חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בש"פ 4556/19 אושר קדושים נ. מדינת ישראל
קטגוריות: משפט פלילי

בש"פ 4556/19 אושר קדושים נ. מדינת ישראל

בבית המשפט העליון

לפני:

כבוד השופטת ע' ברון

העורר:

אושר קדושים

נ  ג  ד

המשיבה:

מדינת ישראל

ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופט נ' אבו טהה) מיום 24.6.2019 ב-מ"ת 43628-01-19

תאריך הישיבה:

ה' בתמוז התשע"ט (08.07.19)

בשם העורר:

עו"ד עידו פורת

בשם המשיבה:

עו"ד אפרת גולדשטיין

החלטה

1.לפניי ערר על החלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 24.6.2019 (כבוד השופט נ' אבו טהה, מ"ת 43628-01-19) במסגרתה נדחתה בקשתו של העורר, שמצוי במעצר מאחורי סורג ובריח, לצאת מן המעצר על מנת להשתתף בחתונת אחותו שצפויה להתקיים בשבוע הבא.

2.ביום 21.1.2019 הוגש כתב אישום מתוקן נגד העורר ונאשם נוסף, ליאל שקורי (להלן: שקורי ויחד: הנאשמים), המייחס לשניים עבירות נשק. על פי עובדות כתב האישום, במועד שאינו ידוע במדויק ולפני 24.12.2018, שקורי מסר לעורר אקדח חצי אוטומטי ללא מספר סידורי, והעורר שילם עבור האקדח (להלן: האקדח). לאחר מכן, העורר ירה באקדח מספר יריות על מנת לבחון את תקינותו וגילה כי האקדח תקול ואינו מאפשר ירי רציף. העורר יצר קשר עם שקורי והודיע לו על התקלה. שקורי הבטיח כי יספק לו אקדח חלופי או שיחזיר את כספו, והשניים סיכמו להיפגש. ביום 26.12.18 נפגשו הנאשמים במקום מפגש שקבעו מראש, כשהעורר נושא את האקדח בתא המטען של האופנוע שבו הגיע למפגש. במועד מוקדם יותר שאינו ידוע במדויק למשיבה, בשטח עפר הסמוך למקום המפגש שנקבע הוטמן אקדח חצי אוטומטי וכן שישה כדורי תחמושת (להלן: האקדח החלופי); אולם לאחר שהלכו הנאשמים לחפש את האקדח החלופי, מסיבות שאינן ידועות למשיבה הם לא לקחו אותו, ושבו למקום המפגש – אז נעצרו על ידי המשטרה.

בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה בקשה למעצר הנאשמים עד תום ההליכים נגדם. בשלב זה נתונים הנאשמים במעצר לאחר שהסכימו לקיומו של "ניצוץ ראייתי", וטרם התקבלה החלטה סופית בשאלת מעצרם עד תום ההליכים.

3.העורר הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי, להתיר לו לצאת ממעצר למספר שעות על מנת להשתתף בחתונת אחותו, בליווי ובפיקוח ערבים לצד הפקדה כספית. יצוין כי שקורי הגיש בקשה דומה, לשם יציאה להשתתפות בחתונת אחיו. הבקשות נדונו במאוחד בדיון שהתקיים במעמד הצדדים. בהחלטתו מיום 24.6.2019 דחה בית המשפט המחוזי את שתי הבקשות. בתוך כך התייחס בית המשפט לכך שלשקורי עבר פלילי הכולל שלוש הרשעות בעבירות סמים, הפרת הוראה חוקית וסיוע להחזקת נשק שלא כדין; ולעורר עבר פלילי הכולל אחת-עשרה הרשעות בעבירות סמים, אלימות, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, הפרת הוראה חוקית ועוד. סופו של דבר, בית המשפט המחוזי קיבל את טענות המשיבה, שלפיהן נשקפת מסוכנות גבוהה מן הנאשמים לשלום הציבור וביטחונו. זאת בין היתר על בסיס תוכן המידע המודיעיני שהוגש לעיונו של בית המשפט.

ביני לביני, על ההחלטה המוזכרת מעלה הגיש שקורי ערר לבית משפט זה, שהתקבל ביום 28.6.2019 (השופטת ברק-ארז, בש"פ 4312/19). בהחלטה בערר נקבע כי בעניינו של שקורי לא היתה מצד המשיבה כל הסתייגות קונקרטית הנוגעת ליציאה לאירוע החתונה מעבר לחששות כלליים הנוגעים לעבירות המיוחסות לו. נקבע כי בית המשפט המחוזי יבחן ויקבע את התנאים הספציפיים לשחרורו של שקורי לצורך השתתפות בחתונה, תוך שתופקד הפקדה כספית משמעותית ותחת פיקוח צמוד של ערבים.

