חזרה לעמוד הראשי | פסיקת בית המשפט העליון | בש"פ 4403/19 אדהם פרא נ. מדינת ישראל
קטגוריות: משפט פלילי

בש"פ 4403/19 אדהם פרא נ. מדינת ישראל

בבית המשפט העליון

לפני:

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

העורר:

אדהם פרא

נ  ג  ד

המשיבה:

מדינת ישראל

ערר על החלטותיו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו במ"ת 50569-06-18 מיום 25.3.2019 שניתנה על-ידי כב' השופט צ' קאפח, ומיום 1.5.2019 שניתנה על-ידי כב' השופט ב' שגיא

תאריך הישיבה:ל' בסיון התשע"ט (3.7.2019)

בשם העורר:עו"ד שאדי כבהא

בשם המשיבה:עו"ד פנינה לוי

החלטה

1.בפני ערר על החלטותיו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (מ"ת 50569-06-18) מיום 25.3.2019 (השופט צ' קאפח) ומיום 1.5.2019 (השופט ב' שגיא). בית המשפט המחוזי קבע כי קיימות ראיות לכאורה בעניינו של העורר והורה על מעצרו עד תום ההליכים נגדו.

כתב האישום וההליכים עד כה

2.ביום 21.6.2018 הוגש כתב האישום נגד העורר ו-19 נאשמים נוספים (להלן: הנאשמים הנוספים), הנסב על פעילות פלילית ענפה בתחום הסמים. מאז תוקן כתב האישום ארבע פעמים, והמשך הדברים יתייחס לנוסח העדכני שלו מיום 25.2.2019.

3. האישום הראשון מבין ארבעת האישומים המנויים בכתב האישום מייחס לעורר ול-16 מהנאשמים הנוספים ביצוע בצוותא של עבירות סחר בסמים מסוכנים מסוג הרואין וקוקאין באזורים שונים בעיר תל אביב-יפו, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ובמסגרת של ארגון פשיעה (להלן: הארגון). על-פי הנטען, הארגון פעל לכל הפחות בין חודש מרץ 2017 לחודש מאי 2018. בחודשים מרץ 2017 עד נובמבר 2017 התרכזה פעילות הארגון בדירה בשדרות הר ציון (להלן: תחנת הר ציון), ובחודשים דצמבר 2017 עד מאי 2018 זו התרכזה במתחם בדרך מנחם בגין (להלן: תחנת בגין). כתב האישום הוגש בין השאר נגד מי ששימשו "משגיחים" בתחנות אלה – נאשמים 13-8 – שעל-פי הנטען נמנה עמם העורר, נאשם 10. לפי הנטען, המשגיחים פעלו בצמדים ובמשמרות יומיות בנות 12 שעות, ועבודתם כללה פיקוח על מכירת הסמים, לרבות איסוף של כספי המכירות ונקיטת אלימות כלפי צרכני הסמים על מנת להשליט סדר. כמו כן, נטען כי המשגיחים דיווחו באופן שוטף לגורמים הבכירים בארגון על היקף המכירות ואיכותם של הסמים הנמכרים, וכן נהגו לאבטח את תחנות הר ציון ובגין בשעה שמובילי הסמים הביאו למקום את משלוח הסם.

4.בגין העובדות המתוארות בכתב האישום יוחסו לעורר עבירות של סחר בסמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה לפי סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן: הפקודה) ובנסיבות סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 (להלן: חוק המאבק בארגוני פשיעה) (ריבוי עבירות) ושל החזקת סם שלא לצריכה עצמית במסגרת ארגון פשיעה לפי סעיף 7(א) ביחד עם סעיף 7(ג) לפקודה ובנסיבות סעיף 3 לחוק המאבק בארגוני פשיעה (ריבוי עבירות).

5.העורר נעצר ביום 28.5.2018 ומאז הוארך מעצרו מעת לעת, עד שהוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים נגדו, בד בבד עם כתב האישום. הבקשה, שהוגשה גם ביחס לחלק מהנאשמים הנוספים, התייחסה, בין השאר, לראיות הבאות: האזנות סתר שבוצעו במשך תקופה ארוכה לשיחות של העורר והנאשמים הנוספים; צילומים מתוך תחנת בגין שבה נראים חברי הארגון מקבלים ומוכרים סמים; סרט וידאו שצולם על-ידי איש משטרה שרכש סמים בתחנה זו, ובו הוא תיעד מכירת סמים, לרבות כמויות, סוג, משקל ופעילות נלווית; עדויות של צרכני סמים ושל פעילים לשעבר בארגון ביחס לתפקידיהם של הנאשמים; וכן שתיקתם של העורר ושל חלק מהנאשמים הנוספים בחקירה. בבקשה אף צוין כי לעורר שתי הרשעות קודמות, בין היתר בגין עבירות רכוש ועבירה של ניסיון תקיפה, כי מתנהל נגדו הליך נוסף בגין החזקת סמים שלא לצריכה עצמית וקשירת קשר לביצוע פשע, וכי נפתחו נגדו בשנים האחרונות שני תיקים הממתינים לבירור, אף הם בחשד לביצוען של עבירות סמים.

