פניה ישירה אל עורך דין פלילי - ייעוץ אישי ודיסקרטי ( לא יפורסם בפורום)

מלא את פרטיך בטופס הבא ופנייתך תועבר ישירות אל עורך דין פלילי ללא פרסום בפורום. הפניה הינה ללא התחייבות מצדך או מצד עורכי הדין והאתר. בהצלחה!

×

פורום משפט פלילי

זומנתם לחקירה? הוגש נגדכם כתב אישום? בוצעה כלפיכם עבירה? מעוניינים למחוק רישום פלילי או משטרתי? פורום משפט פלילי הוקם במטרה להעניק לציבור הגולשים מענה וסיוע מיידי לשאלות בתחום המשפט הפלילי, הצבאי והתעבורתי, לרבות: הכנה לחקירה, ייצוג בהליך המעצר והשחרור, ייצוג בהליך השימוע, סגירת תיק פלילי, ביטול כתב אישום, שלבי המשפט והערעור, מחיקת רישום פלילי, הגשת בקשת חנינה, יעוץ משפטי לנפגעי עבירה ועוד.

מנהלי הפורום הפלילי

פרסומים אחרונים

חשוב שתדעו

הצלחות המשרד

הודעות אחרונות בפורום

חקירת חשוד בשפתו

פרסם תגובה


שאלת אימות זו היא אמצעי למניעת שליחה אוטומטית של טפסים על ידי בוטים.
   

הרחב תצוגה תקציר הנושא: חקירת חשוד בשפתו

חקירת חשוד בשפתו

הודעה על ידי עורך דין » 11:32 07/01/2015

תודה רבה רבה עו"ד דוק!

חקירת חשוד בשפתו

הודעה על ידי עו''ד אסף דוק » 21:06 06/01/2015

שלום רב,

אכן, על רשויות החקירה מוטלת החובה לתעד חקירת חשודים בשפתם. חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002 מורה כלהלן: "חקירת חשוד תתנהל בשפתו או בשפה שהחשוד מבין ודובר אותה, לרבות שפת סימנים" (סעיף 2 לחוק).

כמו כן, באשר לתיעוד החקירה בשפתו של החשוד, נקבע בסעיף 8 לחוק כי יחולו הוראות אלה:
1) תועדה חקירת חשוד בכתב בלבד, יהיה התיעוד בשפה שבה התנהלה החקירה; 
2) לא ניתן לתעד בכתב חקירתו של חשוד בשפה שבה היא מתנהלת, תתועד החקירה בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי; ואולם אם התנהלה החקירה בשפת סימנים, תתועד בתיעוד חזותי בלבד; 
3) היה לשוטר יסוד להניח שהחשוד אינו יודע קרוא וכתוב או שהוא אדם עם מוגבלות, המקשה עליו לאשר את נכונות תיעוד החקירה בכתב, תתועד החקירה בתיעוד חזותי או בתיעוד קולי; 
4) לענין סעיף זה וסעיף 10, "מוגבלות" - לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית. 

מלבד החוק האמור, הנחיות ראש אח"מ במשטרת ישראל קובעות כך:
1) כל חקירת חשוד, החל משלב התשאול, תתועד בכתב בשפה בה הוא נחקר, כלומר בשפה שהוא דובר ומבין.
2) אם לא ניתן לתעד את החקירה בכתב בשפה שבה החשוד נחקר, חובה לתעד אותה בתיעוד חזותי או קולי.
3) חקירת חרשים אילמים תתועד בתיעוד חזותי בלבד.

במידה ונפל פגם בדרכי עבודת המשטרה הדבר יכול לעלות כדי מחדל חקירתי חמור שיהיה עליך לטעון במהלך המשפט הפלילי.

כמו כן, חוק חקירת חשודים אינו כולל סנקציה כנגד חוקרים או רשויות חקירה שהפרו את חובותיהם הקבועות בחוק. עם זאת, הפרת החוק מגבשת גם שורה של עבירות משמעת כנגד עובדי הציבור המעורבים בהפרה. במקרים חריגים, ניתן יהיה אף לייחס לאותם עובדי ציבור התנהגות פלילית בהתאם להוראה הכללית הקבועה בסעיף 285 לחוק העונשין, שעניינה "אי מילוי חובה רשמית". הוראה זו קובעת עבירה פלילית שעונשה שלוש שנות מאסר, שאותה עובר "עובד הציבור הנמנע במזיד למלא חובה המוטלת עליו על פי דין" (וראו לעניין זה גם את סעיף 286 לחוק העונשין, הקובע עבירה דומה של "הפרת חובה חקוקה", שעונשה שנתיים מאסר). יובהר, כי המונח "במזיד" בהקשר זה אין משמעותו דווקא כוונה להפר את החוק, אלא די במודעות לטיב המעשה ולקיום הנסיבות (סעיף 90א(1) ו-20(א) רישא לחוק העונשין).

מקווה שהייתי לך לעזר,

עו"ד אסף דוק
052-6885006

חקירת חשוד בשפתו

הודעה על ידי עורך דין » 20:47 06/01/2015

עו"ד דוק שלום, רציתי לשאול האם חובה על המשטרה לחקור אדם שלא דובר את השפה העברית בשפתו שלו? במידה וכן, איזו טענה אפשר להעלות נגד התנהלות המשטרה במצב דברים שכזה?

חזור למעלה