שלוש שנות מאסר לשוטר שהעביר מידע רגיש לעבריינים בתמורה לשוחד

  • Facebook
  • Twitter
  • Print