6. להשלמת התמונה יצוין כי כבר ביום 29.11.2018, כאשר ניתנה החלטה בעניין מעצרו של מי שהוגדר בכתב האישום כנאשם 1 ושנטען כי הוא ראש הארגון, נקבע כי קיימות ראיות לכאורה לקיומו של סחר מאורגן ושיטתי במסגרת של ארגון פשיעה (השופטת ש' זמיר).

7.בדיון שהתקיים ביום 6.3.2019 הסכים בא-כוחו של העורר לקיומן של ראיות לכאורה בדבר מעורבותו של העורר בסחר בסמים, והסכמה זו ניתנה גם ביחס ליתר הנאשמים המיוצגים על-ידו (נאשמים 2, 4, 5, ו-13). עם זאת, בא-כוח העורר חלק על היקפו של הסחר הנטען, וכן על כך שנעשה במסגרת ארגון פשיעה.

8.בהמשך לכך, ביום 25.3.2019 קבע בית המשפט המחוזי כי קיימות ראיות לכאורה בעניינו של העורר – לא רק למעורבות בסחר בסמים, אלא גם למעורבות בסחר מאורגן, שיטתי ונרחב בסמים שנעשה במסגרת של ארגון פשיעה. באשר לאופייה של הפעילות המתוארת בכתב האישום באופן כללי הפנה בית המשפט המחוזי להחלטה שהתקבלה בעניינו של נאשם 1 (כמפורט לעיל בפסקה 6) וכן חזר והתייחס לראיות הרלוונטיות לכך. בנוסף בית המשפט המחוזי בחן גם את הראיות הספציפיות המתייחסות לעורר, ובהן: האזנות סתר לשיחות שבהן הוא נשמע משוחח לכאורה עם לקוחות ודן ברווחים מעסקאות סמים, וכן נשמעים שניים מהנאשמים הנוספים משוחחים על כך שהעורר "עובד" ביום מסוים; שבעה דו"חות מחודשים פברואר-אפריל 2018 המתעדים את העורר בתחנת בגין יחד עם אחד מהנאשמים הנוספים, ודו"חות עיקוב המלמדים על הימצאותו בסביבת התחנה בזמן שמגיעים אליה משלוחי הסמים; תמונות של תחנת בגין, של צרכני סמים ושל סמים אשר נתפסו במכשיר הטלפון הנייד של העורר; העובדה שהנאשמים הנוספים נכללים ברשימת אנשי הקשר בטלפון הנייד של העורר; זיהויו של העורר כמעורב בפעילות הארגון על-ידי בוריס יוסופוב, אדם נוסף שהיה פעיל בעבר בתחנת הר ציון של הארגון (להלן: יוסופוב); הודעת אחיו של העורר, אמין פרא (להלן: אמין) שמסר בחקירתו ולפיה העורר שלח אותו להעביר לצרכנים סם מסוכן מסוג חשיש תמורת סכום של 2,500 שקלים בשבוע. בית המשפט המחוזי אף ייחס חשיבות לשתיקתו של העורר במהלך חקירותיו ולטענתו כי אינו מכיר אף אחד מהנאשמים הנוספים או את מיקומה של תחנת בגין. על רקע כל האמור לעיל, נקבע כי הונחה תשתית ראייתית לכאורית מספקת בעניינו של העורר.

9.ביום 1.5.2019 הודיע בא-כוחו של העורר כי בכוונתו לערור על ההחלטה בדבר קיומן של ראיות לכאורה, אך הסכים לעת הזו למעצרו של העורר תוך שמירת זכותו לפנות בבקשה לעיון חוזר בעתיד בהתאם להכרעה בערר. בית המשפט המחוזי הורה אפוא עוד באותו יום על מעצרו של העורר עד לתום ההליכים. החלטה זו, וכן  ההחלטה שקדמה לה מיום 25.3.2019, הן העומדות ביסודו של הערר שבפני.

