פרק הזמן מרגע עצירת רכבו של הנבדק ועד ביצוע בדיקת ינשוף?