פניה ישירה אל עורך דין פלילי - ייעוץ אישי ודיסקרטי ( לא יפורסם בפורום)

מלא את פרטיך בטופס הבא ופנייתך תועבר ישירות אל עורך דין פלילי ללא פרסום בפורום. הפניה הינה ללא התחייבות מצדך או מצד עורכי הדין והאתר. בהצלחה!

×

פורום משפט פלילי

זומנתם לחקירה? הוגש נגדכם כתב אישום? בוצעה כלפיכם עבירה? מעוניינים למחוק רישום פלילי או משטרתי? פורום משפט פלילי הוקם במטרה להעניק לציבור הגולשים מענה וסיוע מיידי לשאלות בתחום המשפט הפלילי, הצבאי והתעבורתי, לרבות: הכנה לחקירה, ייצוג בהליך המעצר והשחרור, ייצוג בהליך השימוע, סגירת תיק פלילי, ביטול כתב אישום, שלבי המשפט והערעור, מחיקת רישום פלילי, הגשת בקשת חנינה, יעוץ משפטי לנפגעי עבירה ועוד.

מנהלי הפורום הפלילי

פרסומים אחרונים

חשוב שתדעו

הצלחות המשרד

הודעות אחרונות בפורום

רישום פלילי

פרסם תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.
   

הרחב תצוגה תקציר הנושא: רישום פלילי

רישום פלילי

הודעה על ידי אני » 10:35 04/09/2014

מה לגבי הרישום במסוף המשטרתי? כמו למשל כשעוצרים לבדיקת רשיונות

רישום פלילי

הודעה על ידי אני » 20:09 03/09/2014

אחלה. תודה

רישום פלילי

הודעה על ידי עו''ד אסף דוק » 15:48 03/09/2014

שלום רב,

מידע על הרשעה שהתיישנה כעבור פרק זמן מסויים לא יימסר אלא לרשויות ולבעלי תפקידים המנויים בתוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. ככלל, תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים (אם האדם ריצה מעל שנת מאסר בפועל לתקופה זו תיווסף תקופת ריצוי העונש) תקופת מאסר מעל שנה ואילו תקופת המחיקה הינה 17 שנים. החישוב של התקופות מתבצע מיום מתן גזר הדין.

מידע אודות רישום שהתיישן לא יימסר לגופים הללו:

1. מי שהוסמך על פי חיקוק לתת, לחדש או לבטל רשיון, היתר, זכות עיסוק או זכות אחרת, ולשם כך הוא רשאי על פי אותו חיקוק להביא בחשבון את עברו הפלילי של מבקש הזכות, של בעל הזכות או של אדם אחר הנוגע בדבר. 

2. מסירת מידע לשם כהונה - נקבעה בחיקוק פסלות לכהונה ציבורית בשל עבר פלילי, לא תמסור המשטרה מידע מן המרשם על מי שממלא או נועד למלא אותה כהונה. 

3. מסירת מידע לשם מכרז - המשטרה לא תמסור לגוף ציבורי מידע מן המרשם על עבירות המפורטות בתוספת השניה, לצורך השתתפותו של אדם במכרז מטעם הגוף, אם אותו אדם הסכים לכך; לענין זה, "גוף ציבורי" - המדינה, רשות מקומית או תאגיד שהוקם על פי דין וחלה עליו חובת מכרז. משכך, בהמשך לשאלתך המידע לא צפוי להיות מועבר למשרד החינוך.

4. מסירת מידע לרשויות זרות - המשטרה לא תמסור מידע מן המרשם לרשות ממלכתית זרה.

כמו כן, אדם שמחזיק בהרשעה שהתיישנה לא חייב לגלות אודותיה למי שאינו רשאי להביאה בחשבון (ובלשון החוק: "שאלה בדבר עברו הפלילי תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שהתיישנה והנשאל לא ישא באחריות פלילית או אחרת מחמת שלא גילה אותה למי שאינו רשאי עוד להביאה בחשבון"). 

במידה ומעסיק פרטי מבקש ממך למסור לידיו עותק מגיליון הרישום הפלילי שלך הוא מסתכן בעבירה פלילית שדינה הוא עד שנתיים מאסר בפועל. עד כאן, מבחינת החוק היבש, אולם המציאות מלמדת כי לעיתים סירוב להמציא תדפיס זה יכול לעלות באיבוד מקום העבודה ולכן במידה ואתה בכל זאת מתבקש להציג למעסיקך תדפיס מהמרשם הפלילי, הנך רשאי להציג בפניו רק את העמוד הראשון של גליון המרשם הפלילי, שכן זהו עמוד פתיח המשמש גם את אלה שיש לחובתם רישום פלילי ומשטרתי וגם את אלה שאינם מחזיקים ברישום כלל (בעמוד הראשון לא מופיעים מספרי העמודים המדויקים, קרי "עמוד 1 מתוך 4 ולכן גם אלה שיש להם רישום פלילי יכולים להגיש את העמוד הראשון לתדפיס ולהיחשב בפני המעסיקים כמי שאינם בעלי רישום פלילי).

בכבוד רב,
עו"ד אסף דוק
052-6885006

רישום פלילי

הודעה על ידי אני » 00:03 03/09/2014

  שלום, לחובתי רישום פלילי לאחר הרשעה בבית המשפט. הרישום אמור לתיישן לאחר 7 שנים. בסוף 2014. שאלה: האם הרישום מתיישן באופן אוטומאטי? האם צריך להגיש בקשה להתיישנות? האם גופים (בדגש על משרד החינוך)  שיבקשו  מידע ישיר מהמשטרה יוכלו לראות את הרישום שהתיישן? האם כשאני מוציא תעודה באופן עצמאי הרישום מופיע? אם כן, האם מותר לי להסתירו?  או להציג רק את העמוד הראשון בתעודה

תודה- אני 

חזור למעלה