הערר

10.בעיקרו של דבר, העורר טוען כי אין לו כל קשר לעבירות שיוחסו לו בכתב האישום. בכלל זה הוא כופר בכך שסחר או החזיק בסמים ופעל במסגרתו של הארגון. לשיטת העורר, אף חומר הראיות מעיד על כך שלא היה לו חלק בסחר בסמים ועל כך שלא היה לו תפקיד בארגון. העורר מוסיף כי לא ניתנה לו ההזדמנות הראויה להעלות טענותיו בפני בית המשפט המחוזי, ומכאן שההחלטה להורות על מעצרו עד תום ההליכים היא שגויה. כבר בשלב זה אציין כי הערר עצמו נוסח בתמציתיות יתרה, ורק בדיון עצמו הוסברו בו הטענות כדבעי. בסופו של דבר, לא דקדקתי עם בא-כוחו של העורר בעניין זה, אך דומה שראוי להבהיר כי זוהי התנהלות שלא ניתן להשלים עמה, וראוי שיופקו הלקחים המתאימים.

11.הדיון בערר התקיים בפני ביום 3.7.2019, ובמהלכו חזר בא-כוח העורר על עמדתו שלפיה הראיות שישנן לכאורה נגד העורר מצביעות על פעילות בהיקף מצומצם בהרבה מכפי שנטען. באופן יותר ספציפי הובהר כי העורר לא חולק על קיומן של ראיות לכאורה ביחס למעורבותו בסחר בסמים – אלא גורס כי זו נוגעת לסמים קלים בלבד מסוג חשיש, ולפעילות שניהל מביתו שביפו ללא קשר לארגון הפשיעה. בכלל זה נטען כי שיחותיו עם אחיו, אמין, הנכללות בחומר הראיות, נוגעות לעסק זה. בהמשך, בא-כוח העורר ציין עוד כי ישנו בסיס לכאורה לטענה שהעורר פעל בשלב מסוים כחלק מהארגון, אלא שהראיות המעידות על כך נוגעות לשבועיים בחודש אפריל 2018, להבדיל ממשך הפעילות שיוחס לו בכתב האישום (החל ממרץ 2017 ועד מועד המעצר במאי 2018). על כל פנים, נטען כי בשים לב למצב הראייתי וכן לנסיבותיו האישיות של העורר, שהוא אדם צעיר ובעל משפחה, יש מקום לבחון את האפשרות של השמתו בחלופת מעצר בצפון הארץ בפיקוח של בני משפחה.

12.באת-כוח המדינה טענה כי דין הערר להידחות. לטענתה, גם אם נכונה הטענה שהראיות מתייחסות גם לסחר עצמאי מצד העורר, הדבר אינו סותר את פעילותו במסגרת הארגון. בהקשר זה נטען כי ישנן ראיות לפעילות האמורה, ובכללן עדויות של שלושה מעורבים בפרשה על כך שבתקופה אשר בה פעל בארגון שימש העורר כמשגיח והיה אלים כלפי צרכני הסמים. כן נטען כי גרסת העורר בשלב זה, שלפיה מדובר רק בסחר של חשיש באופן עצמאי ובמנותק מהארגון, היא גרסה כבושה שאינה מתיישבת עם הראיות בתיק. לעניין עילת המעצר באת-כוח המדינה הדגישה כי תסקיר שירות המבחן בעניינו של העורר היה שלילי והעריך כי נשקפת ממנו מסוכנות גבוהה. לנוכח כל זאת, ובצירוף עברו הפלילי של העורר, נטען כי אין מקום להורות על שחרורו של העורר ממעצר. 

דיון והכרעה

13.אני סבורה כי דין הערר להידחות, והדברים נאמרים ללא היסוס.

14.כפי שהובהר לעיל, העורר הסכים כי ישנן ראיות לכאורה לקיומן של עבירות סחר בסמים, אך טען כי אלה בוצעו בסם מסוג חשיש, ובנוסף לכך טען כי היה פעיל בארגון פשיעה למשך תקופה קצרה בלבד. למעשה, די בכך כדי לקבוע שיש בסיס איתן לקיומן של ראיות לכאורה במידה המניחה בסיס למעצר עד תום ההליכים. פעילות של סחר בסמים בגדרו של ארגון פשיעה היא כה חמורה עד כי די בה בלבד לצורך כך, אפילו אם השתרעה, כפי שנטען, על פני זמן קצר.

