חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בג"ץ 7744/18 רשימת דמיר לבחירות המקומיות ביישוב מסעדה נ. מכלוף אריה--שר ה
קטגוריות: משפט פלילי

בג"ץ 7744/18 רשימת דמיר לבחירות המקומיות ביישוב מסעדה נ. מכלוף אריה--שר ה

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני:

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

כבוד השופט י' אלרון

כבוד השופט ע' גרוסקופף

העותרים:

1. רשימת דמיר לבחירות המקומיות ביישוב מסעדה

2. עו"ד פהד ספדי

3. אשרף אברהים

4. אדם סברה

נ  ג  ד

    

המשיבים:

1. מכלוף אריה--שר הפנים

2. בועז יוסף - ממונה מחוז צפון

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותרים:

העותר 2

בשם המשיבים:

עו"ד לירון הופפלד

פסק-דין

השופט ע' גרוסקופף:

1. במועד הבחירות לרשויות המקומיות, דהיינו ב- 30.10.2018, אמורות היו להתקיים לראשונה בחירות לרשות המקומית ביישוב מסעדה שברמת הגולן (להלן: "המועצה המקומית"). מספר רשימות הגישו מועמדותן לבחירות, ובכלל זה העותרת 1, רשימת "דמיר", אשר כללה את מועמדותו של העותר 2 לראשות המועצה המקומית, וכן את מועמדותם של העותרים 3 ו- 4 כחברי המועצה המקומית.

2. ביום 21.10.2018 הסיר העותר 2 את מועמדותו לרשות המועצה המקומית, וביום 26.10.2018 הסירו העותרים 3 ו-4 את מועמדותם לחברות במועצה המקומית. בסמוך למועדים אלו הגישו גם כל מועמדי הרשימות האחרות שהתמודדו בישוב מסעדה הודעות בדבר הסרת מועמדותם, כך שלא נותר אף מועמד לרשות המועצה המקומית או לחברות בה שמועמדותו נותרה על כנה. בעקבות כך הורה שר הפנים ביום 28.10.2018 על ביטול הבחירות למועצה המקומית. 

3. אחר הצהריים של יום 29.10.2018, דהיינו ערב יום הבחירות, הוגשה העתירה שלפניי, במסגרתה התבקש בית משפט זה לתת "צו ארעי בהול המורה למשיבים לאפשר לכל המועמדים בבחירות המקומיות בישוב מסעדה לחזור בהם מהתפטרותם". כמו כן התבקש צו ארעי בהול המורה על קיום הבחירות למועצה המקומית במועדן, קרי ביום ה- 30.10.2018. לחילופין התבקש בית משפט זה מסגרת העתירה לתת צו על תנאי המורה למשיבים לתת טעם מדוע לא ייקבע מועד חדש לבחירות במועצה המקומית תוך פרק זמן שלא יעלה על 6 חודשים ממועד הגשת העתירה (להלן: "העתירה לקיום מועד בחירות חלופי").

4. בהחלטתי מיום 29.10.2018 הורתי כי אין מקום למתן צו ארעי נוכח מועד הגשת העתירה, ערבו של יום 29.10.2018, כאשר הבחירות המקומיות עתידות היו להתקיים למחרת, ביום 30.10.2018. עם זאת הורתי למשיבים להגיש תגובה מקדמית ביחס לעתירה לקיום מועד בחירות חלופי.