4. ביום 4.7.2019 הוגש הערר שלפניי, שבו מבקש העורר כי בית משפט זה יתערב בהחלטתו של בית המשפט המחוזי ויאפשר לו לצאת ולהשתתף בחתונת אחותו. העורר מדגיש כי מדובר באירוע משמעותי מאד בחייו של אדם, וכי מניעת יציאתו לאירוע דורשת טעמים כבדי משקל. העורר טוען כי אין כל שוני מהותי בינו ובין שקורי, ועל כן כפי שהותר לאחרון לצאת ולהשתתף בחתונת אחיו, כך יש להתיר לעורר לצאת ולהשתתף בחתונת אחותו. יותר מכך, העורר טוען כי משקורי אף נשקפת מסוכנות גבוהה יותר לנוכח חלקו במעשים המתוארים בכתב האישום, ומשעה שכנגד שקורי עומד מאסר על-תנאי בר-הפעלה. נטען כי בהתאם להחלטה מיום 28.6.2019 בערר של שקורי, נדרשת הסתייגות קונקרטית הנוגעת ליציאה לחתונה וכי אין די בחששות כלליים. העורר סבור כי אין כל מניעה קונקרטית בעניינו; ואף אם יש לגביו מידע מודיעיני, לדידו אין במידע זה דבר המצביע על מניעה קונקרטית להשתתפות בחתונת אחותו.

בדיון שהתקיים במעמד הצדדים, באת כוח המשיבה עמדה על כך שלעורר עבר פלילי מכביד, הכולל אחת-עשרה הרשעות, שבהן נדון לשישה מאסרים בפועל. עוד נטען על ידה כי יש הבדל ממשי בין שקורי והעורר, בין היתר בהתייחס לעבר הפלילי של כל אחד מהנאשמים, וכן לנוכח העובדה כי העורר העיד בחקירתו שהחזיק באקדח משום שהוא מאוים וזקוק לו לצורך הגנה עצמית. באת כוח המשיבה הדגישה כי מדבריו של העורר בחקירתו עולה כי הוא מצוי בסכסוך עברייני פעיל; וכי לאחר שגילה שהאקדח תקול, פנה לשקורי ואמר לו שדרוש לו אקדח תקין בדחיפות. לנוכח דברים אלה, סבורה המשיבה כי מהעורר נשקפת סכנה לביטחון הציבור, ולמצער לציבור שיהיה נוכח בחתונה, וכי יש קושי לתת בעורר אמון. במהלך הדיון הגישה באת כוח המשיבה מידע מודיעיני בעניינו של העורר שהוצג לפני בית המשפט המחוזי.

5.לאחר שנתתי דעתי לערר על נספחיו, שמעתי את טיעוני הצדדים בעל פה ועיינתי בחומר המודיעיני שהוגש לי, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערר להידחות.

אין חולק כי לעורר אחת-עשרה הרשעות קודמות ולשקורי שלוש הרשעות קודמות, מה שמעיד על פניו על שוני ממשי בין השניים. מצד שני, לשקורי מאסר על-תנאי תלוי ועומד נגדו ואף על פי כן בחר לבצע לכאורה את המעשים המיוחסים לו בכתב האישום. אבהיר כי אין בכוונתי לערוך השוואה בין עברו הפלילי של כל אחד מהנאשמים, ודאי שעה שהרישום הפלילי של שקורי אינו מצוי לפניי; ורק אומר שמצטייר כי מדובר בעבר פלילי מכביד ביחס לכל אחד מהנאשמים. נוסף על כך, אינני סבורה כי זה השלב לאבחן בין הנאשמים לגבי חלקו של כל אחד מהם בכתב האישום. עם זאת, מצאתי כי בעניינו של העורר, להבדיל מעניינו של שקורי, קיים חשש קונקרטי בנוגע ליציאתו לאירוע. זאת לנוכח הגרסה שמסר העורר עצמו בחקירתו שלפיה החזיק באקדח שנתפס באופנוע שלו מכיוון שהוא מאוים וזקוק לו להגנה עצמית; ויוסף לכך כי משהוברר לו שהאקדח שרכש הוא תקול, ביקש מיד להחליפו באקדח תקין, כמיוחס לו בכתב האישום. הדרישה לנשק תקין המתפקד היטב מעלה חשש ממשי כי העורר התכוון לעשות בו שימוש. אף אם הייתי נותנת אמון בעורר כי לא יפר את התנאים המגבילים במסגרת יציאה לחתונה, הרי שאין בכך כדי להפחית מן הסכנה לציבור, ולמצער לציבור הנוכח בחתונה, ככל שאכן יש כוונה לפגוע בעורר שטוען שהוא מאוים וזקוק לאקדח לשם הגנה עצמית. לכך מתווסף המידע המודיעיני שנמסר לעיוני בנוגע לעורר, ויש בו כדי להגביר את החשש לביטחון הציבור. על כן, ובלא להקל ראש ברצונו של העורר להשתתף בחתונת אחותו, ואף לא בחשיבות העניין לבני משפחתו, בשקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים דעתי היא כי בנסיבות העניין לא ניתן לאפשר את יציאתו של העורר לחתונה.

סוף דבר, הערר נדחה.

ניתנה היום, ‏ו' בתמוז התשע"ט (‏9.7.2019).

ש ו פ ט ת

_________________________

   19045560_G02.docx   דא

  l

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם באונס אישה תוך ניצול מצבה הנפשי סגירת תיק בהסדר מותנה ללקוח שהטריד מינית עובדת קטינה שלו מאסר על תנאי בלבד ללקוח שאיים להרוג את בת זוגו לאחר שדרך לעברה את נשקו תוך שהוא מכניס כדור לבית הבליעה סגירת תיק פרקליטות ללקוח שהואשם באונס בתוך המשפחה זיכוי קצין שב"ס מעבירות הונאה באוניברסיטת אריאל מאסר על תנאי בלבד ללקוח שהתחזה לשוטר תקף ופצע עובר אורח בטיילת בנתניה

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014