15. מכל מקום, עיון בחומר שהובא בפני מעלה כי קיימות ראיות לכאורה אף ביחס לפעילותו של העורר בארגון הפשיעה המתואר בכתב האישום, גם במהלכן של תקופות נוספות. בשלב זה אפנה אפוא להדגים את מעורבותו של העורר גם בתקופות אלו כפי שזו עולה מחומר הראיות.

16. אפתח בכך שאציין, ביחס לתקופת הפעילות בתחנת בגין, כי בדו"חות המפגשים והעיקוב של המשטרה מצוין כי העורר נצפה במתחם זה לצד נאשמים אחרים במועד אחד בפברואר 2018 ובשני מועדים נוספים בחודש מרץ 2018 (ראו דו"חות המשטרה מיום 7.2.2018, 25.3.2018 ו-31.3.2018). זאת, לצד מספר פעמים נוספות שתועדו בחודש אפריל 2018. מכלול זה מעלה את החשד כי אין מדובר בנוכחות מקרית, אף באותן פעמים שקדמו לחודש אפריל 2018.

17. מעבר לכך, מבין השיחות שהוקלטו, חומר הראיות כולל גם שיחה שהתקיימה ביום 3.5.2018 בין נאשם מס' 2 בפרשה (ששמו עלי), ששימש לפי כתב האישום כ"יד ימינו" של ראש הארגון, לבין אדם שאינו מזוהה. בשיחה זו מצוין במפורש כי העורר, אדהם, היה יום קודם ב"משמרת":

"עלי: אתה סיימת משמרת... מי היה במקומך?

דובר מס' 1, גבר: אדהם" (שם בשעה 17:16, שורות 38-37)

אכן, בא-כוחו של העורר טען שמדובר באדם אחר ששמו אדהם, אולם לא הוצגו אסמכתאות בדבר קיומם של מעורבים נוספים שזהו שמם. טענה זו עוד תתברר במלואה בהליך העיקרי, אך בשלב זה אני סבורה כי מדובר בשיחה המהווה גם היא ראיה לכאורה בעניין פעילותו של העורר בארגון מעבר לתקופת הזמן לה טען.

18.שתי שיחות נוספות מחודש מאי 2018 קושרות לכאורה את העורר לפעילות הארגון גם בשלב זה, ונדמות כעוסקות בתיאום של אספקת סמים. שיחות אלו התקיימו בין העורר לנאשם מס' 4, מוחמד חסאנין (להלן: מידו), אשר תואר בכתב האישום כמנהל תחנות הסמים (הן תחנת הר ציון והן תחנת בגין), וכמי ששימש אחראי על עבודת המשגיחים ומוכרי הסמים. זהו למשל חלק משיחה שהתקיימה בין השניים ביום 1.5.2018, בשעה 15:21:

"העורר: יש מישהו שיביא לי אותם ואני אשלם לו כסף?

מידו: אה...מקסימום אני אשלח לך את דחי אחי [כך במקור – ד' ב' א'] רק תשלם לו כסף, תן לו אלף שמונה מאות.

העורר: אני אתן לו מאה חמישים.

מידו: לא יא גבר אל תעשה שטויות, איפה אתה?

העורר: הנה אני אצל קתקות [כך במקור – ד' ב' א'].

מידו: יאללה עכשיו אני אשלח לך אותו.

העורר: שיכין אותם אתה מבין?

מידו: זהו עכשיו אני אשלח לך אותו אחי". (שם, שורות 9-2).

יוער עוד כי לפי חומר הראיות לפחות חמש שיחות נוספות המתארות לכאורה העברות ותשלומים התקיימו בין העורר למידו (מיום 30.4.2018).

19.בנוסף לכך, חומר הראיות כולל לכאורה ממצאים גם ביחס לפעילותו של העורר במסגרת הארגון בתקופה המוקדמת, בתחנת הר ציון (שכזכור פעלה לכאורה בין החודשים מרץ 2017 עד נובמבר 2017). כך, כפי שציין גם בית המשפט המחוזי, יוסופוב שהיה כאמור חלק מהארגון בעבר, זיהה את העורר כאחד מהמעורבים בפעילות הארגון בתחנת הר ציון, וציין כי הוא היה משגיח בתחנת הסמים (תשאולו של בוריס יוסופוב מיום 14.6.2018, שורה 20).

