד, וגרסתה של העותרת נדחתה. בית הדין הגדול קבע כי "המסמך המשטרתי שאותו הציגה המערערת בפנינו, אמנם, מונע באופן כללי יצירת ניגוד עניינים בעבודתה, אבל אין בו משום איזכור כל שהוא על המקום הגיאוגרפי של עבודתה, ושהוא אינו יכול להיות באשדוד מקום מגוריה הקודם, או בסביבתה של העיר אשדוד, ולא מסתבר לנו שיש הנחייה שכזו, בגוף כה גדול כמו משטרת ישראל". עוד ציין בית הדין הגדול, כי המשיב הצהיר לפניו כי "ככל שיובאו לפניו תיקים לייצוג באזור מקום עבודתה של המערערת, כעו"ד תעבורתי, הוא יימנע מלקבל אותם, כך שחששה של המערערת לאבד את מקום עבודתה אינו קיים".

בית הדין הגדול הבהיר בפסק דינו כי מאחר שהבקשה להעתקת מקום המגורים שהגישה העותרת לכתחילה נסמכה רק על הטענה בדבר פגיעה בפרנסה – אין מקום להתערב בהחלטתו של בית הדין האזורי. עם זאת צוין, כי ככל שיש לעותרת עילה אחרת המצדיקה לטעמה את המעבר לבאר שבע, כדוגמת מגורים עם בן זוג המתגורר שם, עליה להגיש בקשה חדשה ומנומקת בנושא לבית הדין האזורי.

5.במסגרת העתירה שלפנינו טוענת העותרת כי בתי הדין הרבניים לא הפעילו שיקול דעת ולא איזנו כראוי בין העובדה שבינה לבין הבן קיים קשר רגשי חזק, ולא נתנו דיים את דעתם לכך שמקום עבודתה נכפה עליה לנוכח עיסוקו של המשיב, ולכך שמצבה הכלכלי קשה לעומת מצבו הכלכלי המשופר של המשיב. העותרת מוסיפה וחוזרת על הטענה שלפיה דחיית בקשתה להעתיק את מקום מגוריה לבאר שבע עם הבן, פוגעת בה פגיעה חמורה – והמשמעות היא שתיאלץ לוותר על תפקידה במשטרה, לאחר שעשתה מאמצים ניכרים למצוא עבודה בתקופה כה קשה בחייה. בתוך כך מבהירה העותרת כי אין לה כל אפשרות להסיע בבקרים את הבן מבאר שבע לגן באשדוד, ולחזור בזמן לעבודה בבאר שבע; מה גם שכלל אין לה רישיון נהיגה. לבסוף נטען בעתירה, כי ההחלטה לדחות את בקשתה בעניין מקום המגורים מבוססת על שיקולים זרים – ובראשם קשר שהיא מנהלת עם בן זוגה.

יצוין כי מספר ימים לאחר הגשת העתירה, הגישה העותרת בקשה דחופה לעיכוב ביצוע החלטת בית הדין האזורי מיום 3.1.2018 – המחייבת את העותרת "להתגורר עם הקטין בעיר אשדוד וזאת תוך 7 ימים", וכן "להביא את הקטין לגן השפתי שנקבע על ידי שירותי הרווחה ועל ידי בית הדין". במסגרת ההחלטה הוזהרה העותרת כי אי קיום הוראות אלה דינו כדין הפרה של צו מאת בית הדין, והדבר עלול לגרור חיוב בקנס כספי ואף מאסר.

6.לאחר עיון בעתירה על נספחיה, הגענו לכלל מסקנה כי דינה להידחות על הסף אף מבלי להידרש לתגובת המשיבים – וזאת בהיעדר עילה להתערבותו של בית משפט זה בהחלטות בתי הדין. ההלכה היא שבית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק אינו משמש כערכאת ערעור על החלטות בתי הדין הרבניים אלא במקרים חריגים של חריגה מסמכות, פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי, או סטייה מהוראות החוק (ראו למשל: בג"ץ 6617/18 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול, פסקה (12.11.2018); בג"ץ 6900/17 פלוני נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים,  פסקה 7 (18.6.2018); בג"ץ 970/18 פלונית נ' פלוני פסקה 10 (6.6.2018)). מקרה זה אינו נמנה עם אותן עילות מוגדרות המצדיקות התערבותו של בית משפט זה בהחלטות בתי הדין הרבניים, ואפרט.

העתירה נסמכת על טענות בעלות אופי ערעורי גרידא, שעניין פגיעה בפרנסתה של העותרת, ושנדונו ונדחו זה מכבר על ידי בית הדין האזורי ובית הדין הגדול. בלא להקל ראש בכך שדחיית בקשתה של העותרת להעתיק את מקום מגוריה לבאר שבע עם הבן, משמעותה שעליה לוותר על משרתה בבאר שבע, אין די בכך כדי להצדיק את התערבותנו בהחלטות בתי הדין. בית הדין האזורי ערך איזון בין טובת הבן, לזכות הפרנסה של העותרת ולזכות המשיב להסדרי שהייה עם בנו, ואין זה מתפקידנו להמיר את שיקול דעתו בשיקול דעתנו.

למעלה מן הצורך יצוין, כי עיינו במסמך שעליו מבססת העותרת את הטענה כי נכפה עליה לעבוד בבאר שבע דווקא, בשל עיסוקו של המשיב (נספח ג לעתירה) – ודעתנו היא כדעתו של בית הדין, שלפיה אין במסמך כל עדות להגבלה הגיאוגרפית הנטענת. עניינו של המסמך שהוצג, הוא בהתחייבות מצידה של  העותרת להימנע מכל מעורבות, טיפול, השפעה וכיוצב' בעניינים הקשורים בעבודתו של המשיב. ועוד ייאמר, כי החלטת בתי הדין הרבניים משמעותה שמירה על "סטטוס קוו" מבחינת מגורי העותרת והמשיב, ועל פניו מדובר בהחלטה סבירה בנסיבות שבהן מדובר בגירושים "טריים", וכאשר נקבע כי מצבו הנפשי של הבן קשה ודורש בירור וטיפול. לבסוף, וכפי שעולה גם מהחלטת בית הדין הגדול, ככל שלעותרת עומדת או תעמוד עילה חדשה להעתקת מקום מגוריה – פתוחה בפניה הדרך לשוב ולפנות בנדון לבית הדין האזורי.

7.התוצאה היא שהעתירה נדחית, וממילא נדחית אף הבקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית הדין האזורי מיום 3.1.2019. משלא נתבקשה תגובת המשיבים, אין צו להוצאות.

 

ניתן היום, ‏ב' בשבט התשע"ט (‏8.1.2019).

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

_________________________

   18092410_G01.docx   זפ

  l

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע מעשה סדום בקטינה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בתקיפת בת זוגו ופציעתה סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בהחזקה והפצה של חומרים פדופיליים ענישה מקלה: מאסר על תנאי בלבד ללקוח שתקף ופצע את אשתו במספר רב של הזדמנויות שחרור ממעצר לקוח שתקף ופצע את בעל הבית שלו 59 ימי פסילה בלבד ללקוח שנהג תחת השפעת סמים ובקלות ראש

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014