3 שנות מאסר לנאשם שירה במזכיר קיבוץ רשפים בשל חוב כספי

  • Facebook
  • Twitter
  • Print