5. ביום 8.1.2019 הוגשה תגובה מקדמית מטעם המשיבים (להלן: "המדינה"). עמדת המדינה היא כי דין העתירה להידחות על הסף בהיותה עתירה מוקדמת, אשר הוגשה ללא מיצוי הליכים כנדרש. זאת, מן הטעם כי במועד הגשת העתירה לא ניתנה לגורמים המוסמכים שהות לבחון את העתירה לקיום מועד בחירות חלופי. בנוסף טוענת המדינה כי יש לדחות את העתירה גם לגופה, שכן החלטת שר הפנים לפיה לא ייערכו בחירות למועצה המקומית מחויבת על פי דין. נטען כי משעה שהמועמדים הסירו את מועמדותם הם לא יכולים לחזור בהם לאחר המועד להגשת רשימות מועמדים הקבוע בסעיף 35(ח) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הבחירות לרשויות המקומיות"). לטענת המדינה מובן מאליו כי לא ניתן לקיים בחירות ללא רשימת מועמדים, ועל כן העתירה היא למעשה ניסיון לערוך מקצה שיפורים, ולהחזרת הגלגל לאחור, כך שהליך הגשת הרשימות והמועמדים יערך מחדש. כן נטען, כי משעה שכל המועמדים לראשות המועצה המקומית ולמועצה הסירו את מועמדותם יש לראות במועצה כמועצה שחדלה בהתאם לסעיף 38(א) לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] (להלן: "פקודת המועצות המקומיות"), ולפיכך רשאי שר הפנים למנות וועדה למילוי תפקידי ראש המועצה והמועצה, כפי שנעשה ביום 2.1.2019. אומנם על פי הוראת סעיף 39(ב) לפקודת המועצות המקומיות רשאי שר הפנים לקבוע מועד נוסף לקיום הבחירות, אולם זאת רק בהתקיים נסיבות מיוחדות. לפיכך סבורה המדינה כי פתוחה בפני העותרים האפשרות לפנות בבקשה מתאימה ומנומקת לשר הפנים.

6. דין העתירה להידחות. הסעד העיקרי שהתבקש בעתירה הוא קיום הבחירות במועדן, תוך מתן אפשרות למועמדים לחזור בהם מהתפטרותם. סעד זה לא היה מקום לתת בהיעדר עילה להתערבות בהחלטתו של שר הפנים. כל המועמדים שהגישו מועמדות לרשות המועצה המקומית מסעדה או לחברות בה הסירו מועמדותם עובר למועד שנקבע לקיום הבחירות. משאלו פני הדברים לא היה מנוס מהחלטת שר הפנים לבטל את הבחירות במועצה המקומית מסעדה, שהרי אין כל תוחלת בקיומן בהעדר מועמדים, ואת הנעשה לא ניתן היה להשיב, בוודאי שלא ערב הבחירות.

7. הסעד החילופי שהתבקש, קביעת מועד חדש לבחירות, אף הוא סעד שלא ניתן להיעתר לו, בהיות הפניה לגביו לבית משפט זה מוקדמת. ויובהר, העובדה שמונתה וועדה למילוי תפקיד בהתאם להחלטת השר אין משמעה כי לא יתקיימו כלל בחירות במועצה המקומית עד למועד הבא בו יתקיימו בחירות לכלל הרשויות המקומיות, דהיינו עד לשנת 2023. כפי שציינה המדינה בתגובתה, לפני העותרים פתוחה הדלת להגיש לשר הפנים בקשה מתאימה שעניינה קביעת מועד נוסף לעריכת בחירות למועצה המקומית מסעדה – משבקשה כזו לא הוגשה לשר הפנים, ממילא אין מקום לעסוק בשאלה מה דינו של סירוב או הסכמה להיענות לה.

8. סוף דבר: העתירה נדחית. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתן היום, ‏ט"ז בשבט התשע"ט (‏22.1.2019).

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

   18077440_Y07.docx   חכ

  l

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
אי הרשעה ללקוחה שהואשמה בקבלת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי ביטול כתב אישום ללקוח שהואשם בתקיפה ותגרה במקום ציבורי ביטול רישום משטרתי ללקוח שנחשד במסירת ידיעה כוזבת לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל סגירת תיק פלילי ללקוח שהואשם בביצוע עבירות מרמה והונאה סגירת תיק פלילי לזוג הורים שהואשמו בתקיפת ילדיהם הקטינים סגירת תיק פלילי מחוסר אשמה בעבירת חבלה במזיד ברכב

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014