20 חודשי מאסר לצעיר שגנב מצעירה טלפון והפקיר אותה פצועה

  • Facebook
  • Twitter
  • Print