חזרה לעמוד הראשי | פסקי דין | ביטול כתב אישום ללקוח בעבירות העסקה והלנה של שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות

ביטול כתב אישום ללקוח בעבירות העסקה והלנה של שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות

נגד לקוח המשרד, בעלים ומנהל של מסעדה באזור המרכז, הוגש כתב אישום שייחס לו הלנה והעסקה של מספר שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות. בעקבות ייצוג משרדנו, הוחלט במדור תביעות נתניה לחזור בהם מכתב האישום לאור פגמים ראייתיים של ממש בתיק החקירה, תוך ביטול המשפט שהתנהל נגדו בבית משפט השלום בנתניה.

ביטול כתב אישום ללקוח בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות

כאמור, נגד לקוח המשרד הוגש בבית משפט השלום בנתניה כתב אישום שייחס לו העסקה והלנה של יותר משני שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות.

מהי העסקה והלנה של עובדים זרים לפי חוק הכניסה לישראל?

◻️  מי שמעמיד, בתמורה או שלא בתמורה, מקום לינה לרשותו של תושב זר שנכנס לישראל שלא כדין או שיושב בה שלא כדין, או מסייע בתמורה או שלא בתמורה, לתושב זר כאמור להשיג מקום לינה, והכול בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין על ידי אחר המועסק על ידו או מטעמו.

◻️  מעביד המעסיק עובד שהוא תושב זר שאינו רשאי לעבוד בישראל לפי החוק, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין על ידי אחר המועסק על ידו או מטעמו.

מה העונש בגין הלנה של שוהה בלתי חוקי בישראל?

לפי סעיף 12ב2(א) לחוק הכניסה לישראל הדין בגין לינה ברשותו של אזרח בישראל של תושב זר או מי שסייע לשוהה הבלתי חוקי להשיג מקום לינה במישרין או בעקיפין בין בעצמו ובין על ידי אחר המועסק על ידו או מטעמו דינו שנתיים מאסר או קנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין בשווי של 75,300 ₪. הדין עולה לארבע שנות מאסר או קנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין בשווי של 226,000 ₪, במידה והתבצעה הלנה או העסקה של שני תושבים או יותר, או במידה וההלנה התקיימה במטרה להעסיקו או במידה וההלנה או העסקה של תושב זר התקיימה למשך יומיים רצופים או יותר. במידה ונחשדת או הואשמת בעבירות המצוינות לעיל כדאי לפנות באופן מיידי לעורך דין פלילי מקצועי שיפעל למען חפותך.

מה העונש בגין הסעה של שוהים בלתי חוקיים?

לפי סעיף 12א(ג)(1) המסיע ברכב תושב זר השוהה בישראל דינו מאסר שנתיים או קנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין בשווי של 75,300 ₪. במידה וברכב הוסעו שישה תושבים זרים ומעלה השוהים בישראל שלא כדין, במידה ונעשה שינוי ברכב לרבות הוספת מתקן בכדי להסתיר את השוהים או במידה וההסעה נעשתה במסגרת שירותי הסעה שמטרתם לאפשר כניסה לישראל או שהייה בה לא כדין, העונש עולה לשלוש שנות מאסר או קנס פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) בשווי של 301,200 ₪. כדאי להיוועץ עם עורך דין פלילי במידה ונחשדת או הואשמת בעבירת הסעת שוהה בלתי חוקי.

מה העונש בגין העסקה של שוהה בלתי חוקי?

אדם שהעסיק תושב זר שאינו רשאי לעבוד בישראל, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין על ידי אחר המועסק של ידו או מטעמו דינו שנתיים מאסר או קנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין בשווי של 75,300 ₪. הסנקציה המוטלת בגין עבירה זו היא חמורה ובמידה וקיימות חשדות נגדך בגינה כדאי להיוועץ עם עו"ד פלילי טרם ההליכים נגדך.

העסקה והלנה של שב"חים בנסיבות מחמירות

סעיף 12ב3.(א) לחוק קובע כי במידה ונעברה עבירה של העסקה והלנת שב"ח באחת מהנסיבות המנויות להלן, דינו של עובר העבירה – מאסר ארבע שנים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשי:

(2)   הלנה או העסקה של תושב זר כאמור בסעיף 12ב2(א), למשך יומיים רצופים או יותר.

(3)   הלנה של תושב זר כאמור בסעיף 12ב2(א) במטרה להעסיק.

כמו כן, במידה ויורשע אדם בהעסקה והלנה של שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות, הקנס שיוטל עליו לא יפחת מ- 10,000 ש"ח, ואם היה תאגיד: לא יופחת מ- 40,000 ש"ח, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש.

