סגירת תיק מחוסר אשמה ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטינה ופגיעה בפרטיותה

  • Facebook
  • Twitter
  • Print