קבלת בקשת חנינה על עונש שהוטל על סטודנט שהורשע באוניברסיטת אריאל

  • Facebook
  • Twitter
  • Print