חילוט כספים ונכסים למורשעים בעבירות הלנה והעסקה של שב"חים

בהתאם לסעיף 12ב15, בית המשפט שהרשיע אדם בעבירות הלנה והעסקת שוהים בלתי חוקיים לפי סעיפים 12א, 12ב2 או 12ב3, רשאי לצוות כי נוסף על כל עונש תחולט התמורה שקיבל או שווייה הכספי.

חשיבות איכות הייצוג בעבירות העסקה והלנה של שוהים בלתי חוקיים

עם הגעת הלקוח למשרדנו, צוות עורכי הדין שלנו החל לאסוף את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים להוכחת חפותו וכן לדלות את מלוא האינפורמציה שיכלה לסייע בבניית קו ההגנה הדרוש ואשר הצדיק לטעמנו את חזרת התביעה מכתב האישום שהוגש נגדו.

משרדנו טען למספר רב של פגמים ראייתיים בתיק וכן עמד על מכלול נסיבות ביצוע העבירה והעובדה שרישום פלילי צפוי היה להוביל לפגיעה בכל רבדי חייו.

בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר, הוחלט במדור תביעות נתניה לאמץ את טענותינו בדבר ביטול כתב האישום נגד הלקוח ומבלי שיוותר לחובתו כל רישום פלילי.

יודגש, כי ככל והתביעה לא הייתה נענית לבקשתנו לסגור את התיק, בפועל לקוח המשרד היה ממשיך לעמוד לדין פליל. כמו כן, במידה והיה מורשע בעבירות בהם הואשם, הוא היה צפוי לעמוד בפני סיכון עונשי גבוה.

להלן העתק חלקי בלבד מכתב האישום והחלטת בית משפט השלום בנתניה בעניינו של הלקוח. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי בעניינם. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מונה צוות עורכי דין מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה" למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עורך דין פלילי בנתניה | חזרה מכתב אישום | ביטול כתב אישום | הצלחות המשרד | שוהים בלתי חוקיים | בית משפט השלום בנתניה | עורך דין ביטול כתב אישום | העסקת עובדים זרים | עורך דין חזרה מכתב אישום | העסקת שוהה בלתי חוקי | הלנת שוהה בלתי חוקי | הלנת תושב זר | הלנת שוהים בלתי חוקיים | הלנת שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות | העסקת שוהים בלתי חוקיים | העסקת שוהים בלתי חוקיים בנסיבות מחמירות | הלנת שב"ח במטרה להעסיקו | הלנה או העסקה של תושב זר בנסיבות מחמירות | הלנה או העסקה של תושב זר | הלנה או העסקה של יותר משני שוהים בלתי חוקיים | הלנה או העסקה של שב"ח יומיים רצופים או יותר | ביטול כתב אישום בעבירת העסקת שוהים בלתי חוקיים | ביטול כתב אישום בעבירת הלנת שוהים בלתי חוקיים | ביטול כתב אישום בעבירות הלנה והעסקה של עובדים זרים | ביטול כתב אישום העסקת שב"ח | ביטול כתב אישום הלנת שב"ח | ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

הצלחות המשרד בתחום
קבלת ערר וסגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם בעבירות אלימות במשפחה חזרה מכתב אישום בעבירה של מכירת משקה משכר לקטין ביטול כתב אישום בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש ביטול כתב אישום בעבירת מעשה מגונה בפומבי

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
התנהלות בלתי חוקית של עורך דין
ללא | 12:27 05/10/2014
התנהלות בלתי חוקית של עורך דין
עו''ד איילון בירנבוים | 08:06 08/10/2014
כתב אישום בעבירת גידול סמים
דניאל | 20:42 28/11/2017
כתב אישום בעבירת גידול סמים
עו''ד אסף דוק | 05:50 29/11/2017
כתב אישום בעבירת גידול סמים
דניאל | 08:24 29/11/2017
צו תפיסה לא חוקי- לא יוגש כתב אישום?
הילה | 12:48 04/01/2017
כתב אישום בעבירת גניבה ממעביד
ירדנה | 15:20 30/12/2015
כתב אישום בעבירת גניבה ממעביד
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:18 30/12/2015
עיכבון בלתי חוקי
גלעד | 13:22 05/03/2015
עיכבון בלתי חוקי
עו''ד איילון בירנבוים | 09:33 16/03/2015
מהיכן אוכל לקבל עותק מכתב אישום שהוגש נגדי?
דניאל | 17:53 05/01/2015
מהיכן אוכל לקבל עותק מכתב אישום שהוגש נגדי?
עו''ד אסף דוק | 18:11 05/01/2015
האם מדובר בחיפוש בלתי חוקי של שוטר?
מוטי | 19:01 04/04/2014
חיפוש בלתי חוקי על-ידי שוטר
עו''ד אסף דוק | 12:11 05/04/2014
אישום בעבירות מין בקטינה במשפחה
איה | 21:49 26/12/2017
אישום בעבירות מין בקטינה במשפחה
עו''ד אור הדאיה | 17:08 27/12/2017