תקיפת אנשים בהפגנה התמיכה בחייל היורה

  • Facebook
  • Twitter
  • Print