6 שנות מאסר לנאשם שהיכה את אשתו בפטיש גומי וחנק אותה

  • Facebook
  • Twitter
  • Print