בג”ץ הכריע – שוטר אינו מוסמך לדרוש מאדם להציג לו תעודת זהות ללא חשד סביר

  • Facebook
  • Twitter
  • Print