תזכיר חוק חדש מבקש לתת שיקול דעת רב יותר לשופטים בעת גזירת הדין

  • Facebook
  • Twitter
  • Print