20. יתר על כן, נאשם מס' 17 בכתב האישום, יגאל שמואלי, שתואר כמוכר סמים בארגון, זיהה בחקירתו במשטרה את תמונתו של העורר וציין כי "אדהם היה משגיח, עובד איתם לפעמים לא ראיתי אותו הרבה זמן" (חקירתו של יגאל שמואלי מיום 31.5.2018, שורה 87). יוער כי מן החקירה עולה ששמואלי הוא אדם מעורב שהיה בקי בפעילות הארגון וידע לתאר את כל שלביו – לרבות בנוגע לתחנה בהר ציון ולתחנה בבגין (שם, בשורות 109-107).

21. על כל אלה יש להוסיף את המובן מאליו: הגרסה שהעורר ניהל "עסק" משלו בתחום החשיש אינה שוללת כשלעצמה את מעורבותו בפעילותו של הארגון. אם כן, אני סבורה אפוא כי אכן מתקיימות ראיות לכאורה בעניינו של העורר, ולא באופן גבולי.

22.למעלה מן הצורך אציין, כי גם לו הייתה מתקבלת טענתו של העורר ביחס להיעדרן של ראיות המבססות לכאורה את פעילותו בארגון לאורך זמן – ולא כך הוא – עדיין הייתה מתקיימת בעניינו עילת מעצר לנוכח הראיות שעל קיומן אין הוא חולק. כזכור, גם על פי גרסתו של העורר הוא עסק בסחר בסמים ואף היה מעורב, גם אם לזמן קצר לשיטתו, בארגון שמטרתו הייתה סחר והפצה של סמים. כידוע, עבירות סמים מקימות חזקת מסוכנות סטטוטורית לפי סעיף 21(א)(1)(ג)(3) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, ורק נסיבות חריגות יצדיקו את שחרורו של נאשם לחלופת מעצר (ראו למשל: בש"פ 3073/19 ‏ פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 5 (27.5.2019)). בענייננו, לא מצאתי כי העורר הצליח להוכיח נסיבות שיסתרו חזקה זו ויצדיקו שחרורו לחלופת מעצר, מה עוד שתסקיר שירות המבחן בעניינו לא המליץ על כך (ראו והשוו: בש"פ 8585/15 ‏בן לולו נ' מדינת ישראל, פסקה 5 וההפניות שם (23.12.2015)). נוכח דברים אלו, ובהינתן עברו הפלילי של העורר שעניינו עבירות דומות, לא ראיתי לשחררו לחלופת מעצר בשלב זה.

23.סוף דבר: הערר נדחה.

ניתנה היום, ‏ו' בתמוז התשע"ט (‏9.7.2019).

ש ו פ ט ת

_________________________

   19044030_A01.docx  

  l

משרדנו לא ייצג בתיק זה

אודות המחבר:

בית המשפט העליון הוא ערכאת הערעור העליונה ומתוקף תפקיד זה הוא שומע ערעורים (בזכות) על פסקי דין של בית משפט מחוזי, ויכול לשמוע ערעורים, לאחר בקשת רשות, על החלטות של בית משפט מחוזי שאינן "פסק דין", וגם ערעור על פסקי דין של בית המשפט המחוזי, כאשר המחוזי דן בערעור על פסק דין של בית משפט השלום. כמו כן, הוא משמש כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ) וככזה אמון על קיומו של שלטון החוק והבטחת חוקיות פעולתן של רשויות המדינה. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
משפט פלילי | פסיקה | פסקי דין | פסקי דין פלילי | מאגר משפט פלילי | מאגר משפטי | פסיקה עליון | פס"ד פלילי

הצלחות המשרד בתחום
סגירת תיק אונס נגד לקוח מחוסר אשמה קבלת חנינה מנשיא המדינה ללקוח שהורשע בעבירות תקיפה לשם גניבה והחזקת סכין ביטול עונש הרחקה מהאוניברסיטה לסטודנט שהואשם בהונאה בעבודת בית סגירת תיק מחוסר אשמה לגננת שהואשמה באלימות כלפי קטינים בגן ילדים סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בפריצה וגניבה מבית עסק בעיר יבנה ביטול רישום פלילי לדוקטור למדעי המחשב ומרצה מוביל בתחום אבטחת המידע

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
זאם | 14:48 29/01/2017
משפט פלילי ללא פסק דין במשך שנים
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:08 07/02/2017
ביטול משפט פלילי
יצחק | 08:13 14/10/2016
ביטול משפט פלילי
עו''ד אלעד שאול אלבז | 18:53 14/10/2016
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
גילי | 21:37 28/11/2014
חוסר וודאות לגבי משפט פלילי
עו''ד איילון בירנבוים | 06:59 02/12/2014